Autoškola - Olomouc

Mít řidičský průkaz a na základě toho si pořídit svůj vlastní automobil je snem téměř každého člověka. Auto znamená svobodu a zároveň možnost jak se stát soběstačným. Avšak je nutné pro to něco udělat.

Hlavní a velmi důležitou potřebou pro získání řidičského oprávnění je úspěšně složit závěrečné zkoušky v autoškole. Autoškoly Vám tuto možnost nabízejí. Ovšem vždy záleží pouze na Vás, jak s tím naložíte. Dobré vnímání výuky teorie a klidné rozhodování při výcviku jízd, to je základem úspěšného složení zkoušek v autoškole.

Jaké možnosti služeb Vám nabízí:

 • výuka a výcvik řidičů pro všechny skupiny
 • profesní osvědčení
 • kondiční jízdy

Výuka a výcvik řidičů pro všechny skupiny

Před samotným výcvikem v autoškole je vždy nutné doložit základní potřebné dokumenty. Bez nich není možné výcvik zahájit. Tyto dokumenty musí být řádně vyplněny a potvrzeny. Potřebujete:

 • Žádost o řidičské oprávnění – tato žádost musí souhlasit s údaji Vašeho občanského průkazu. Pro uchazeče, kteří ještě nedovršili 15 let, musí být souhlas obou rodičů potvrzen jejich podpisem.
 • Posudek zdravotní způsobilosti – nesmí být starší 3 měsíce. Toto potvrzení se vystavuje u Vašeho obvodního lékaře. K lékaři je nutné si vzít prohlášení posuzované osoby. Toto potvrzení musí obsahovat 2. razítka.
 • Čestné prohlášení – prohlášení musí obsahovat, že Vám nebyl uložen zákaz řízení motorového vozidla. Který se potvrzuje Vaším podpisem.
 • Možnost je také pro cizince, ovšem za předpokladu doložení povolení pobytu na území České republiky, které nesmí být starší více než 185 dní.

Druhy výuky v autoškole

Jakmile jste předložili v dané autoškole veškeré potřebné doklady, máte možnosti volby výuky. Vždy záleží pouze na Vašem rozhodnutí a časových možnostech. Mnoho autoškol Vám nabízí tyto možnosti:

Základní – výuka je prováděna v učebnách a rozsah hodin je podle zákona. Pokud jste se rozhodli pro skupinu B, potom je stanoveno minimálně 28 hodin. Tato výuka je ve skupinách.

Individuální – tento způsob výuky je velmi oblíbený. A to z toho důvodu, že je výuka přizpůsobena časovým požadavkům daného uchazeče. Výuka je stejně hodinově stanovena jako základní výuka.

Rozšiřující – je pouze pro řidiče vlastnící řidičský průkaz jiné skupiny a chtějí si ho rozšířit o další skupinu.

Sdružený – je spojením dvou nebo více skupin. Výuka je stavěna podle skupiny s nejvyšším počtem hodin. Jízdy jsou stanoveny pro každou skupinu samostatně.

Doplňující – je určeno pro lidi, kterým nebyl vydán řidičský průkaz.

Výuka je 2 krát týdně a to vždy ve skupině lidí. Na této výuce se seznamujete se základními pravidly, a to s hlavními zásadami bezpečné jízdy, s konstrukcí vozidla a podobně. Praktický výcvik začíná na výcvikové ploše, následně se seznámíte s jízdou v minimálním provozu a nakonec podstoupíte jízdu v plném provozu.

Možnosti výběru skupin řidičského průkazu

Máte – li již řidičské oprávnění, nebo jste si teprve podali žádost, potom si můžete vybírat z různých skupin. A to od základních po rozšiřující. Rozšiřující výcvik je pouze za předpokladu, že předložíte další řidičské oprávnění, kterým jste vlastníkem. Jsou to například tyto skupiny:

 • AM - je určena od 15 let na motorku do 45 km/hodin cena se pohybuje od 4.300,- Kč.
 • A1 – je od 16 let na motorky do 125 cm3 = 4.600,- Kč
 • A bez omezení - je od 21 let na motorku nad 25 kW =  5.500,- Kč.
 • B – je určena pouze osobám po dovršení 18 let pro vozidla do 3,5 tun = 9.000,- Kč.
 • B+E – pouze od 18 let na připojená vozidla nad 750 kg, podmínkou je vlastnit řidičské oprávnění skupiny B = 4.900,- Kč.
 • A+B - od dovršení 18 let =12.000,- Kč.
 • C - od 18 let na vozidla nad 3,5 tun, musíte vlastnit řidičské oprávnění skupiny B = 14.000,-Kč.
 • C+E – od 18 let, nepřípojná vozidla nad 750 kg, podmínkou je skupina C = 6.900,-Kč.

Profesní osvědčení řízení

Pokud jste řidičem, který řídí vozidlo do 3,5 tun, je toto školení povinné. Vztahuje se na to zákon č.262/2006 Sb. Školení je nutné podstupovat každý rok. Toto školení je povinné také pro firmy, které řidičské oprávnění využívají při pracovních cestách a to i bez ohledu na to, zdali má daný řidič tuto skutečnost zapsanou v pracovní smlouvě či nikoliv. Toto školení se cenově pohybuje:

 • Pro osoby, které řídí služební vozidlo do 3,5 t celkové hmotnosti a nemají to uvedené v pracovní smlouvě = 200,- Kč.
 • Do 3,5 t celkové hmotnosti a mají to uvedeno v pracovní smlouvě řidič = 2.000,- Kč
 • Pro osoby, které řídí vozidlo skupin -  C1, C1+E, C, C+E  je určen pro řidiče, kteří vlastní profesní průkaz = 700 až 1.000,- Kč.
 • Vstupní školení 140 hodin, kteří nevlastní profesní osvědčení = od 20.000 Kč.
 • Rozšířené školení 280 hodin = od 30.000 Kč.

Termíny jsou vždy podle dohodnutého termínu a cenově se můžou lišit podle počtu uchazečů na daném školení. Toto školení můžete dělat dvěma způsoby. A to formou přímo v sídle firmy, nebo některé autoškoly nabízejí možnost online. Vždy záleží na dohodě v dané autoškole. Pokud se rozhodnete pro online způsob, potom musíte zaplatit certifikační poplatek v hodnotě 250,- Kč a bude Vám poslán certifikační kód. Na základě toho máte možnost se dostat do online školení, přičemž si napíšete testy. Pokud je složíte, dostanete potvrzení, v opačném případě Vám budou zaslány nové testy.

Kondiční jízdy v autoškole

Jsou určeny pro tu skupinu lidí, kteří vlastní řidičské oprávnění, ale buď si nevěří v silničním provozu, nebo delší dobu nejezdili. Tuto možnost můžete využít také pro zdokonalování se v parkování, couvání, chcete si najezdit pouze určitou trasu, nebo zdokonalit ve znalosti značek. Cena se pohybuje od 250,-Kč.

Další možností je navrácení Vašeho řidičského oprávnění, které je po veškerém vyřízení s tím spojená, jako jsou například administrativní věci, zajištění termínu zkoušek, zkoušky z praktické jízdy za cenu od 1000,- Kč. Vše závisí od odučených hodin.

Každé rozhodnutí pro získání řidičského oprávnění, je velmi důležitým krokem, který je nutné zvážit. Hlavními kroky jsou dovršení správného věku, nebo zdali se na získání řidičského oprávnění cítíte po psychické stránce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15172 (rodina-finance.cz#22756)


Přidat komentář