Autoškola - Liberecký kraj

Mít řidičský průkaz je v dnešní době téměř nutnost. Umění řídit vám usnadní nejen soukromý život, ale pomůže vám to také v profesním životě. Pro spoustu firem je řidičský průkaz jedním ze základních požadavků při náboru nových zaměstnanců.

Pokud už vás nebaví chodit pěšky a chcete si konečně udělat řidičský průkaz, musíte se vydat do autoškoly. Autoškolu může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem patřičného živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly. Registraci vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání žadatele. Autoškoly se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jak vybrat kvalitní autoškolu?

Na reference autoškoly se zeptejte svých kamarádů a známých. Nejkvalitnější informace získáte od lidí, kteří do autoškoly chodili. Autoškolu vybírejte poblíž bydliště nebo místa zaměstnání. Dojížděním do vzdálené autoškoly ztratíte zbytečně spoustu času. Podívejte se na internet a porovnejte nabídku několika autoškol. Při výběru se neorientujte jen podle ceny. Autoškoly s podezřele nízkou cenu vám nemusí nabídnout kvalitní výuku. O kvalitě autoškoly vám také hodně napoví prostory, kde autoškola sídlí. Do autoškoly se proto zajděte podívat ještě před zahájením kurzuKvalitní autoškola má k dispozici vlastní výukové prostory. Školící místnost by měla být vybavena audiovizuální technikou a učebními pomůckami. Auta určená k výuce musí mít odpovídající konstrukci a technický stav. Výukové vozy musí být řádně označeny. Dobrý učitel autoškoly by měl mít adekvátní vlastnosti, kvalifikaci a praxi.

autoškole si vyžádejte kompletní ceník, ze kterého se dozvíte, kolik vás bude stát kurz, zkoušky, eventuelně jízdy navíc nebo opravná zkouška. Zeptejte se také na termín a délku výuky. Zjistěte si podrobnosti o tom, jakým způsobem bude výcvik probíhat. Jak často a kdy budete do autoškoly docházet a jaký učitel s vámi bude jezdit. Pokud nemáte dostatek financí na autoškolu, zeptejte se na možnosti financování. V dobré autoškole většinou můžete kurz uhradit formou předem stanovených splátek.

Jak probíhá výcvik v autoškole?

Kurz v autoškole zahrnuje teoretickou výuku a praktický výcvik. Teoretickou výuku absolvujete ve výukové místnosti v autoškole. Na teorii musíte docházet v pravidelných termínech nebo se můžete v autoškole domluvit na individuálním studiu. Pokud máte individuální plán, učíte se sami doma a do** autoškoly** chodíte pouze na konzultace.

Teoretická výuka

Zahrnuje výuku předpisů o provozu vozidel, zásady bezpečné jízdy, teoretické informace k jízdám a ovládání a údržbu vozidel. Součástí teorie je také zdravotní průprava a kurz první pomoci.

Praktická část

Zahrnuje praktickou údržbu auta a hlavně jízdy. Rozsah praktické části je dán přílohou zákona č.247/2000 Sb. Praktická výuka jízd je rozdělena na tři části. Nejdřív získáte potřebné základy v řízení buď na** trenažéru, nebo na auto cvičišti**.  Naučíte se auto rozjet, zastavit, správě řadit nebo couvat. Teprve potom vyjedete s lektorem do ulic. Nejprve vás čekají jízdy v mírném silničním provozu. Až si budete za volantem alespoň trochu jisti, vydáte se do běžného silničního provozu. A nakonec vás nemine hustý provoz na ulicích a jízda ve ztížených podmínkách.

Délka kurzu a vyučovacích hodin v autoškole

Celý kurz v autoškole zpravidla probíhá 2-3 měsíce. Teoretická část zahrnuje 4 hodiny výuky. V případě, že teorii studujete individuálně, čeká vás jen 1 hodinová konzultace. Jedna lekce z jízd trvá 45 minut a během výcviku v autoškole musíte odjezdit minimálně 28 lekcí. Podle zákona byste za volantem neměli strávit více než 2 vyučovací hodiny denně.  Budete-li chtít, můžete si připlatit za další jízdy navíc.

Závěrečná zkouška v autoškole

Jakmile splníte všechny zákonem stanovené části výuky, můžete k závěrečné zkoušce. Závěrečné zkoušky v autoškole spadají do kompetence příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Ke zkoušce vás přihlásí autoškola a zkoušet vás budou zkušební komisaři, kteří jsou zaměstnanci příslušného obecního úřadu.  Závěrečná zkouška v autoškole se zpravidla koná v budově autoškoly. Zkouška trvá jeden den a je složena ze tří částí.

Písemný test v autoškole**

**

Nejprve si napíšete písemný test. Tento test prověří, jak ovládáte pravidla silničního provozu a jestli byste byli schopni poskytnout adekvátní první pomoc při dopravní nehodě. Písemný test se skládá elektronickou formou na počítači. Test je složen z 25 otázek. U každé otázky máte na výběr ze tří variant, ale jen jedna je správná. V testu můžete získat maximálně 50 bodů. K tomu, abyste testem prošli, vám stačí 43 bodů.

Jakmile test dopíšete, elektronický systém vyhodnotí vaše znalosti. Výsledek svého testu uvidíte téměř ihned na svém monitoru. Kromě vás je s výsledkem obeznámen také zkušební komisař.

Ústní zkouška v autoškole

Další část zkoušky vykonáte bez ohledu na výsledek testu. Druhou částí je zpravidla ústní zkouška, kdy si zkušební komisař prověří, jak zvládáte údržbu, techniku a teoretické ovládání vozidla.

Praktická zkouška v autoškole

V poslední etapě závěrečné zkoušky vás čeká praktická jízda. Jízda trvá zhruba 30 minut. Na jejím začátku si vás komisař prozkouší, jak ovládáte vozidlo. Pravděpodobně budete muset zvládnout slalom, couvání nebo zaparkovat mezi další vozidla. Potom se vydáte do silničního provozu. Zkušební komisař zhodnotí váš styl jízdy, zaměří se na to, jak vjíždíte do křižovatky, jak odbočujete apod. Také si ohlídá, jestli dodržujete v praxi pravidla silničního provozu.

Když se vám nepodaří zvládnout všechny části závěrečné zkoušky, čeká vás oprava. Opravovat budete ovšem jen tu část, kterou jste neudělali.  K dalšímu termínu zkoušky se můžete přihlásit nejprve za 5 pracovních dnů.

Cena závěrečných zkoušek v autoškole

Složení závěrečné zkoušky v autoškole vás bude něco stát. Za první termín závěrečné zkoušky zaplatíte 700 korun. Tuto částku si neúčtuje autoškola, ale obecní úřad s rozšířenou působností.

Pokud některou část zkoušky nezvládnete napoprvé, budete si muset za další termín také připlatit. Za opravu písemného testu zaplatíte dalších 100 korun, za zkoušku z údržby 200 korun a další zkouška z jízdy vás bude stát 400 korun.

K závěrečné zkoušce v autoškole se musíte přihlásit do 18 měsíců ode dne, kdy jste výuku zahájili. Pokud se vám nepodaří zkoušku složit napoprvé, musíte si ji opravit během následujících 6 měsíců od prvního termínu.

Pokud se vám stane, že nějaký termín nestihnete, musíte celý výcvik zaplatit a absolvovat znova.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15168 (rodina-finance.cz#22741)


Přidat komentář