Domácí násilí a pomoc

Lidé se k druhým chovají tak, jak jim ti ostatní dovolí. Násilník spoléhá na to, že oběť jeho úlet omluví a při opakovaném násilí se bude stydět někomu svěřit co prožívá. Co zanamená pojem domácí násilí, začíná snad první nadávkou nebo fackou?

Domácí násilí

Lidé se k druhým chovají tak, jak jim ti ostatní dovolí. Násilník spoléhá na to, že oběť jeho úlet omluví a při opakovaném násilí se bude stydět někomu svěřit co prožívá. Co zanamená pojem domácí násilí, začíná snad první nadávkou nebo fackou?

Domácí násilí - co to je

Domácí násilí je nejen fyzické, ale i psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami pokud k němu dochází opakovaně, v soukromí a jeho intenzita se stupňuje. Oběť ztrácí schopnost násilné icidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. Je to chování, které u jednoho z partnerů vzbuzuje strach z druhého. Oběti domácího násilí jsou v převážné většině ženy v partnerském vztahu, méně častěji jsou to i muži, děti nebo senioři.

Rizikové faktory pro vznik domácího násilí

 • vynucená sociální izolace
 • finanční závislost na partnerovi
 • mateřská dovolená
 • zdravotní postižení, vyšší věk, bezmocnost
 • přechod z aktivního zaměstnání do starobního nebo invalidního důchodu
 • osobnostní nezralost-neschopnost zvládat rodičovské povinnosti a výchovu dětí
 • různé typy závislostí u násilné osoby

Jste obětí domácího násilí?

Odpovězte na několik otázek. Pokud odpověď na některou z nich je kladná, může se ve vašem případě jednat o domácí násilí nebo jeho začátek. Partner vás:

 • ponižuje, zastrašuje
 • nadává vám
 • vyhrožuje
 • kontroluje nebo sleduje
 • brání vám v kontaktu s příbuznými nebo přáteli
 • nedává vám dostatek financí na domácnost, popř. o peníze musíte prosit
 • nutí vás k sexu i když odmítáte
 • fyzicky vás napadá (facka, kopnutí, škrcení apod.)

Neděste se, každému z nás ve vypjaté situaci ulítne nevhodné slovo či urážlivá věta, nesmí se to však stát normou, běžnou součástí života. Mluvíme-li o domácím násilí, musí vykazovat tato všechny 4 znaky:

 • Opakování a dlouhodobost - z jediného útoku nelze určit zda jde o domácí násilí.
 • Stupňování - od urážek a ponižování se stupňuje snižováním lidské důstojnosti až k fyzickým útokům, končícím i trestnými činy zdraví a životě.
 • Ve vztahu musí být naprosto jasné rozpoznání „rolí,"tedy osoby násilné a oběti (oběti domácího násilí nejsou lidé, kteří se napadají vzájemně a role oběti a násilníka se střídají).
 • Neveřejnost - incident probíhá za zavřenými dveřmi stranou od společnosti.

Projevy domácího násilí

Psychické násilí:

zlé pohledy, výhružná gesta, ničení (často oblíbených) věcí, manipulacemi se zbraněmi (i nůž je zbraň), ubližování jiným (dětem, domácím mazlíčkům) v přítomnosti oběti.

 • zvýšená kontrola všecho co ohrožená osoba dělá - s kým telefonuje, s kým si povídá, kam jde, kdy se vrátí ( zda opravdu byla cvičit jak řekla ...), kontrola e-mailů, SSM zpráv.
 • omezování samostatnosti a rozhodování o sobě (bez mého svolení tam nepůjdeš ...), zákaz dívat se na televizi.
 • kritizování a ponižování - nadávky, zesměšňování, snižování schopností, přehlížení přání a tužeb, pochybnosti o duševním zdraví, zlehčování obav.

Fyzické násilí:

 • facky, rány pěstí, kopance, tlučení hlavou o něco, škrcení, tahání za vlasy, bití nějakým předmětem ...
 • vyhrožování a vydírání - nucení k poslušnosti, vyhrožování bitím, sebevraždou, vydíráním přes děti, vnoučata, vyvolávání pocitu viny

Sociální násilí:

 • izolace od příbuzných a přátel - zákaz telefonování s rodinou a přáteli, přijímat jejich návštěvy, zrazování návštěvníků od návštěv.
 • zamezení k přístupu k financím (i vlastním), vynucování např.darování věcí, přepsání majetku, sexuální vydírání (když se se mnou vyspíš, pustím tě na internet, zavolat rodině apod.).

Násilník se ke své oběti na veřejnosti obvykle chová normálně, usmívá se na ní, pomůže s nákupní taškou, pomůže do kabátu apod. Oběť domácího násilí si bohužel po dlouhodobém napadání na takové jednání pomalu zvykne.

Rady obětem domácího násilí

 • uvědomte si, že se něco děje
 • připusťte, že chování vašeho partnera není běžné
 • uznejte, že za situaci nemůžete, nesmíte se obviňovat
 • vyhledejte co nejdříve odbornou pomoc
 • naslouchejte svým přátelům (bojím se o tebe, bojím se o bezpečí tvých dětí, tohle si přece nezasloužíš, odhodlej se k prvnímu kroku, když budeš pasivní, situace se bude dál zhoršovat)

Uvědomte si, že:

 • jakékoliv násilí mezi blízkými není normální
 • nikdo není povinen trpět
 • není se za co stydět - vina je na straně násilníka
 • nikdo nemá právo jiného psychicky či fyzicky týrat

Domácí násilí - pocity oběti

 • stálý strach a stres ze setkání s násilníkem (jeho návrat z práce, z restaurace apod.)
 • strach z toho, že ať udělá cokoliv, je to špatně - strach z trestu
 • pocit, že se nedá nic dělat, protože je to její vina
 • pocit otupění (deset minut nadávání vydržím, těch pár facek přežiju ...)
 • pocit, že mi nikdo na světě nerozumí, nemůže pomoci

Pomoc exituje - domácí násilí

Řekněte si dost a jednejte. Prvním krokem může být svěřit se rodině, přátelům kolegům v práci-uleví se vám. Zavolejte na některou z linek důvěry-poradí vám jak dál postupovat. V případě zranění násilníkem se nstyďte a nebojte zavolat záchranou službu nebo policii. V případě návštěvy pohotovosti řekněte popravdě lékařům co se vám stalo.

Vymyslete strategický plán

Pro případ náhlého útěku z domova je dobré mít u někoho blízkého náhradní klíče od bytu, náhradní oblečení, důležité dokumenty, kontakty, finanční obnos. Promluvte si s dětmi, zajistěte jejich bezpečnost - u příbuzných, známých. Po prvotním zvládnutém ohrožení neprodleně kontaktujte některé z míst odborné pomoci.

Místa odborné psychologické, sociální a právní pomoci:

 • nepřetržitá telefonní linka DONA centrum: 251 51 13 13
 • poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • občanské poradny, intervenční centra
 • Kontakty na tato místa, nejlépe v místě bydliště si zjistěte hned jakmile si uvědomíte, že jste obětí domácího násilí, nikdy předem nevíte, kdy je budete potřebovat!
 • Krizová centra psychosociální pomoci, azylové domy
 • Bílý kruh bezpečí

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15131 (rodina-finance.cz#20403)


Přidat komentář