České Vánoce

Vánoce patří spolu s Velikonocemi a Letnicemi k hlavním křesťanským svátkům. Pro mnohé z nás jsou svátkem nejvýznamnějším. Slaví je jak věřící, tak ateisté, kteří dodržují tradice, které k nim patří po řadu let.

Vánoce jsou bezesporu pro většinu z nás** nejvýznamnější svátky v roce**. Jestliže mnohé jiné jsou pro nás pouhým dnem volna v našem časově vytíženém pracovním tempu, pak na Vánoce se připravujeme dlouho dopředu a snažíme se uchovávat** tradice**, které k tomuto oblíbenému svátku patří.

Historie Vánoc

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi představují jedny z nejdůležitějších dnů pro křesťanské věřící. Jméno Vánoc má svůj původ ve staroněmeckém výrazu wahnachten, což v překladu znamená** světit noc. Tradice oslav** sahá už do předkřesťanské doby, kdy lidé vítali zimní slunovrat. V nejstarších biblických komentářích datovaných na přelom 2. a 3. století se setkáváme s datem 25. prosince, ke kterému je připisováno narozeni Krista.** První oslavu vánočních svátků** popisuje Filokalův Chronograf z roku 354. V něm je zmínka o oslavě mučedníků Římské církve.

Oslava vánočních svátků

Vánočním svátkům předchází advent, který trvá čtyři týdny. Začíná první adventní nedělí, která připadá na období od 27. listopadem a 3. prosincem a označuje začátek křesťanského roku. Označujeme ji také jako železnou neděli. Tento pojem však nemá s křesťanskou tradicí pranic společného a jedná se pouze o komerční pojem, kterým se označuje předvánoční čas spojený s nákupem dárků. Obdobně jsou označeny i následující neděle jako bronzová, stříbrná a zlatá. Během adventního času křesťané slaví** svatého Ondřeje, Barboru, Mikuláše a Lucii**. Asi nejznámější jsou oslavy svatého Mikuláše, které mají rády především děti. Původně šlo o hold patronu rybářů a námořníků, který žil ve 3. století v římské Pataře a jenž se stal ve velmi mladém věku biskupem v Myře. Byl to velice zbožný člověk, který se rozhodl své dědictví po otci rozdat chudým. Jeho uctívání začalo v 8. století v Rusku, odkud se svatomikulášské tradice postupně šířily do dalších slovanských zemí a posléze i dále na západ především do Německa, Francie a Anglie.

Štědrovečerní večeře, Boží hod vánoční

Dnes ho uznávají všechny křesťanské církve, velké popularitě se těší hlavně u pravoslaví, kde je po Panence Marii nejoblíbenějším světcem. U nás Mikuláše představuje biskup s dlouhým vousem, který je doprovázen anděly a čerty. Tato skupina roznáší dárky v noci z 5. na 6. prosince. Čerti straší a kárají neposlušné děti. Tyto oslavy jsou přípravou na Vánoce, proto jsou rozdávány pouze méněhodnotné dary. Štědrým večerem končí advent a s ním spojené postní období. I štědrovečerní večeře, ač má sama slavnostní ráz, je složena z postních jídel. Vyvrcholením tohoto dne je pak** půlnoční mše**, která je pozůstatkem noční vigilie, která kdysi předcházela všem církevním svátkům. Následuje První svátek vánoční, který oslavuje narození Páně. Nazývá se také** Boží hod vánoční**. 26. prosince Vánoce pokračují 2. svátkem vánočním a ten je oslavou svatého Štěpána. Vánoce končí 6. ledna, kdy si křesťané připomínají zjevení Páně. Tento svátek je známý také pod názvem svátek Tří Králů. Jedná se o vzdání úcty třem mudrcům, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma, kde mu přinesli dary.

České vánoční tradice

Vánoční tradice u nás dodržují jak věřící tak ateisté. Ty představuje především ozdobený vánoční stromeček. Na něj klademe baňky, řetězy a svíčky nebo elektrické osvětlení. Pod mnohými takto ozdobenými stromečky najdeme betlém tzv. jesličky. Ty zobrazují svatou Rodinu. K ní patří právě narozený Ježíš, který se nachází v jesličkách a u něj najdeme svatou Marii a svatého Josefa. Často betlém obsahuje také pastýře a Tři krále. Můžeme zde uvidět i zvířata jako doplnění scenérie. Na mnoha místech se můžeme setkat také s živým betlémem, který je kombinací živých zvířat s umělými postavami světců v životní velikosti. Ten bývá především ozdobou předvánočních trhů. K** českým Vánocům** patří také zpěv koled. Původně se jednalo o písně, kterými si děti vykoledovávali výslužku při obcházení sousedských stavení. Zprvu měly náboženský charakter, který se však v poslední době z nich vytrácí.

Ke Štědrému večeru patří** podávání svátečního jídla**, které je tradičně tvořeno rybí polévkou, kaprem a bramborovým salátem. Bývá zvykem, že se tato večeře podává s rozsvícením první hvězdy na zimní obloze a představuje první chod tohoto svátečního dne. Podle tradice se připravuje jeden talíř navíc pro nečekanou návštěvu. Po této večeři přichází na řadu rozbalování dárků uložených pod stromečkem. První svátek vánoční bývá rodinnou záležitostí, kdy její členové zůstávají doma a baví se mezi sebou nebo sledují vánoční pořady v televizi. Oslava svatého Štěpána má však už trochu uvolněnější atmosféru. Podle tradice v tento den lidé chodili na koledu k sousedům.

Vánoční tradice v zahraničí

Podobně se slaví Vánoce i v jiných částech Evropy. Velice podobné tradice jsou hlavně v sousedním Polsku a na Slovensku, kde hlavní štedrovečerní chod je podobně jako u nás kapr. Jinde to bývají jiné druhy ryb nebo husa. Dárky se v některých zemích rozdávají až na Boží hod vánoční ráno.

Předvánoční nákupy

Vánoce se bohužel dnes čím dál víc stávají** komerční záležitostí**. Mnohé obchody začínají potenciální zákazníky lákat k vánočním nákupům už začátkem podzimu. V mnoha městech v adventním čase bývají vánoční trhy, na kterých lze koupit lidové výrobky, sladkosti a zahřát se pravým vánočním punčem. Spoustu lidí odrazuje množství lidí vydávajících se na** předvánoční nákupy a dárky** objednávají přes internet v pohodlí domova. V posledním čase také mnozí nacházejí pod stromečkem různé nákupní poukázky či přímo hotovost. Z praktického hlediska je to určitě výhodné, protože mnoho obchodů vyšroubuje ceny zboží právě před Vánocemi na maximum a hned po nich následuje jeho výprodej pouze za zlomek původní ceny.

Spotřeba jídla na Vánoce

Dle mého názoru není podstatné, co člověk nalezne pod stromečkem. Hlavní je přece, že něco dostane s láskou a to dokazuje, že ho má někdo rád a tomu na něm záleží. K těmto svátkům patří i koupě dalších vánočních nezbytností. Některým stačí umělý stromeček, který jednou za rok vytáhne ze spíže a nazdobí. Jiní si potrpí na živý smrček či borovičku. Vánoce jsou podobně jako ostatní svátky možností dopřát si dobré jídlo a pití. Proto se předvánoční nákupy zaměřují i na potraviny. Statisticky vzato spotřeba jídla je největší právě v tomto období. Kromě** tradičního kapra** kupujeme i jiné lahůdky, které si během roku zpravidla nedopřáváme. Souvisí to i s rodinnými návštěvami, během kterých se schází více lidí než jindy. Na šikovných hospodyňkách zůstává příprava cukroví, pokud se nerozhodneme pro nákup už hotového.

Vánoce jsou svátky klidu a pohody

Ať už se rozhodneme strávit Vánoce jakkoliv, měly by to být pro nás svátky klidu a pohody, kdy aspoň na krátký čas zapomeneme na každodenní starosti běžného života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15181 (rodina-finance.cz#23303)


Přidat komentář