Autoškola - Přerov

Mnoho lidí si dnes nedokáže představit život bez automobilu. Slouží nám k cestě za odpočinkem, do zaměstnání, k návštěvě příbuzných a známých. Sposta lidí ho využívá také při své práce.

Proč si udělat řidičský průkaz?

Řidičský průkaz a vlastní automobil je snem mnoha mladých lidí. Jeho vlastnictví je dnes už pomalu nezbytností a to nejenom v soukromém životě, ale v dnešní době tento doklad také vyžaduje od svých zaměstnanců většina zaměstnavatelů. Provoz na českých a moravských komunikacích se v poslední době zvyšuje překotným tempem. Jeho hustota si vynucuje dobré řidiče s výbornou znalostí obsluhy vozidla s dokonalým přehledem silničních předpisů.

To klade větší nároky na přípravu budoucích motorizovaných účastníků silničního provozu v autoškolách.

Kde je možné získat řidičský průkaz?

V posledních dvou desetiletích vznikaly** soukromé autoškoly** doslova jako houby po dešti. Lišily se nejen cenou a kvalitou, ale také typy vozidel a intenzitou výcviku. Většina těchto školících zařízení začala kromě základního „Béčka“ nabízet i rozšíření řidičského průkazu o další skupiny, takže dnes není překvapením nabídka veškerých oprávnění ve většině autoškol.

Netradiční možnosti získání řidičského oprávnění

Rovněž dopravní podniky velkých měst začaly umožňovat získání oprávnění nejen pro své zaměstnance, ale i pro širokou veřejnost a to i skupin, které u nich nemají pracovní využití.

Tím se i ony takto přiblížily k širokému okruhu lidí. Dnes můžeme najít i rekreační pobyty, při nichž můžete spojit relaxaci v příjemném prostředí a absolvování výcviku.

Nabídky autoškol

Podívejme se tedy, co konkrétně dnes najdeme v nabídce autoškol.

Řidičské oprávnění - Skupina A

Tuto skupinu tvoří motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj. „Áčko“ obsahuje několik podskupin.

  • Am

Umožňuje nám řízení motocyklů do obsahu motoru 50 cm ³ s nejvyšší povolenou rychlostí 45 km/h. Toto oprávnění lze získat již od 15 let, takže často bývá našim prvním motoristickým dokladem.

  • A1

Díky tomuto druhu řidičského oprávnění můžeme používat na veřejných komunikacích jednostopá motorová vozidla do objemu 125 cm ³ a maximálním výkonu motoru 11 kW. Lze si jej opatřit od 16 let

  • **A do 25 kW
    **

Tato skupina nás opravňuje k používání motocyklů o výkonu motoru do 25 kW nebo s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím výkon 0,16 kW /  kg a zároveň také motocyklů s postranním vozíkem, pokud splňuje tuto podmínku. Podmínkou k získání je plnoletost řidiče, čili 18 let.

  • **A nad 25 kW
    **

Toto řidičské oprávnění je plnohodnotný řidičák, který rozšiřuje výše jmenované oprávnění
o motocykly s výkonem nad 25 kW a tudíž nám umožňuje
řídit všechna
jednostopá motorová vozidla včetně těch, které jsou
doplněny o postranní vozík.

Řidičské oprávnění - Skupina B

Zároveň s takovýmto vozidlem můžeme provozovat na pozemních komunikacích přívěsné
vozíky nepřekračující celkovou váhu 750 kg. Rovněž můžeme řídit
traktory a
jiné samojízdné pracovní stroje, kde je maximální hmotnost
stejná jako u automobilu a to
3,5 t. Tato skupina nás také opravňuje
k užívání motocyklů s maximální
rychlostí do 45 km / h, tedy skupiny Am.

  • B + E

Protože se jedná o rozšíření skupiny B, je nezbytné vlastnictví oprávnění této skupiny před
 zahájením kurzu..Díky této podskupině můžeme
k vozidlu připojit přívěsné vozidlo s
celkovou hmotností nad 750 kg

Řidičské oprávnění - Skupina C

Opravňuje nás k řízení motorových vozidel nad 3,5 t jejich hmotnosti, tedy nákladních automobilů a to i s přípojným vozidlem, pokud není těžší než 750 kg. Před absolvováním výcviku této skupiny musíme mít úspěšně ukončen kurz na Béčko.

  • C + E

Tímto oprávněním získáváme možnost provozovat na veřejných komunikacích vozidla
nad 3,5 tuny s přípojným vozidlem o hmotnosti nad 750 kg. Před
zařazením do
tohoto kurzu už musíme mít oprávnění B a C

Řidičské oprávnění - Skupina D

Déčko zahrnuje autobusy a jiná vozidla určená k hromadné přepravě osob, takže po jeho absolvování již nebudeme limitováni 8 osobami, jako držitelé oprávnění B. Motorové vozidlo i v případě této skupiny můžeme doplnit o přípojné zařízení do celkové váhy 750 kg. Toto oprávnění můžeme získat od 21 let.

Co nás všechno čeká během výcviku v autoškole?

Výcvik všech výše uvedených skupin lze rozdělit do několika kategorií.

Teoretická příprava v autoškole

Během teoretické přípravy se seznámíme s pravidly silničního provozu. Vědět, jak se chovat na silnici, ještě před prvním usednutí za volant automobilu je velmi důležité. Dále se budeme během ní věnovat technickým otázkám, abychom jsme se blíže seznámili s vozidlem a jeho údržbou. Tyto znalosti určitě oceníme při poruše vozidla, kdy se budeme muset spoléhat na své tady a později i praxí nabyté vědomosti. Neméně významnou je i zdravotní teorie, kde si ujasníme prví pomoc při nejčastějších typech dopravních nehod.

Praktická příprava v autoškole

Po zvládnutí předepsaných hodin teorie a praxe nás budou čekat závěrečné zkoušky.
Ty se podobně jako výcvik skládají z teoretické a praktické části.
Tu první budeme provádět formou elektronického testu v prostorách příslušného magistrátu,
který nám bude po úspěšném vládnutí této zkoušky také vydávat řidičský průkaz.
Součástí této teoretické části je také ústní zkouška z technických znalostí,
která spočívá v zodpovězení 2 otázek z oblasti znalosti vozidla. Zřejmě nejtěžší častí zkoušky
bývá samotná jízda, kterou provádíme pod dohledem
instruktora výcviku a zkušebního komisaře.

Praxi v řízení vozidla budeme absolvovat pod dohledem zkušeného instruktora. Zpravidla tato část výcviku začíná na nějakém málo frekventovaném místě, kde jsi uchazeč o řidičské oprávnění motocykl, automobil nebo autobus lidově řečeno osahá a blíže se takto s ním seznámí. Pak tato příprava pokračuje jednotlivými jízdami, které začínají pohybem v oblastech s nízkým provozem a pokračují až po nejrušnější místa s nejhustším pohybem vozidel, tak aby se uchazeč dobře seznámil se všemi variantami provozu, se kterými se v pozdější praxi může setkat

Kam si zajít pro řidičský průkaz?

O tento dokument si žádáme zhruba týden po úspěšném absolvování závěrečné
zkoušky, v době, kdy zkušební komisař dodá podklady pro jeho vydání.
Potom ve lhůtě maximálně dvaceti dnů obdržíme řidičský průkaz. Potřebujeme k
tomu jednu fotografii předepsaného formátu a zaplatit správní poplatek, který v
současné době činí 50 Kč.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15169 (rodina-finance.cz#22745)


Přidat komentář