Autoškola - Blansko

Pouze až po úspěšném absolvování autoškoly dosáhneme naprosté nezávislosti, neboť si můžeme sami zajet automobilem, kam chceme a kdy chceme. Získání řidičského průkazu je v dnešní době již naprostou nutností.

Kdo z nás by neměl v plánu absolvovat autoškolu? Snad všichni toužíme po tom držet v ruce svůj vysněný řidičák a poté si sednout za volant a řídit. To, abychom byli naprosto nezávislí, závisí pouze na tom mít své auto a moci si zajet kam chceme a kdy chceme. Řidičský průkaz je prostě dnes nutnost.

Co Vám autoškola v dnešní době nabízí?

Autoškoly Vám můžou nabídnout kompletní přípravu na získání řidičského oprávnění. Chcete-li tedy získat řidičský průkaz, měli byste se obrátit třeba na tuto autoškolu, která Vás dokonale připraví na závěrečné zkoušky, ať již se týkají závěrečných testů nebo závěrečných jízd.

Jak vybírat vhodnou autoškolu?

Vhodnou autoškolu si v první řadě vybíráme podle toho, zda je blízko našeho bydliště. Poté, co si vybereme pár autoškol, které máme blízko, koukáme na to, jak kvalitní je jejich výuka a jak profesionální učitelé v nich působí. Nejlepším způsobem hledání je poptat se současných nebo také minulých žáků daných autoškol, neboť reference jsou nejdůležitější. Poté, co již zhruba víme, které autoškoly se nám zamlouvají po stránce profesní a výukové, se koukáme na cenu. Mnohé autoškoly dávají svým žákům možnost celou výuku splácet, neboť si jsou vědomy toho, že ne každý má peníze na to zaplatit celou sumu.

Jak má probíhat výuka v autoškole?

U nás v České republice platí zákon č. 247/2000 Sb., který udává přesně podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku a také jeho minimální rozsah. Tento zákon je pro všechny autoškoly závazný a musí se jej držet.

Nástup do autoškoly

Do autoškoly můžete nastoupit poté, co v autoškole odevzdáte vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a zároveň také posudek o zdravotní způsobilosti k řízení, jenž je součástí žádosti a bez něj Vás do autoškoly nepřijmou.

Jak má být autoškola dlouhá?

Délka autoškoly je závislá na mnoha faktorech, což jsou především počty hodin příslušného výcviku dle Vašeho výběru. Standardní délka kurzů pro skupinu B je 2-3 měsíce. Na přání žáka lze tento kurz absolvovat intenzivnější formou, čímž se délka výrazně zkrátí. Avšak i když se jedná o intenzivní formu, musí se dodržet učební osnova.

Autoškola může být ukončena až poté, co máte absolvovánu výuku a výcvik přesně podle učební osnovy, která je daná zákonem. I když je zákonem dán počet hodin, jedná se o počet minimální, takže pokud si nejste jisti, že jste dostatečně připraveni na závěrečnou zkoušku, můžete si další hodiny ještě přikoupit. Hodiny navíc Vám v žádném případě nesmí nutit autoškola, je to pouze na Vašem uvážení a je potřeba počítat s tím, že hodiny navíc budete muset doplatit, neboť nejsou zahrnuty v celkové ceně.

Autoškola Pernica – profesionální dopravce

Autoškola Pernica vznikla v roce 1991 jako klasická autoškola. Postupem let rozšiřovala své služby až do současné podoby.

Autoškola Pernica Vám nabízí:

  • Spolehlivost a kvalita. Můžete se na nás spolehnout ve všech ohledech. Je vám k dispozici plný servis 24 hodin denně. V případě jakýchkoliv problémů okamžitě přistavíme náhradní vozidlo.
  • JUST IN TIME. Váš náklad dorazí přesně na čas. Navíc můžete sledovat pohyb dopravovaného zboží online.
  • Vozidlo na míru. Přistavíme vám vozidlo na míru. Jejich vozový park zahrnuje různé typy přepravních vozidel, spolupracujeme i s osvědčenými smluvními autodopravci.
  • Praxe více jak 20 let. Během více než 20 let trvání firmy se hodně naučili. Používají moderní technologii a inovují vozový park.
  • Minimalizace zátěže životního prostředí. Snaží se používat takové technologie, které minimalizují dopady autodopravy na životní prostředí.
  • Vnitrostátní a mezinárodní doprava nákladů

Adresa: Zdeněk Pernica - Autoškola, 679 07 Kotvrdovice 190

Telefon: 602 472 028

Email: autoskola@autoskola-pernica.cz

Jejich sídlo se nachází v Kotvrdovicích v okrese Blansko. Provozovna je přímo v Blansku u nádraží ČD. Tato autoškola Vám může nabídnout jakýkoliv výcvik i rozšíření skupin. Je vybavena veškerými motorovými vozidly. Kontaktujte autoškolu na daných číslech a domluvte si pro Vás nejvhodnější termín. **
**

Skupiny řidičského oprávnění

  • A
mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

věk: od 15 let
- A1

lehké motocykly o objemu válců do 125 cm a o výkonu nejvýše 11 kW
věk: od 16 let
- A/25

motocykly do výkonu 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16 kW/kg
věk: od 18 let
- A

motocykly nad výkon 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg
věk: od 21 let

podmínka: držitel řidič. oprávnění A/24 + doplňovací zkouška
- B

motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3500 kg a max. 8 míst k sezení kromě místa řidiče.
Smí být připojeno vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg. Jízdní soupravy s max. přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg. Traktory a samojízdné prac. stroje s max. přípustnou hmotností do 3500 kg.
věk: od 18 let

Řidičský průkaz skupiny „ B“

Pokud se rozhodnete pro řidičské osvědčení skupiny„ B“, potom tato skupina Vás opravňuje k řízení osobního motorového vozidla do 3,5 tuny s možností 9 osob a také traktoru a jich podobným strojům do hmotnosti 3,5 tuny. Ale také k možnosti k řízení motocyklů, jejichž maximální rychlost = 45 kilometrů za hodinu. Jedna celková vyučovací hodina je vždy 45 minut. Jízdy se pohybují podle Vašich možností, ovšem maximálně 2 hodiny denně. Velmi žádanou a oblíbenou metodou mnoha autoškol i jejich uchazečů je individuální forma. Důvodem je možnost podstupovat jízdy i výuku s instruktorem jako jedinec nebo v malé skupince lidí. V některých autoškolách dávají možnost i večerní výuky a jízd.

Teoretická výuka a praktický výcvik v autoškole

Teoretická výuka probíhá formou kurzu, na který se pravidelně dochází, neboť obsahuje důležité přednášky nebo jej také lze absolvovat formou dálkového studia, kde se postupuje podle individuálního studijního plánu. Při této formě se žák připravuje formou samostudia a povinné konzultace poté absolvuje s učitelem.

Praktický výcvik je stanoven v příloze č. 3 zákona č. 247/2000 Sb. Jednoduše řečeno mají autoškoly povinnost odjezdit s Vámi při výcviku skupiny B celkem 28 vyučovacích hodin jízdy, přičemž část těchto hodin je možné odjezdit na trenažéru, pokud jej autoškola má. Jedna vyučovací hodina má trvat celkem 45 minut, což je zákonem stanovené minimum. Poté, co absolvujete minimální počet hodin teorie a praxe Vás teprve může Váš vyučující přihlásit k závěrečné zkoušce. Vaše autoškola Vám musí před začátkem první jízdy vydat tzv. průkaz, do něhož budou zaznamenávány všechny Vaše hodiny praktického výcviku, přičemž tento průkaz musíte mít, vždy když jdete do autoškoly u sebe.

Jak probíhá závěrečná zkouška v autoškole?

Na závěrečnou zkoušku Vás může přihlásit pouze Váš vyučující a to teprve poté, co jste na ni dostatečně připraveni. Musíte mít absolvován celý výcvik. Závěrečná zkouška probíhá v jeden den a to přímo ve Vaší autoškole. Celou zkoušku s Vámi provádí zkušební komisař a skládá se hned z 3 částí:

  • Písemný test z pravidel, který trvá v délce 30 minut.
  • Ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla, mimo skupiny AM.
  • Zkouška z praktické jízdy, která trvá 30 minut u skupin A, B, BE a T a 40 minut pro skupiny C. CE, D, DE.

Výcvik v autoškole pro osoby s tělesným postižením

Máte-li nějaké zdravotní postižení, vůbec se nemusíte bát, že byste přišli o šanci udělat si autoškolu a získání řidičského průkazu. Můžete si vyhledat autoškolu, která má speciálně upravené vozidlo přesně dle Vašeho druhu postižení, v nichž můžete celý výcvik absolvovat. Pokud se stane, že žádnou takovou autoškolu nenajdete, můžete celý výcvik absolvovat přímo ve Vašem automobilu, který máte nebo necháváte upravit. Nemusíte se ničeho bát, Vaše vozidlo nemusí být upraveno jako vozidlo autoškoly, avšak výcvik v autoškole absolvovat musíte.

Autoškola a její vozidla

Celý výcvik v autoškole a také závěrečnou zkoušku můžete absolvovat také ve vozidle, které má automatickou převodovku. Musíte však počítat s tím, že tato skutečnost bude rovněž zaznamenána ve Vašem řidičském průkaze a Vy budete omezeni tím, že budete moci jezdit pouze automobilem, který má tento druh převodovky. Budete-li chtít řídit automobil s manuální převodovkou, budete muset v budoucnu absolvovat tzv. doplňovací zkoušku a teprve až poté, bude Vaše oprávnění plnohodnotné. Proto je nejvhodnější způsob absolvovat autoškolu přímo s manuální převodovkou, čímž ušetříte peníze za případnou doplňovací zkoušku.

Přechod do jiné autoškoly po zkoušce

Přesně od 1. 4. 2008 končí omezení, kdy jste nemohli po neúspěšné zkoušce přestoupit do autoškoly jiné. Novela zákona o autoškolách přijatá zákonem č. 374/2007 Sb. ruší ustanovení, podle kterého jste po neúspěšné zkoušce museli další opravné zkoušky absolvovat pouze v té samé autoškole, ve které jste vykonávali výuku a výcvik. Dnes si již v případě nespokojenosti budete moci libovolně vybrat a poté absolvovat autoškolu u jiného provozovatele. Tento postup je podobný jako v případě předčasného ukončení výuky a výcviku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15178 (rodina-finance.cz#22799)


Přidat komentář