Autoškola - Příbram

Mít v dnešní době řidičák je téměř nutnost. Ať už kvůli práci, kdy to většina zaměstnavatelů vyžaduje, tak k osobním potřebám. Vlastnit řidičský průkaz je pouze začátek jízdy. K tomu, abychom byli dobrými řidiči, je však potřeba praxe.

Nejlepším pocitem pro člověka je samostatnost a volnost. Není větší volnosti, než si kdykoli sednout do svého auta a moci si kamkoli zajet. K tomu, abychom si mohli sami jezdit autem potřebujeme být vlastníky řidičského průkazu. A jak to udělat, abychom jej získali? Existuje pouze jediná možnost a tou je absolvovat autoškolu.

Jak si vybrat správnou autoškolu?

Pokud jste se rozhodli, že si uděláte řidičský průkaz, je potřeba najít vhodnou autoškolu, což není jednoduché. Autoškol je strašně moc a vyznat se v nich je ještě složitější. V první řadě je potřeba porozhlédnout se po okolí a poptat se po známých. Doporučí-li Vám autoškolu někdo ze známých, máte vyhráno. Pokud však autoškolu najít nemůžete,níže Vám prezentujeme autoškolu, kde si jistě každý klient vybere.

Služby autoškoly:

 • kurz pro řidičskou skupinu AM
 • kurz pro řidičskou skupinu A1
 • kurz pro řidičskou skupinu A
 • kurz pro řidičské skupiny B a BE
 • kurz pro řidičské skupiny C a CE
 • kurz pro řidičské skupiny D a DE
 • kurz pro řidičskou skupinu T

Řidičský průkaz na osobní automobil

K tomu, abyste mohli, řídit osobní automobil, musíte být vlastníky řidičského oprávnění skupiny B. Abyste mohli řidičské oprávnění obdržet, je potřeba splnit tyto podmínky:

 • Minimální věk 18-ti let
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • Odborná způsobilost

Jak probíhá výuka a výcvik v autoškole?

Výuku a výcvik probíhají v souladu se zákonem č. 247/2000Sb. První formou výuky je teoretická příprava, která probíhá buďto formou kurzu, kdy pravidelně docházíte na výuku. Nebo formou dálkového studia, kdy se učíte sami a poté docházíte na konzultace s učitelem.

Druhá forma výuky je praktická část. Rozsah praktické výuky se také řídí zákonem a to č. 247/2000Sb v příloze č. 3. Přijetí do autoškoly je podmíněno podáním vyplněné žádosti o řidičské oprávnění a doložení posudku o zdravotní způsobilosti, kterou Vám potvrdí Váš ošetřující lékař. Pokud Vám ještě nebylo 18 let, je zapotřebí souhlasu Vašeho zákonného zástupce.

Co se naučíte v autoškole teoreticky?

 • Předpisy o provozu vozidel
 • Ovládání vozidla a jeho údržba
 • Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
 • Zdravotnická příprava

Co se naučíte v autoškole prakticky?

 • Údržba vozidla
 • Řízení vozidla
 • Kurz první pomoci

Jak dlouho trvá výuka a výcvik v autoškole?

Celková délka, po kterou má autoškola trvat není jednotná. Pro řidičské oprávnění skupiny B by měla být délka autoškoly 2-3 měsíce. Není však vyloučeno, domluvit se ve své autoškole a požádat o intenzivnější způsob učení a poté se Vám může doba výcviku výrazně zkrátit. Vše záleží na domluvě. Ukončení autoškoly nastane tehdy, když budete mít absolvovánu výuku i výcvik dle učební osnovy. Počty hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální. Po vzájemné dohodě s vyučujícím si můžete přidat pár hodin na víc.

Cena autoškoly

V dnešní době je autoškola již dražší záležitostí než v minulých letech. Ceny jsou různé. Všeobecně platí, že se cena odvíjí podle délky výcviku a také podle toho v jakém místě autoškolu děláte. A proto, že je platba za autoškolu dosti nákladná, jsou v různých autoškolách ochotni povolit Vám formu splátek. Je to však pouze na dobré vůli té dané autoškoly. Řidičský průkaz pro skupinu B můžete pořídit již od 8.000,-Kč. Budete-li však potřebovat opravné zkoušky, budete si muset připlatit od 200,-Kč a za opravné jízdy je to cena od 500,-Kč.

Profesní školení řidičů

Profesní školení se týká řidičů, jimž jejich řidičské oprávnění dovoluje řídit dopravní prostředky skupin C, C+E, D a D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Tento druh školení dělíme na vstupní, které může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Po absolvování tohoto školení obdržíte** Průkaz profesní způsobilosti řidiče.**

Dalším druhem je školení pravidelné. Podstatou pravidelného školení je prohloubení znalostí pochycených na vstupním školení. Řidič je povinen zúčastnit se pravidelného školení v rozsahu 35 hodin a to do konce pátého roku od data vydání průkazu.

Referentské školení řidičů

Referentské školení je pro řidiče, kteří při své práci řídí motorová vozidla a nespadají do režimu profesního školení. V praxi to znamená, že zaměstnanec, který řídí vozidlo na služební cestě a také ten zaměstnanec, který řídí vozidlo pouze v areálu firmy musí podstoupit oba referentské školení řidičů.

Co ještě autoškoly nabízejí?

Další věcí, kterou nabízí autoškoly je možnost koupit si zde kondiční jízdy. Tyto jízdy si kupují lidé, kteří již delší dobu automobilem nejezdili a chystají se například na delší cestu, přičemž se bojí, aby to zvládli a proto si dokoupí tento druh jízd.

Kondiční jízdy můžete podstoupit buďto na trenažéru nebo v automobilu. Pokud budete mít jízdyautomobilu, můžete si vybrat druh trasy, kterou chcete projet. Máte tedy na výběr z průjezdu města, dálnic, křižovatek či vedlejších cest.

Cena kondičních jízd

Cena kondičních jízd se odvíjí od celkové délky projeté trasy a tím pádem také podle celkového času a náročnosti cesty.

Vlastnit řidičské oprávnění je velká zodpovědnost

Projít úspěšně autoškolou je přáním mnoha lidí, kteří se právě prokousávají množstvím různých zkušebních testů a také předpisů. Připravit se na závěrečnou zkoušku musíte opravdu pečlivě a svědomitě, neboť vlastnit řidičské oprávnění je velká zodpovědnost. Automobil je dá se říci něco jako zbraň, neboť s ním můžete také zabít. Proto by se o řidičský průkaz měli pokoušet pouze lidé zodpovědní a dostatečně duševně vyzrálí.

Mnoho hlavně mladých lidí a to hlavně chlapců, si po obdržení řidičského průkazu pořídí silná auta a potom dochází k velkým problémům. Nejeden mladý lidský život vyhasl jen díky tomu, že řídil nevyzrálý člověk, který měl řidičský průkaz pouze pár dní.

Ani člověk, který již má autoškolu delší dobu za sebou nemusí být skvělý řidič. Hlavní vlastností úspěšného řidiče je zodpovědnost a také a to je důležité dobré duševní rozpoložení. Je důležité, aby člověk, který automobil řídí, měl na řízení klid. A co je častým nešvarem dnešních řidičů? Hlavním problémem je nedodržování rychlosti, telefonování za jízdy a v neposlední řadě a to nejhorší, co může řidič udělat je, že řídí pod vlivem alkoholu.

Buďme proto klidnými řidiči, netelefonujme za volantem a věnujme se řízení svých čtyřkolových miláčků na sto procent a hlavně, buďme střízliví, když právě řídíme. Pokud se tímto budeme řídit, budou naše cesty bezpečnější a budou zakončeny tím, že dojedeme do cíle v pořádku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15165 (rodina-finance.cz#22672)


Přidat komentář