Adopce - uznání dítěte jako vlastní

Většina párů touží mít vlastního potomka, který dál ponese nejen jejich jméno, ale i genetický odkaz svých rodičů. V jeho žilách bude kolovat jejich krev a každý z rodiny si v něm najde nějakou podobu. Bohužel ne každému páru se toto přání vyplní.

V dnešní uspěchané době, kdy je stále více stresu a rodičovství se odkládá na pozdější dobu, přibývá párů, kteří nemohou mít děti. Po umělém oplodnění je další možností, jak mít dítě právě osvojení (adopce).

Osvojit dítě si můžete, jestliže jste manželé

Pokud dochází jen ke společnému soužití, můžete si dítě "pouze" osvojit. Osvojitelem se v tomto případě může stát pouze jeden z vás. Adopcí uznáte dítě za vlastní a máte k němu stejná práva a povinnosti jako biologičtí rodiče, dítě získá vaše příjmení. Osvojit si můžete pouze dítě nezletilé, věkový rozdíl mezi vámi a dítětem by měl být přiměřený, uvádí se (větší než 20 let a menší než 40 let), ale není to pravidlem, ke konkrétnímu případu se přistupuje individuálně.

JUDr. Vosyka - advokátní kancelář Praha

PRÁVNÍ SLUŽBY - OBČANSKÉ - RODINNÉ - BYTOVÉ PRÁVO

 • Tel./fax: 257 327 074, 257 324 295
  Mobil: 608 212 218
 • Email: vosyka@vosyka.cz
 • Stroupežnického 30/2328, Praha 5

Rozhodli jste se pro adopci? Více informací najdete ZDE!Využijte profesionálních služeb advokátní kanceláře, která svým klientům pomáhá a řeší právní záležitosti už více než 15 let. AK JUDr. Vosyky vám ochotně pomůže v důležitých životních situacích!

Zaměření v oblasti rodinného práva:

 • Úkony spojené se vznikem manželství, předmanželské smlouvy
 • rozvodová řízení – sporné a nesporné
 • poradenství ve věcech vypořádání společného jmění manželů
 • vztahy mezi rodiči a dětmi a ostatními příbuznými( určení otcovství, vyživovací povinnosti )
 • žaloby na výživné a úpravu styku s nezletilými dětmi
 • náhradní rodinná výchova ( osvojení zrušitelné a nezrušitelné)
 • pěstounská péče
 • svěření do výchovy jiné osobě

Posuzuje se i délka manželství a jeho stabilita

Přihlíží se především na podmínky, které jste schopni dítěti poskytnout pro jeho dobrý vývoj a výchovu, takže i vaše finanční a sociální poměry. Někteří rodiče dají dobrovolně své dítě k adopci, pak už k osvojení žádný jiný souhlas nepotřebujete. Souhlas nepotřebujete v případě adopce, která se může uskutečnit nejméně po 6 měsících, kdy rodiče neprojevovali zájem (neplnili vyživovací povinnost nebo dítě nenavštěvovali) či neprojevili zájem po narození dítěte po dobu dvou měsíců. Soud rozhoduje o vaší způsobilosti k osvojení, proto vyžaduje výpis z rejtříku trestů, zprávy o šetření sociálních pracovníků v bydlišti žadatele, lékařské zprávy osvojitelů…

Čekací doby na dítě jsou různé

a liší se podle konkrétní situace v kraji. Záleží na počtu žadatelů o dítě, počet dětí k adopci a také vaše konkrétní představy o příjmaném dítěti. To vše hraje roli a může čekání na dítě prodloužit. Obecně platí, že čím větší nároky na svého budoucího potomka, kterého chcete adoptovat máte, tím déle budete muset čekat. Jedno je ale jisté, že ne všechny vaše nároky musí být splněny. Stejně, jestliže uvidíte nějakého potenciálního drobečka, ze spousty nároků slevíte. Zvláště, pokoušeli-li jste se o dítě několik let.

Adopce = nový start do života

Adopce dítěte není však jen výsadou bezdětných párů, pro adopci se nezřídka rozhodnou i** páry, které již mají vlastní děti** a v jejich srdíčku je dostatek místa ještě pro další „nevlastní“ dítě. A stejně jako je mnoho párů, které nemohou mít vlastní miminko, je i mnoho dětí, které v ústavech čekají na své adoptivní rodiče. Přestože v jejich žilách nebude kolovat geneticky stejná krev, pozorovat je, jak rostou, učí se nebo dovádějí, bude pro jejich adoptivní rodiče stejnou radostí, jako kdyby byli biologickými rodiči. Mít vlastní dítě či adopce dítěte je velké rozhodnutí. Je proto důležité mít dostatek informací, které vám pomohou nejen při rozhodování, zda si osvojit dítě, ale také vám pomůžou při delším procesu samotné adopce.

Adopcí můžete připravit opuštěnému dítěti dobrý start do života

** Vynahradíte mu citové strádání, kterým do té doby mohlo trpět. Vždyť děti se rodí s potřebou lásky a péče, která by měla být v přiměřené míře věnována pouze jim. Jistě i pro vás bude odměnou vidět **štěstí v očích dítěte. A navíc, na světě určitě neexistuje hezčí slovo, vyslovené dětskými ústy, než maminko či tatínku, nemluvě o dětském objetí vyjadřujícím tu nejčistší lásku.

Adopce dětí ze zahraničí

Adoptovat dítě je velký krok v životě rodiny. Proto je třeba si jej pořádně promyslet. Jedna z mnoha možností adopce je také adopce ze zahraničí. Pokud máte zájem o adopci dítěte ze zahraničí, měli byste se obrátit na Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí. Ten zajišťuje adopci dětí ze zahraničí k nám a naopak. Tato forma adopce je složitější, neboť se musí brát ohled na to, kde dítě vyrůstalo doposud a, kde se má stěhovat. Taky je potřeba brát v úvahu rodný jazyk dítěte. Je nutné, aby rodiče, které adoptují dítě ze zahraničí uměli plyně hovořit také jejich rodným jazykem. Pokud však země, ze které chcete dítě adoptovat nemá podepsanou Haagskou úmluvu o právech dítěte, nemá Čech v této zemi šanci s adopcí uspět.

Adopce na dálku

Další možností jak adoptovat dítě je adopce na dálku. Adopce na dálku je velmi specifický projekt. A funguje takto. Na internetu si najdete charitu, která je nejblíž vašemu domovu. Tam vám dají vybrat si z mnoha dětí to, které budete na dálku finančně podporovat. Částka na jeden rok se pohybuje zhruba okolo 5.000,- Kč a lze ji také splácet v měsíčních splátkách. Z této částky se dětem financují jejich běžné osobní potřeby, jako jsou např. školní potřeby, školní uniforma, oblečení, boty, ale mnohdy také jídlo a pití, kterého je v těchto zemích nedostatek, což si nikdo z nás tady nedokáže ani ve snu představit. Dítěti můžete také posílat balíčky a dopisovat si s ním, vyměňovat fotografie a kdo ví, v dospělosti se třeba osobně setkat tváří v tvář. Je krásné, že dnes si již tuto cestu adopce našli i poměrně mladí lidé, nebo dokonce děti na základních školách, kterým není osud těchto dětí ze zemí jako jsou například** Afrika, Uganda či Indie** a dalších, lhostejný. A namísto, aby si koupili něco pro sebe, posílají pravidelně finanční obnos dětem, kterým to mnohdy zachrání život a pomohou jim mnohdy třeba i vystudovat vysokou školu, nebo splnit jiný dosud nevídaný sen. V dnešní době, je tato forma adopce pro děti z těchto zemí spásou.

Adopce, ať už adoptujete dítě odsud, nebo ze zahraničí je novou šancí pro vás i vaše vysněné dítě.

Pokud máte zájem o adopci dítěte ze zahraničí, měli byste se obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Ten zajišťuje adopce dětí ze zahraničí k nám a naopak.

Přečtěte si nový článek v Českém magazínu o advokátní kanceláři a kvalitním advokátu v Praze 5, zde.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15151 (rodina-finance.cz#22003)


Přidat komentář