Autoškola - Trutnov

Automobil se v dnešní době stává nutností. Zejména pro každého kdo dojíždí do práce. Právě tato situace nás často nutí udělat si řidičský průkaz. Řidičské oprávnění však není levná záležitost. Orientovat se pouze podle ceny autoškoly se nemusí vyplatit.

Jak a podle čeho si vybrat dobrou autoškolu?

Autoškol je dnes dostatek, spíše více než je zapotřebí. A tak se předhánějí v získávání klientů, snaží se snižovat ceny i na úkor výuky.

Autoškola by měla budoucího řidiče naučit základním návykům a dovednostem, které bude potřebovat pro bezpečné ovládání motorového vozidla. Proto je velice důležité vybrat správnou autoškolu, která možná nebude ta nejlevnější, ale za to se její učitelé budou budoucím řidičům maximálně věnovat, ať již ve výuce teorie nebo v praktických jízdách.

Reference autoškoly

Je dobré zjistit si o okolních autoškolách co nejvíce referencí. Zajímat by se budoucí řidič měl zejména o kvalitu výuku a přístup učitele. Stává se, že při výcviku jízd se ne vždy vše daří, tak jak má. V dnešní době jsou okolní řidiči vůči začátečníkům v autoškolách dosti nepříjemní, zřejmě již dávno zapomněli, že i oni se kdysi učili řídit. A tak troubí, ukazují nevhodné posunky a tím jen řidiče začátečníka ještě více znervózní. V té chvíli velice oceníme dobrého a především klidného učitele autoškoly, který nás podrží a my v klidu zvládneme i nepříjemnou a možná že v té chvíli i těžko zvládnutelnou situaci.

Vybavení učebny v autoškole

Pokud si již jdeme pro přihlášku do autoškoly, měli bychom se pozorně dívat jak má autoškola zařízenou kancelář a učebnu. Učebna by měla být dnes již standardně vybavena audiovizuální technikou, počítači a také pomůckami. Mezi pomůcky autoškol patří učebnice, videokazety nebo CD nosiče, soubory testů a obrazy se zdravotní tematikou a s tematikou silničního provozu a údržby auta. V dobré autoškole mají i trenažéry. Ty sice nejsou povinné, ale pro začínající řidiče jsou velmi prospěšné. Jde sice jen o jízdu na počítači, ale jak záhy každý, kdo si jízdu na trenažéru vyzkouší, zjistí, není vůbec jednoduché jízdu zvládnout a udržet se na silnici.

Výcviková vozidla v autoškole

V autoškole bychom se měli porozhlédnout, i jak vypadají výcviková vozidla. Zda mají platnou každoroční prohlídku, zda jsou řádně označena a schválena pro výcvik autoškoly a také zda jsou čistá a udržovaná.

Dobrá autoškola všechny tyto podmínky splňuje. Je totiž velice důležité, aby začínající řidič autoškoly byl na silnici dobře vidět. Pomůže to předejít případným kolizím na silnici. Slušný řidič, když vidí auto s označením autoškoly, tak je pozornější. Vždyť i on se jednou učil řídit.

Učitelé v autoškole

Jak je uvedeno výše, nejlépe si zjistíme informace o učitelích v autoškole, když se zeptáme těch, co již danou autoškolou prošli.** Reference nás upozorní na přístup učitelů k žákům,** zda při jízdách jsou klidní a chápaví nebo zda jsou nervózní a křičí, když to žákovi nejde tak jak má. Také z nich zjistíme,** zda učitel dodržuje celou hodinu výuky a zda budete v autě s učitelem sami** a ten se bude věnovat pouze vám, nebo zda vás bude v autě více a učitel bude vysvětlovat některé situace všem. Vždy je výhodnější mít výcvikovou jízdu sám. Učitel se věnuje pouze vám, je vůči vám pozornější a tak může probrat případné chyby, které uděláte a poradit jak se jich vyvarovat.

Ceník autoškoly

 • Požádejte o platný ceník autoškoly. Najdete tam spoustu informací.
 • Kolik za výuku v autoškole zaplatíte, v jakých splátkách, co tato cena obsahuje.
 • Kolik budete platit při neúspěchu u zkoušek za opravné zkoušky.
 • Pokud si budete potřebovat doplatit výuku jízd, kolik zaplatíte za hodinu navíc.

Harmonogram výuky v autoškole

Při návštěvě autoškoly, nejpozději však při podání přihlášky požádejte o harmonogram výuky. Dozvíte se tak potřebné informace k celému průběhu autoškoly a budete si moci uspořádat čas, tak aby celá výuka a získání řidičského průkazu proběhlo bez stresu a zbytečných omluv a nedorozumění. Nikdy se nenechte odbýt, že informace obdržíte na zahajující hodině. To je již pozdě na úpravu vašeho osobního rozvrhu.

Informace, které by měl harmonogram obsahovat:

 • Datum zahájení, průběh, počet hodin a dny, ve kterých bude probíhat teorie.
 • Průběh praktického výcviku, včetně dotace hodin.
 • Předběžný odhad délky výuky a předběžný termín závěrečných zkoušek.
 • Jak a kde zaplatit poplatek za závěrečné zkoušky.
 • Informace o případných opravných zkouškách.
 • Chybět by neměli ani informace s vašimi právy, nároky a povinnostmi.

Učební osnovy v autoškolách

Autoškola musí, stejně jako kterákoli jiná škola,** postupovat podle učebních osnov, které stanovuje zákon.** Tyto osnovy by měla mít každá autoškola k nahlédnutí. Největší zájem je o získání řidičského průkazu na osobní automobil, tedy na skupinu B. Uvedeme si tedy předměty a počet jejich hodin, které jsou potřebné pro výuku k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Teoretická výuka skupiny B v autoškole

 • Výuka předpisů o provozu vozidel – 18 hodin
 • Výuka o ovládání a údržbě vozidla – 2 hodiny
 • Výuka teorie zásad bezpečné jízdy – 10 hodin
 • Výuka zdravotnické přípravy – 2 hodiny
 • Opakování a přezkoušení – 4 hodiny

Celkem strávíme v učebně při teoretické přípravě 36 hodin.

Praktický výcvik skupiny B v autoškole

 • Autocvičiště – 2 hodiny
 • Minimální provoz – 5 hodin
 • Střední provoz – 12 + 9 hodin
 • Praktický výcvik údržby vozidla – 2 hodiny
 • Praktický výcvik zdravotnické přípravy – 4 hodiny

Celkem strávíme při přípravě v praktickém výcviku 34 hodin.

Teoretická výuka v autoškole

Příprava teoretické výuky probíhá v učebně. Hodina by měla mít 45 minut. Je na každém, zda si uzpůsobí svůj čas tak, aby na žádné hodině nechyběl. Ve výuce předpisů o provozu vozidel se dozvíme opravdu i věci nové.** Silniční předpisy poslední dobou mají spoustu změn** a ty je důležité znát. Mimo jiné zjistíme, že za nedodržení silničních pravidel můžeme o řidičské oprávnění velmi rychle přijít. Ve výuce o ovládání a údržbě vozidla se dozvíme základní věci, které nám přijdou vhod při poruše vozidla.

Výuka teorie zásad bezpečné jízdy je právě v dnešní době, kdy na silnici denně umírají lidé, zásluhou nedodržování pravidel bezpečné jízdy velmi důležitá. V autoškole nám ukáží fotografie, jak mohou dopadnout ti, kteří na nedodržování pravidel bezpečné jízdy doplatili životem.
Výuku zdravotnické přípravy by nikdo neměl vynechat. Již jen proto, že zažitá pravidla první pomoci již zcela neplatí. Dnes každého naučí efektivnější způsob první pomoci, kterým můžeme někomu zachránit život. Závěrečné hodiny praktické výuky si zopakujeme, co jsme se naučili a také si to ověříme v testu.

Praktický výcvik v autoškole

I zde je vyučovací hodina 45 minut. Výcvik v řízení vozidla by neměl trvat déle než dvě vyučovací hodiny denně.

Začínat budeme na autocvičišti, kde se budeme učit základní věci jako nastartovat, rozjet se, couvat. Pokračovat budeme na silnici s minimálním provozem. Výuka na silnici se** středním provozem probíhá ve dvou etapách,** získáme tak zkušenosti s různě hustým provozem na silnici a také s různými typy komunikací. Praktický výcvik údržby vozidla a praktický výcvik zdravotnické přípravy proběhne na autocvičišti. Vyzkoušíme si například vyměnit kolo nebo zjistíme, kde dolít vodu do ostřikovačů. Také si vyzkoušíme použití autolékárničky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15174 (rodina-finance.cz#22763)


Přidat komentář