Čistírna oděvů - kvalitní čistírna

Údržba oděvů a jiných textilních výrobků může být prováděna jak praním v domácnosti, tak praním v čistírně oděvů. Jak taková čistírna funguje? To, i význam symbolů pro údržbu a ošetřování textilií, se dozvíte v následujícím článku.

Jak funguje čistírna oděvů

Jako chemické čištění se označuje čistící proces oděvů a textilií, který místo vody využívá chemické rozpouštědlo. Běžně se používá tetrachlorethylen, využívají se ovšem i rozpouštědla jiná.

Historie čištění oděvů

Chemické čištění není výdobytkem moderní doby, jak by se mohlo zdát. Za sebou má dlouhou historii.

Způsob čištění oděvů pomocí chemických látek byl vynalezen v polovině 19. století Jeanem Baptistou Jollym. První čistírny používaly rozpouštědla založená na ropě, jako je benzin či petrolej. Tyto rozpouštědla ovšem byla extrémně hořlavá. Proto William Joseph Stodart zavedl jako hlavní čistící látku gazolin, který je o něco méně hořlavý než látky používané před ním.

Po 1. světové válce se začala používat chlorovaná rozpouštědla, která byla mnohem méně hořlavá a měla lepší čistící výsledky. Již v polovině 30. let minulého století se začal v čistícím průmyslu používat tetrachlorethylen. Má totiž vynikající vlastnosti, neboť je stabilní, nehořlavý a také šetrný k většině oděvů. V současnosti je ovšem tetrachlorethylen nahrazován jinými rozpouštědly a jeho používání je omezováno.

Proces chemického čištění

Ještě před samotným procesem čištění je kontrolováno, jestli v oděvech nejsou cizí předměty. Ty by mohly mechanicky poškodit čistící zařízení nebo i  samotné textilie např. největší nepřítel oděvů propisovací tužka.

Zařízení na chemické čištění je podobné kombinaci pračky a sušičky. Nejprve jsou oděvy roztříděny podle sortimentu a následně vloženy do nerezového bubnu čistícího zařízení. Zakázky jsou smočeny do lázně čistícího média, po celoplošném odplavení nečistot je čistící médium odčerpáno a následně zregenerováno. Zakázky jsou vysušeny, dochlazeny (při dochlazení je odstraněno zbytkové rozpouštědlo z oděvů) a vyndány opět z čistícího zařízení v suchém stavu. Proces čištění běžně probíhá jednolázňově nebo dvoulázňově (předpírka, praní). Záleží na sortimentu a míře znečištění.

Ne všechny skvrny jsou jednoduše odstranitelné ani pomocí chemického čištění. U některých skvrn se provádí před vlastním strojním čištěním tzv. předdetáš – lokální odstranění skvrn.  V některých případech se provádí detáš ještě po vlastním vyčištění. Pokud jsou oděvy v znečištěném stavu déle než dva měsíce, je obtížné dosáhnout jejich původní barvy a textury. Zapamatujte si, že oděvy z přírodních vláken jako je vlna, bavlna a hedvábí, by neměly být ponechány znečištěné po dlouho dobu, protože nečistoty absorbují.

Používaná rozpouštědla - čistírny oděvů

 • Glykoleter: Je účinnější než tetrachlorethylen a také šetrnější k životnímu prostředí.
 • ** Isopararafinické uhlovodíky:** mají nižší čistící – odmašťující schopnost, vhodné pro čištění kůží a kožešin – nedochází k velkému odmaštění řemene
 • Tekuté silikony: Jsou dostatečně jemné a nezpůsobují ztrátu barvy oděvů. Jsou šetrné k životnímu prostředí, ovšem jejich cena je veliká.
 • Perchloretylen: Používá se od roku 1940. Při větších teplotách může způsobit ztrátu barvy.
 • Tekutý oxid uhličitý: Má poměrně nízké čistící schopnosti. Na druhou stranu je ale čištění oděvů pomocí tekutého oxidu uhličitého spotřebiteli považováno za lepší, než pomocí běžných metod.

Grafické symboly údržby oděvů - čistírny oděvů

Neboli piktogramy jsou uvedené na textilních výrobcích a informují spotřebitele o výrobku a o možnostech jeho čištění. Tyto pravidla podléhají normám a jsou závazné pro všechny výrobce textilií. Podle normy jsou symboly pro údržbu textilních výrobků řazeny v pořadí praní, bělení, sušení, žehlení a profesionální ošetřování textilií.

Postup praní je označen vaničkou s maximální možnou teplotou vody při praní. Pod vaničkou mohou být linky, které označují správný proces máchání. Bělení bývá označeno trojúhelníkem, kdy bílý znamená neomezené bělení a přeškrtnutý bělení zakazuje. Sušení v bubnové sušičce vyjadřuje kolečko ve čtverci. Piktogramem pro žehlení je obrázek žehličky. Doplňkovým symbolem je čtverec, který označuje jak oděv sušit:na šňůře, rozprostřeně atd.

Piktogramy pro chemické (profesionální) čištění

 • P v kolečku: Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.
 • P v kolečku podtrženém: Čištění stejnými rozpouštědly, ale s omezeným přidáním vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou teplotou sušení. Samoobslužné čištění není dovoleno.
 • P v kolečku 2x podtrženém: Čištění stejnými rozpouštědly, ale s omezeným přidáním vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou teplotou sušení. Velmi mírné postupy čištění. Samoobslužné čištění není dovoleno.
 • F v kolečku: Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzínem obvyklými postupy čištení bez omezení.
 • F v kolečku podtrženém: Čištění stejnými rozpouštědly s omezeným přidáním vody a/nebo s omezením mechanického působení a/nebo teploty během čištění a/nebo sušení. Samoobslužné čištění není dovoleno.
 • Přeškrtnuté prázdné kolečko: Výrobek se nesmí chemicky čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny chemickými rozpouštědly.
 • W v kolečku: Profesionální čištění za mokra. Obvyklé postupy čištění.
 • W v kolečku podtrženém: Profesionální čištění za mokra. Mírné postupy čištění.
 • W v kolečku 2x podtrženém: Profesionální čištění za mokra. Velmi mírné postupy čištění.
 • Černé kolečko přeškrtnuté: Nesmí se používat profesionální čištění za mokra. Zdroj SOTEX.

Symboly jsou chráněny ochrannou známkou a pověřeným správcem této známky v České republice je sdružení SOTEX.

Rada na závěr

Nikdy neodstraňujte tyto piktogramy z oblečení, nevíte kdy budete potřebovat služeb chemického čistírny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15140 (rodina-finance.cz#20830)


Přidat komentář