Autoškola - Pardubický kraj

Všichni lidé, kteří chtějí řídit automobil musí být vlastníky řidičského průkazu, bez kterého se jezdit nedá. K tomu, abyste jej mohli získat, je zapotřebí projít autoškolou, ve které se naučíte vše potřebné.

Autoškol je v dnešní době velká spousta. Záleží pouze na Vás, kterou z nich si vyberete pro výuku právě Vy. K tomu, abychom byli dobrými řidiči je zapotřebí, narazit na dobrou autoškolu, která zaměstnává profesionální a spolehlivé lidi. Dobře řídit auto Vás může naučit pouze člověk, který má v řízení automobilu dostatečně dlouhou praxi.

Jak vybírat autoškolu?

Nejlepší způsob, jakým si vybrat autoškolu, je doporučení od někoho ze svých známých. Pokud nikoho takového nemáte, je nejjednodušším způsobem hledání porozhlédnout se na internetu. Je to způsob rychlý a hlavně zde autoškoly zveřejňují na svých internetových stránkách všechny potřebné informace, které potřebujete k tomu, abyste se mohli lépe rozhodnout.

Co všechno Vám autoškola nabízí?

 • Výcvik řidičů skupin AM,A1,A18,A21, B, BE, C, CE, D, DE, T
 • Kondiční jízdy
 • Poradenská činnost v oblasti dopravy
 • Výuka nových instruktorů pro výuku v autoškolách
 • Rekvalifikační kurzy pro skupiny B, C, D, ET
 • Rekvalifikační kurzy na vstupní školení C, CE, D, DE
 • Vstupní a pravidelné školení pro Průkaz profesní způsobilosti řidiče dle zákona č.247/2000 Sb. § 46-52c
 • Povinné školení řidičů a referentů dle Zákoníku práce § 103 odst. 2 a § 349 odst. 1
 • Vstupní a praktické školení
 • Defenzivní jízdy

Jak probíhá výcvik v autoškolách?

Tento výcvik se skládá ze dvou částí. Jedna je teoretická a druhá praktická.

Teoretická část v autoškole

Tento druh výuky spočívá zejména ve výuce pravidel silničního provozu, nauky konstrukce a údržby, techniky jízdy, zásad bezpečné jízdy, zdravotní přípravy a také opakování učiva. Při výuce teorie strávíte podstatnou část v učebnách a také u auta, kde se naučíte vše o automobilu a jeho údržbě.

Praktická část v autoškole

Praktická část výuky zahrnuje jízdy, které by měly být rozděleny do několika etap. První etapou je jízda v malém provozu, kde se máte možnost seznámit s automobilem a jízdou v něm. Učíte se skloubit řízení s řazením a také s pochopením značek. Druhou etapou je jízda ve středně hustém provozu, ve kterém se učíte zvládat stres za volantem a také jaké to je jezdit po křižovatkách. Poslední etapou je jízda ve velkém a to doslova hustém provozu v době, kdy je na cestách špička a kdy se u začátečníků hromadí stres. Další a to velmi důležitou součástí je praktická údržba vozidla.

Druhy řidičského oprávnění

Skupina A

 • motocykly do 25 kW nebo do 0,16 kW/kg – 18 let
 • motocykly nad 25 kW nebo nad 0,16 kW/kg  – 21 let

Skupina A1

 • lehké motocykly do 125 cm3 a do 11 kW – 16 let

Skupina AM

 • mopedy a lehké motocykly s konstrukční rychlostí do 45 km/h – 15 let

Skupina B

 • motorová vozidla do 3.500 kg + přípojné vozidlo do 750 kg – 18 let
 • jízdní souprava a skupina T do 3.500 kg – 18 let

Skupina B1

 • motorová tří a čtyř-kolová vozidla nad 45 km/h do 550 kg – 17 let
 • nebo poháněná spalovacím motorem nad 50cm3)

Skupina BE

 • motorová vozidla skupiny B s přívěsem nad 750kg – 18 let

Z čeho se skládá závěrečná zkouška v autoškole?

Závěrečná zkouška v autoškole začíná přezkoušením ze zákona o pozemních komunikacích a základů zdravovědy pomocí zkušebního testu, který trvá 30 minut. Dále pokračuje přezkoušením z údržby vozidla a to ústní formou a zakončuje se praktickou jízdou, která trvá 30 minut. Po celou dobu závěrečné zkoušky je přítomen zkušební komisař, který celou zkoušku vede.

Kde si můžete řidičský průkaz vyzvednout?

Mnozí lidé si myslí, že dostanou řidičský průkaz přímo v autoškole a to ihned po ukončení závěrečné zkoušky, ale tak tomu není. Řidičské průkazy vydává obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele.

Co dělat, když nejste v autoškole spokojeni?

Pokud se Vám stane, že jste si vybrali autoškolu a po nějaké době jste zjistili, že to není úplně tak, jak by mělo, nebojte se a jednejte. Je-li to problém řešitelný, promluvte o něm s vedoucím autoškoly a pokuste se najít vhodné řešení. Pokud se nedomluvíte, nebo Vám vedoucí autoškoly oznámí, že problém řešit nehodlá, odejděte. Podle zákona máte právo najít si jinou autoškolu a výcvik si udělat tam. Pokud Vám vedoucí autoškoly, ze které chcete odejít řekne, že Vám to nedovolí, nebojte se a klidně odejděte. Vyřiďte si vzájemné finanční vyrovnání, abyste si nic nedlužili a odejděte.

Cena za autoškolu

Jelikož se zvedají ceny pohonných hmot a jiných věcí, byly také autoškoly nuceny zvednout ceny za výuku. S tím je potřeba počítat. Ceny za autoškolu se pohybují od 7.000,-Kč a jsou závislé na více aspektech. Hlavním aspektem, který je pro cenu autoškolu rozhodující je region, neboť ceny se podle regionu liší. Další věc, která cenu ovlivňuje, je také, možnost dokoupení jízd, pokud nám nestačí ty stávající a je také potřeba počítat s tím, že závěrečné zkoušky se platí také a pokud budete tyto zkoušky opakovat, navyšuje se Vám také celková cena za autoškolu.

Když již máte v rukou řidičský průkaz

Pokud jste zdárně ukončili autoškolu a držíte v ruce řidičský průkaz, gratulujeme Vám. V této chvíli jste již více nezávislými a otevírají se Vám další netušené možnosti. Vaše výlety mohou být o mnoho kilometrů delší a cestování bude jednodušší. Další výhodou, kterou Vám řidičský průkaz nabízí, je možnost získání lepšího pracovního místa. Mnozí zaměstnavatelé vyžadují řidičské oprávnění a tak si budete moci mezi nimi více vybírat.

Automobil a bezpečnost

Bezpečnost jízdy a ochrana cestujících by měla být na prvním místě. Jistě již všichni víme, že všichni, kteří v autě jedou, musí mít zapnuty bezpečnostní pásy a co je nejhlavnější, tak děti by měly sedět v dětské sedačce. Dále je nutné, dodržovat striktně rychlost a v žádném případě netelefonovat za jízdy, pokud nemáte v autě zabudováno handsfree, neboť pouze tak se budete moci v klidu věnovat řízení.

Chcete-li si jízdu autem užít, měli byste vždy před každou jízdou zkontrolovat vše co je potřeba. Pouze tak zamezíte případné nepříjemné poruše, která nezkontrolováním před jízdou hrozí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15175 (rodina-finance.cz#22765)


Přidat komentář