Autoškola - Karlovarský kraj

Autoškola je krokem pro získání řidičského oprávnění. Bez tohoto kroku není možné řídit motorové vozidlo. Proto se mnoho z nás pro navštěvování autoškoly rozhodne. Získat řidičské oprávnění ovšem znamená učit se novým vědomostem.

Autoškola nám dává šanci získat řidičský průkaz, který je nezbytný pro to, abychom mohli** řídit motorové vozidlo**. Automobil je v dnešní době téměř nutností pro každodenní život a hlavně svobodu. Díky řidičskému oprávnění nemusíme být na nikom závislí, což je velikou výhodou. Ovšem získat toto oprávnění není zcela jednoduché. Musíte znát veškeré potřebné základní znalosti a těmi jsou například typy dopravních značek a zákony. Musíte být také způsobilí po psychické stránce. Samozřejmostí je dovršení určitého věku pro daný druh řidičského oprávnění.

Autoškola v Karlovarském kraji

Pokud jste se rozhodli změnit svůj život a pořídit si řidičský průkaz, abyste získali svobodu, je nutné navštívit autoškolu. Kde získáte potřebné dokumenty, bez kterých není možné podstoupit získání řidičské oprávnění? Jestliže bydlíte v Karlovarském kraji, nabízíme Vám možnost získání řidičského oprávnění v autoškole Jaromír Pustina. Firma se nachází v ulici Tepelská 789/5a v Mariánských Lázních – Úšovice. Veškeré objednávky jsou možné na telefonním čísle 420 603 297 487 a pevné lince 420 354 622 232, nebo pomocí emailové adresy jarekpustina@seznam.cz.

Dokumenty potřebné pro navštěvování autoškoly

 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • čestné prohlášení, že Vám nebyl uložen zákaz pro řízení motorového vozidla
 • žádost o řidičské oprávnění** **

Skupiny řidičských oprávnění

Za pomoci individuálního výcviku nebo kurzu Vás instruktoři v rozmezí dvou až tří měsíců připraví ke zkouškám. A to vždy podle příslušné kategorie řidičského oprávnění, kterou si sami zvolíte. Jsou také možnosti po domluvě s instruktorem naplánovat výcvik podle Vašeho volného času. Nebo využít možnosti takzvaného individuálního výcviku. Ten nabízí možnost získat řidičské oprávnění během dvou až tří týdnů. Po absolvování těchto kurzů ukončujete výcvik závěrečnou zkouškou. Jestliže se stane, že jeden ze tří testů u závěrečné zkoušky nezvládnete, musíte daný druh testu podstoupit znovu.

Výcvik probíhá v teoretické výuce a jízdách. Obě tyto výuky jsou vždy formulovány tak, abyste zvládli vnímat obě výuky zároveň. Autoškola nabízí tyto možnost získání řidičských oprávnění pro tyto skupiny:

 • motocykly – skupina AM: je nutné dovršení minimálně 15 let. Cena se pohybuje od 4.000,- Kč
 • automobily – pro tuto skupinu B: je nutné dovršení 18 let. Cena se pohybuje kolem 7.000,- Kč a výše.
 • nákladní autaskupina C: je nutné dovršení 18 let. Ceny se pohybují od 14.000,-Kč
 • traktoryskupina T: vyžaduje dovršení 17 let. Cena se pohybuje od 10.000,- Kč
 • autobusy – pro skupinu D: je nutné dovršení věku 21 let.

Kondiční jízdy v autoškole

Pokud vlastníte řidičský průkaz a nevěříte si, nebo jste dlouho nejezdili, potom jsou kondiční jízdy vhodným řešením. Pomocí těchto jízd si obnovíte základní znalosti a těmi jsou například: řízení, parkování, couvání, značky a podobně. Kondiční jízdy Vám dávají šanci začít si opět věřit v řízení motorového vozidla v silničním provozu. Cena kondičních jízd se pohybuje pro skupinu B od 500,- Kč. V autoškole máte také možnost si vybrat:

 • z výcvikových vozidel
 • stanovit si trasu, kterou budete potřebovat zcela ovládat
 • výběr počtu hodin záleží pouze na Vašem rozhodnutí
 • nácvik speciálních dovedností, jako jsou například zvládání smyku a podobně

Školení řidičů v autoškole

Školení řidičů se může podstoupit dvěma formami školení. A to osobní přímo v dané autoškole, nebo pomocí online. Toto školení probíhá ve skupinách a to vždy pouze s řidiči vlastnícími řidičský průkaz skupiny C, C+E, D. Školení je pro tyto skupiny povinné. Na školení řidičů je nutné se vždy dohodnout na určitém termínu. Školení řidičů se skládá z těchto základních výcviků:

 • Vstupní školení, jehož časový rozsah trvá 45 minut, se váže k rozšíření profesního průkazu.
 • 140 až 280hodin vstupního školení je určen pro získání profesního průkazu.
 • Pravidelné školení pro všechny řidiče, kteří řídí vozidlo nad 3,5 tuny.
 • Školení řidičů referentů, kteří řídí motorové vozidlo do 3,5 tuny.

Školící středisko na získání profesního průkazu

Povinností každého řidiče, který řídí vozidlo do 3,5 tuny je povinné. Je to bráno podle zákonu č.262/2006 Sb. zákoníku práce. Je důležité vědět, že pokud se tento zákon nedodrží je možnost uložení pokuty do výše 2. miliónů Kč. Toto školení se musí podstupovat 1 krát za rok, podle zákona č.247/2000 Sb. Je povinné pro všechny řidiče a firmy, kteří řídí** ** vozidla do 3,5 t při pracovních cestách bez ohledu na to, jestli mají řízení vozidel uvedené v pracovní smlouvě. Školící středisko Vám vždy zajistí kvalitní instruktory, kteří jsou držiteli osvědčení odborné způsobilosti ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a také instruktoři specializovaní se na funkci a práci s tachografy, specialisté na bezpečnost a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Školení obsahuje tyto základní prvky:

 • proč je povinné toto školení
 • systém školení řidičů - nové podmínky pro získání nebo rozšíření profesního průkazu
 • zkušenosti z právní úpravy přestupků na pozemních komunikacích
 • bodový systém
 • změny v pravidlech silničního provozu
 • nové dopravní značky
 • nová technická vyhláška
 • omezení jízdy pro kamiony
 • nové technické podmínky
 • nařízení rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
 • problematika zavádění digitálních tachografů
 • práce s tachografem
 • doby odpočinku a řízení
 • nutný režim řidiče
 • jaké jsou kontroly a sankce
 • co kontroluje státní odborný dozor v silniční dopravě

Cena k získání certifikátu je individuální. Přibližná cena se pohybuje kolem 250,- Kč. Pro toto školení je potřebné vyplnit objednávku a zaplatit certifikační poplatek. Závěrečný test se skládá z 15 otázek, kde je nutné splnit, alespoň 12 otázek.

Počítačová učebna s testovacími programy

Tyto učebny slouží k teoretické výuce a závěrečným testům. Některé učebny jsou vybaveny také trenažéry. Za pomoci online testů, je možné pomocí certifikačního kódu složit jak zkušební test, tak také závěrečný. Počítačová učebna s testovacími programy dává řidiči možnost si v klidu rozšířit své vědomosti na danou skupinu řidičského oprávnění, kterou disponuje. Je to moderní možnost teoretické výuky. V počítačových učebnách se vyučuje ve skupinách. Tuto možnost Vám může také nabídnout autoškola Jaromír Pustina v Karlovarském kraji.

Karlovarský kraj oplývá mnoha autoškolami, které jsou na profesionální úrovni a mají dlouholeté zkušenosti. Řídí se vždy zákony, které jsou nezbytné pro jakoukoliv výuku a výcvik řidičů.** Autoškola Jaromír Pustina** je jednou z nich. Základem těchto firem je zajistit veškeré služby, které jsou potřebné nejen pro řidiče skupiny B, ale také pro řidiče s profesními průkazy. Všechny takovéto autoškoly splňují podmínky pro výuku a školení. Jsou vlastníky nejen osobních vozů, ale také traktorů, autobusů a nákladních vozů i trenažérů, které jsou nezbytné pro nabízené služby dané autoškoly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15167 (rodina-finance.cz#22735)


Přidat komentář