Kurzy cizích jazyků

Není jednoduché se rozhodnout, který jazykový kurz si vybereme, neboť máme na výběr z obrovského množství, což nám značně komplikuje výběr. Proto buďte při výběru jazykového kurzu velmi opatrní, jedná se o Vaši budoucnost.

Mnoho jazykových škol nabízí různé typy kurzů od základních, zaměřených na obecnou a komunikativní znalost, až po přípravu na konkrétní jazykové zkoušky. Jedno z kritérií jsou také náklady na kurz. Jakkoli se rozhodnete, můžete si být jisti, že jazykový kurz bude nejen velmi hodnotně strávený čas, ale také zážitek, na který budete dlouho vzpomínat.

Než se však vydáte na cestu vzdělání, zvažte důkladně, kam chcete dojít a proč. Je známo, že nejlepší zárukou úspěchu je motivace. Budu chodit do kurzu, protože si to přeje tchýně nebo šéf? Chci se učit jazyk, protože je to jazyk světový? Takovéto cíle jsou bohužel příliš neurčité. Lidé s konkrétním cílem, jímž je nejčastěji složení některé mezinárodně uznávané zkoušky, uspějí mnohem pravděpodobněji.

Mějte vždy na paměti, že čím vyšší je míra zaujatosti pro učení, tím vyšší je šance na úspěch a tím méně ve skutečnosti záleží na metodě, učebnicích či učitelích. Existují lidé, kteří se naučili jazykům jen s pomocí rozhlasu prostě proto, že museli.

Jak a podle čeho vybírat jazykový kurz?

Na internetu si můžete najít kurzy jazykových škol s řadou podrobných informací, adresu, email nebo telefonní číslo školy. Vyberete si konkrétní jazykový kurz, zavoláte do školy a domluvíte si schůzku. Školu navštívíte, oznámíte, jak jste pokročilý, zaplatíte školné a... a co dál? Kdo zaručí, že se jazyku úspěšně naučíte a že, jinými slovy, se Vám vložená investice vrátí? A čemu se vlastně z toho „jazyka“ chcete naučit? A jak se to vlastně dělá?

Čím lépe půjdete na pohovor připraveni, tím více si z něj odnesete. Při první návštěvě školy se hodně ptejte a vnímejte, jak poučeně vám pracovník školy na Vaše otázky odpovídá.

Zkušenosti ukazují, že nic takového jako** ideální škola, ideální učitel** nebo ** ideální metoda** pro všechny bez rozdílu neexistuje. Přesto existuje několik obecných vodítek, která poukazují na kvalitu jazykové školy, schopnost jejího managementu najít dobré učitele, zorganizovat a zabezpečit výuku, vhodně rozčlenit studenty dle zájmu, schopností a zkušeností s jazykem.

Spolehlivým ukazatelem pro výběr školy nemusí být právě její umístění, zařízení učeben či tymolínový úsměv pana ředitele. Dejte spíše na osobní reference bývalých studentů nebo na úspěšnost absolventů při mezinárodních zkouškách. Uvědomte si však, že jen málo studentů prošlo více jazykovými školami a pokud se zachováte pouze podle jejich rady možná nebudete zklamáni, ale nemusíte vybrat nejlepší školu pro Vás. Každému vyhovuje trochu jiný přístup; velmi záleží na konkrétním lektorovi. Poradit při výběru školy vám pomohou také zaměstnanci vzdělávacích organizací.

Skutečnost, že se sám cítíte například jako pokročilý, může být zavádějící. Proto vám každá jazyková škola nabídne písemný rozřazovací test a pohovor, na základě kterých budete zařazeni do studijní skupiny odpovídající Vaší pokročilosti a Vašim potřebám. Řada dobrých škol má test přístupný i na svých internetových stránkách. Také případný přechod do jiné třídy by neměl být problém. Jazykové školy musí rovněž mít pevný sylabus (časový plán výuky) a rozvrh hodin. Ověřte si, zda jazyková škola zaměstnává pouze vyučující s dostatečnou kvalifikací pro výuku cizího jazyka.** Zajímejte se o to, jak a za jakých podmínek můžete od studia případně odstoupit**. Daná jazyková škola by Vám měla nabídnout jasně a přehledně formulovanou smlouvu o výuce.

Shrnuto tedy platí, že čím zodpovědněji přistoupíte k výběru školy a k učení, tím úspěšnější budete a tím spíše se vám investice zúročí.

Jaké máme druhy kurzů?

 • Docházkový kurz - jazykové kurzy pořádané jazykovými školami, vedené jazykovým lektorem pro více studentů současně. Jsou podobné školní docházce, konají se pravidelně ve stejném čase a na stejném místě. Mají rozdílnou pokročilost, počet hodin výuky, periodicitu, způsob zakončení, používanou učebnici, cenu, zaměření ... atd.
 • Firemní kurz - jazykové kurzy, které zajišťuje firma svým zaměstnancům za účelem jejich dalšího vzdělání
 • Individuální kurz - je to kurz, kde lektor spolupracuje pouze s jedním žákem.
 • Pobytový kurz - vícedenní vzdělávací akce zpravidla spojené s pobytem v rekreační nebo turisticky zajímavé oblasti v české republice se zajištěným noclehem, stravováním atd. Někdy výuka jazyka nebývá celodenní záležitostí, ale je zajištěn i doprovodný (sportovní, kulturní, turistický...) program. Zahrnuje manažerské pobytové kurzy i letní táborové kurzy pro děti.
 • Dálkové studium - umožňují studium doma s výukovým materiálem (text, audio, video, multimedia), který jazyková škola zasílá poštou nebo prostřednictvím internetu (na internetu mohou školy nabízet i sofistikovanější interaktivní kurzy). Studenti samostatně vypracovaná cvičení zasílají k opravě nebo je sami opravují prostřednictvím klíče. Součástí výuky jsou zpravidla konzultace a konverzační cvičení. Dálkové kurzy mohou být zakončeny jazykovou zkouškou.
 • Odborné / cílené kurzy - jazykové kurzy s přesně vymezeným obsahem, často zaměřené na odborné výrazy z různých oborů lidské činnosti. Kurzy pro studenty, odborníky, managery, vědce, inženýry, překladatele …

Jazykové kurzy v zahraničí

Jazykové kurzy je možno také studovat v zahraničí. Je však třeba počítat s tím, že jeho** cena bude daleko dražší** o letenku a ubytování a stravu. Při hledání takového typu kurzu je potřeba se opravdu pečlivě informovat, aby se nám nestalo, že do zahraničí odjedeme zcela zbytečně. Právě u zahraničního jazykového kurzu je potřeba daleko více vyhledat reference na pořádající školu.

Které jazyky se lze naučit?

Dnes jazykové školy nabízejí kurzy všech možných jazyků. Z těch exotičtějších jsou to například:

 • japonština
 • barmština
 • arabština
 • hindština
 • korejština
 • kečua
 • tibetština
 • sanskrt a další

Pro koho jsou kurzy cizích jazyků určeny?

Kurzy cizích jazyků jsou dnes již určeny pro kohokoli. Již děti v mateřských školách mají možnost navštěvovat jazykové kurzy.** Mladí lidé** tyto kurzy navštěvují hojně, neboť vědí, že umět aspoň jeden cizí jazyk je v dnešní době nutností. Vyjímkou již také nejsou** jazykové kurzy pro seniory**. Vždyť nikde není psáno, že lidé po 50. roce by se již učit cizí jazyk neměli.

Na učení alespoň jednoho světového jazyka není nikdy dost pozdě. Dnes již každý z nás jezdí do zahraničí a proto se učit cizí jazyk opravdu vyplatí.

Ceny jazykových kurzů

Ceny jazykových kurzů jsou různé. Záleží na mnoha aspektech, kupříkladu na délce kurzu, lektorech, jazykové škole, která jej pořádá atd. Délka jedné vyučovací hodiny je zpravidla okolo 45 minut. Většinou se cena za tuto hodinu pohybuje okolo 160,-Kč, v závislosti na stupni Vaší pokročilosti. Budete-li platit jazykový kurz jako celek, dávají dnes jazykové školy možnost zaplatit jej v několika splátkách.

Cenu kurzu je potřeba konzultovat ještě před sepsáním smlouvy a to nejlépe hned na první informativní schůzce, kterou byste měli určitě absolvovat, abyste věděli, zda daná jazyková škola bude pro Vás tou pravou volbou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15155 (rodina-finance.cz#22236)


Přidat komentář