Jazykové kurzy

V dnešní době je důležité ovládat alespoň jeden světový jazyk. Vaše jazykové dovednosti si můžete zdokonalit, prohloubit na nejrůznějších jazykových kurzech. Pokud jste přes rok maximálně vytíženi, proč třeba nezkusit letní nebo pobytové jazykové kurzy?

Jak vybrat vhodný jazykový kurz

Jazykových agentur, které nabízejí výuku cizího jazyka, je na trhu dostatek. Jak si vybrat takovou agenturu?

Vybírat můžete podle nejrůznějších kritérií:

 • podle místa konání jazykového kurzu,
 • podle lektora,
 • podle zaměření jazykového kurzu,
 • podle ceny,
 • podle referencí,
 • podle toho, co očekáváte od daného kurzu,
 • podle způsobu výuky aj.

JAZYKOVÁ ŠKOLA SVĚT

Dle našich zkušeností, je velmi kvalitní JAZYKOVÁ ŠKOLA Svět, která působí v Ostravě a v Jeseníku. Tato jazyková škola má širokou nabídku různých kurzů, např. odpolední kurzy, denní studium, firemní kurzy, týdenní, letní kurzy, odborné kurzy nebo kurzy pro děti. Jazyková škola Svět vyučuje své zájemce dalších 7 jazykům, které jistě mnoho uchazečů ocení. V dnešní době je populární francouština a italština, ale pokud máte zájem o nějaký netradiční jazykový kurz můžou Vám nabídnout arabštinu či japonštinu.

Pokud se budete učit cizím jazykům v této jazykové škole, nevyhodíte své peníze z okna, ale stanete se dalším člověkem. Neboť jak se říká: "Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem".

Jazykový kurz bude nejen velmi hodnotně strávený čas, ale také zážitek, na který budete dlouho vzpomínat.

Délka jedné lekce jazykového kurzu

Většinou trvá jedna lekce 45 až 60 minut. Někdy jsou dvě lekce dány za sebou, tj. 2x45 minut, a to z důvodu efektivity výuky.

Volba cizího jazyka

Jazykové agentury nabízí výuku nejrůznějšího jazyka:

 • Angličtina
 • Němčina
 • Italština
 • Francouzština
 • Španělština
 • Ruština
 • Čeština pro cizince aj.

Jazykové kurzy podle zaměření

 • Letní jazykové kurzy
 • Pobytové jazykové kurzy
 • Intenzivní víkendové nebo týdenní jazykové kurzy
 • Semestrální jazykové kurzy odpolední, večerní
 • Soukromé individuální jazykové kurzy
 • Firemní jazykové kurzy
 • Pomaturitní studium
 • Jazykové kurzy přes internet
 • Jazykové kurzy pro děti
 • Jazykové kurzy pro dospělé
 • Jazykové kurzy pro dříve narozené
 • Jazykové kurzy pro učitele

Pobytové jazykové kurzy – klasické jazykové kurzy v zahraničí probíhají prakticky po celý rok a jsou určeny pro širokou veřejnost. Tyto kurzy jsou především zaměřeny na všeobecný jazyk. Pobytové jazykové kurzy mohou být dále rozděleny na kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Jazykové kurzy pro děti, pobytové – tyto kurzy probíhají v zahraničí během období letních prázdnin. Jsou určeny pro děti i mládež zhruba od osmi do osmnácti let věku. Na těchto kurzech je zajištěna tzv. 24 hodinová asistence a studenti mají organizovaný celodenní program, a to během celého jejich pobytu.

Intenzivní víkendové nebo týdenní jazykové kurzy - chcete se domluvit v běžných situacích doma, v práci či v zahraničí? Potřebujete si rychle vylepšit či zopakovat své jazykové znalosti? Pak letní intenzivní kurzy jsou to pravé pro Vás.

Soukromé individuální jazykové kurzy – tyto kurzy jsou určeny pro jednotlivce i malé skupinky studentů, pro začátečníky i pokročilé, dále pro jedince se speciálními časovými požadavky, jimiž nevyhovuje standardní čas výuky, dále pro jedince, kteří chtějí dosáhnout skutečně maximálního pokroku v co nejkratším čase.

Firemní jazykový kurzy – jsou realizovány na míru dané firmy. Je vypracován danou jazykovou agenturou systém jazykového vzdělávání, který bude obsahově, po organizační stránce pro danou firmu nejvhodnější. Firemní jazykový kurz je velmi oblíbený a často poskytován zaměstnancům formou tzv. benefitu.

Jazykové kurzy pro dospělé – jsou rozděleny na úplné začátečníky až po velmi pokročilé studenty. Lektoři mohou být jak zahraniční, tak tuzemští. Kurzy jsou většinou 90 minutové, 1x týdně. Ideální počet studentů ve skupině jsou čtyři až osm.

Jazykové kurzy pro děti – jedná se o kurzy pro děti zhruba od čtyř let jejich věku. Je možné vyučovat předškolní děti přímo v mateřských školách, či učebnách dané jazykové agentury. Malé děti se seznamují s výukou cizího jazyka formou her, písniček, příběhů, poslechů, různých pokynů.

Jazykové kurzy pro dříve narozené - Tento typ kurzu je určen pro seniory, kteří se nyní rozhodli začít s výukou cizího jazyka. Metodické plány k těmto úrovním jazyka jsou speciálně uzpůsobeny tak, aby mohlo být tempo výuky pomalejší a aby se lektor mohl více přizpůsobovat potřebám jednotlivým studentů. Nikdy není pozdě začít studovat, a to ani cizí jazyk.

Druhy jazykového kurzu

 • Všeobecný jazykový kurz
 • Obchodní jazykový kurz
 • Konverzační jazykový kurz
 • Ekonomický jazykový kurz
 • Odborný jazykové kurzy
 • Jazykový kurz pro manažery
 • Jazykový kurz k přípravě na mezinárodní zkoušku z jazyka

Všeobecný jazykový kurz - je zaměřen na komplexní rozvoj jazykových dovedností. V kurzu je používána lektorem doporučená učebnice odpovídající úrovni daného kurzu. Hodina je rozdělena na několik částí: uvítání, hra či konverzace pro aktivaci studentů, kontrola domácího úkolu, opakování probrané látky a navázání novou gramatikou, rozšíření slovní zásoby, poslech, konverzace, hry či procvičování probíraného jevu.

Obchodní jazykový kurz – tento kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby v oboru obchodu, fungování firmy. Výuka probíhá podle speciálních učebnic. V kurzech se hovoří o tématech obchodu obecně, ale probíhá i nácvik konkrétních obchodních jednání, telefonátů i obchodní korespondence. Kurz se zaměřuje na nejfrekventovanější situace obchodní praxe: pracovní jednání, prezentace, vyjednávání, telefonické hovory apod. Tak budete moci snadno a rychle zahájit jednání, vyjádřit názor, vstoupit do hovoru, zdvořile odmítnout, shrnout průběh jednání, účinně přednést prezentaci své firmy či projektu, vyjádřit nabídku, podmínky, vést vyjednávání apod. Kurz Vám umožní plynule komunikovat s dodavateli, zákazníky, bankou, obchodními zástupci apod. Dalším cílem kurzu je vytvoření potřebné slovní zásoby v rámci odborných témat jako např. reklama, veletrhy, marketing, mezinárodní obchod, základní právní pojmy atd.

Konverzační jazykový kurz – tento kurz se zaměřuje především na rozšíření slovní zásoby formou her, poslechů, diskuzí a článků a také na procvičení již naučené gramatiky v praxi. Materiály k hodině zajistí sám lektor. Jak metodika, tak druhy aktivit, studijní materiály jsou především zaměřeny na rozmluvení každého studenta. Komunikační aktivity zvyšují naši pohotovost při reagování v přirozené konverzaci, fixují často používané fráze a obraty a zlepšují Vaše poslechové schopnosti.

Odborný jazykový kurz – jedná se o kurz s přesněji vymezeným obsahem, často zaměřené na odborné výrazy z různých oborů lidské činnosti nebo přizpůsobené pro konkrétní věkovou skupinu.

Ekonomický jazykový kurz - tento kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby v oboru ekonomiky, fungování firmy. Výuka probíhá podle speciálních učebnic. V kurzech se hovoří o tématech ekonomiky obecně, ale probíhá i nácvik konkrétních jednání, telefonátů i obchodní korespondence.

Jazykový kurz pro manažery – jedná se o kurz přímo určeným vedoucím pracovníkům na všech stupních, zaměstnancům, profesním odborníkům, příslušníkům státní správy, podnikatelům, aj.

Jazykový kurz k přípravě na mezinárodní zkoušku z jazyka – kurz komplexně připraví studenta na zkoušku k mezinárodně platným certifikátům ve všech jazycích. Na kurzu se procvičují všechny části zkoušek: gramatika, poslech, čtení, psaní, konverzace. V hodinách lektor upozorňuje na časté chyby při zkouškách, doporučuje postupy pro úspěšné absolvování. U vybraných typů zkoušek (PET, FCE, CAE).

Rozdělení jazykových kurzů podle stupně znalosti

 • Kurzy pro začátečníky
 • Kurzy pro mírně pokročilé
 • Kurzy pro středně pokročilé
 • Kurzy pro pokročilé

Metody jazykové výuky

 • Komunikace – reagování na otázky, formulování názorů, udržení smysluplné konverzace.
 • Slovní zásoba – rozšiřování a obohacování slovní zásoby i frází, které jsou nezbytné pro každodenní život.
 • Gramatika – přesné vyjadřování je velmi důležité pro efektivní komunikaci. Gramatická pravidla jsou vysvětlována na konkrétních příkladech, studenti je aplikují v kontextu, v konverzaci.
 • Upevňování – neustálé opakování již naučeného.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15137 (rodina-finance.cz#20742)


Přidat komentář