Zateplování a realizace šikmých střech- Ostrava a okolí

Věděli jste, že střešními prostory se z domu vytrácí 30% tepla? Dobrá izolace tak umožňuje snížit spotřebu energie, což je výhodné jak pro Vaši peněženku, tak pro naši planetu. Pojďme si o zateplování šikmých střech říct něco víc.

Izolovat znamená nejenom šetřit náklady za teplo. Izolovat také znamená chránit se proti teplu a v jižních oblastech by se tento problém neměl brát na lehkou váhu.

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem,  jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto se, kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi, stále více setkáváme i se systémy zateplení nad krokvemi.

Zateplování a realizace šikmých střech- Ostrava a okolí


Hledáte-li odborníka přes zateplování a realizace šikmých střech a bydlíte v oblasti Ostravy a okolí, máme pro Vás tip na firmu Stavitelství Strachota s.r.o. U firmy p.Petra Strachoty můžete poptávat služby týkající se:

  • zateplování panelových i rodinných domů
  • zateplení a rekonstrukce střech
  • stavba domů na klíč
  • výměna oken a výškové práce
  • sádrokartonové práce, malířské práce
  • dokončovací práce

Více informací o službách firmy Stavitelství Strachota s.r.o. naleznete na internetových stránkách www.strachota.cz.

Kontaktovat pana Petra Strachotu můžete na tel. čísle +420 725 817 717, na e-mailu info@strachota.cz

či osobně na adrese Varšavská 1028/ 11 ,Ostrava Mar.Hory ,702 00

Zateplování fasád rodinných i panelových domů Ostrava

Při zateplování domu je vedle důležité otázky, jakou je tloušťka tepelné izolace, rozhodující použitý materiál, jeho skladba, komplexnost řešení a pochopitelně stav zateplované části objektu. Dům může nejvíce poškodit zatékající voda, jejímž zdrojem bývají srážky anebo povrchová voda. Dalším častým zdrojem vlhkosti v domě je vzlínání spodní vody nebo voda z poškozených instalací či z provozu domu. Pro rizika při zateplování domu je rozhodujícím zdrojem vzlínající zemní vlhkost. Pokud objekt, který má tento zdroj vlhkosti, zateplíme, odstraníme obvykle možnost vysychání objektu do exteriéru, což způsobí další vzlínání vlhkosti do vyšších míst.

Proto je nutné před zateplením provést průzkum objektu a podle něj volit příslušný způsob zateplení. Pokud to jde, je nejvhodnější před zateplením objekt nejprve odizolovat od zemní vlhkosti.

Zateplení fasády je jednou z možností jak ušetřit náklady na vytápění. Ušetří Vám peníze, eliminuje hluk z okolí a vyřešíte problém s vlhkými zdmi. Vnější zateplení ochrání dům před nepříznivými vnějšími vlivy jako je mráz nebo slunce a zároveň dá Vašemu domu nový design. Pokud stavíte nový dům nebo rekonstruujete starý, rozhodně myslete i na úsporu energií, které nepatří právě mezi nejlevnější a nebojte se do zateplení domu investovat.

Hlavní výhodou zateplování fasád je výrazná energetická úspora, zlepšení zvukově-izolačních vlastností, prodloužení životnosti obvodového pláště budovy a nový design fasády. Novodobé zateplování fasád je finančně navratitelné během několika let, což poznáte již po prvním roce obývání nemovitosti.

Realizaci zateplení fasády rodinných domů svěřte odborné firmě, která má zkušenosti. Odborná firma Vám nejen poskytne návrhy fasád dle Vašeho přání,  ale budete mít také záruku na použité technologické postupy, materiály a kvalitně odvedenou práci.

Petr Strachota

tel.: +420 725 817 717

e-mail: info@strachota.cz

Způsoby izolací šikmé střechy - Ostrava

Naprostá většina rodinných domů má šikmou střechu s dřevěným krovem. Jinak tomu není ani u víkendových domů a chalup. Chaty se nejčastěji vyznačují strmou sedlovou střechou ve tvaru A, která dosahuje až na úroveň terénu a zkosený strop s proměnnou výškou je tím pádem součástí prvního i druhého patra chaty. Dřív než vůbec vznikne projekt zateplování podkroví, je potřeba se rozhodnout, o jakou izolaci šikmé střechy máte zájem, nebo která izolace bude nejlépe vyhovovat Vaší střeše. Existuje několik způsobů izolace a to izolace mezi krokvemi, pod krokvemi, nad krokvemi a nebo kombinace mezi krokvemi a pod krokvemi.

Pokud jste se rozhodli pro zateplení šikmé střechy, docílíte tím nejenom zabránění úniku tepla během zimních měsíců, ale rovněž využijete podkrovní prostor k bydlení. Je třeba mít na mysli, že ani klasické způsoby zateplení se nevyhýbají přísným předpisům a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi je stále více případů systémů zateplování nad krokvemi.

Izolace šikmé střechy mezi krokvemi - Ostrava

Tento způsob není zcela ideální, neboť krokve v tomto případě vytvářejí tepelné mosty a tím umožňují úniku tepla z podkroví ven. Další nevýhodou je to, že kondenzace vodní páry v konstrukci zvyšují riziko vzniku plísní v podkrovním prostoru. Pokud se však chystáte uložit izolaci mezi krokve, výše zmíněné nedostatky ztlumí doplňková tepelná izolace. Tou nejčastěji bývají rohože ze skleněných vláken. Doplňková tepelná izolace se přidává pod krokve a vkládá se mezi latě nesoucí podhled.

Izolace šikmé střechy pod krokvemi - Ostrava

Tento způsob uložení izolace se využívá pouze zřídka, neboť výrazně snižuje světlou výšku podkroví.

Petr Strachota

tel.: +420 725 817 717

e-mail: info@strachota.cz

Izolace šikmé střechy nad krokvemi - Ostrava

Ukládání izolace nad krokve umožňuje ponechat krokve viditelné, což je velmi ekonomický, ale také elegantní způsob zateplení šikmé střechy. Vzhledem k tomu, že u tohoto způsobu uložení tepelné izolace je možné vytvořit celistvou vrstvu izolace, možnost vzniku tepelných mostů je minimální.

Ochrana tepelné izolace Ostrava

Tepelnou izolaci v šikmé střeše je potřeba chránit proti dešťové vodě, která do ní může zatéct v případě, že nemáte v pořádku střešní krytinu a taky proti kondenzační vlhkosti, která vzniká při pronikání teplého vzduchu z interiéru. Z vnitřní strany, tedy z interiéru, se používá parozábrana, která se přilepí ve spojích a u stěn páskou určenou přímo na to. Z venkovní strany se nad krokve položí difuzní hydroizolační fólie, která umožní prostup kondenzační vlhkosti z tepelné izolace do větrací mezery a rovněž v případě zatékání vody do tepelné izolace narušenou střechou tomuto zabrání.

Typy izolace Ostrava

Každý dům je jiný, každý dům má své zvláštnosti. Je to dáno jeho polohou, tím, že se nachází v různém prostředí. Typů izolace je několik. Je potřeba si rozmyslet, jakou má mít izolace tloušťku a způsob jejího uložení. Nejčastěji se používá minerální vlna a polystyren.

Tloušťka tepelné izolace Ostrava

Tloušťka tepelné izolace je ovlivňována vnitřní i vnější teplotou, vlhkosti, nebo také prouděním vzduchu. Venkovní teplota je závislá na místě, kde přesně dům stojí. Vnitřní teplota je závislá na místnosti, která je v podkroví. Zjištěný rozdíl teplot (vnitřní x vnější) je hlavním faktorem při navrhování tloušťky tepelné izolace. Minimální tloušťka izolace šikmé střechy je 16 cm, plně postačuje tloušťka 18-20 cm.

Polystyren Ostrava

Vyrábí se s různou objemovou hmotností. Je snadno rozpustitelný organickými rozpouštědly. Ty se můžou uvolnit například z asfaltových krytin. Extrudovaný polystyren je vyráběn jinou technologií než pěnový. Jako tepelně izolační hmota je vynikající.

Petr Strachota

tel.: +420 725 817 717

e-mail: info@strachota.cz

Minerální vlna Ostrava

Vyrábí se tavením skla nebo hornin. Vyznačuje se výjimečnými tepelně-izolačními vlastnostmi. Je rovněž vysoce odolná proti požáru.

Rozdělení šikmých střech Ostrava

Střechy rodinných domů jsou v současné době převážně sedlové a jejich nosná konstrukce je většinou z masivního dřeva. Dřevo je neodmyslitelným prvkem a vůbec základním materiálem šikmé střechy. Moderní doba však přináší stále nové a nové možnosti a ani u šikmých střech tomu není jinak. I jim doba přinesla nové materiály a konstrukční systémy, které jsou často vhodnější. Díky nim je výstavba jednodušší a celková doba stavby je kratší. Také je díky nim možno použít nové tvary střech.

Zachování původní krytiny Ostrava

Případ, kdy se majitel domu nebo chalupy rozhodne ponechat stávající krytinu je nejčastější. Vaše krovy a střešní krytina jsou v dobrém stavu a vnitřní krytina se zdá být tedy nejlepším řešením i s vědomím, že tím zmenšíte podkrovní prostory. Musíte být však hodně opatrní a ujištění, že krov je skutečně v pořádku, abyste ho mohli vyspravit, dokud je přístupný.

V těchto případech se můžete pustit buďto do dvojvrstvé izolace (jejíž princip spočívá v tom, že první vrstva izolace se instaluje mezi krokve a další vrstva pod ně, čímž zabráníte vzniku tepelných mostů), jednovrstvé izolace (takový typ izolace se umísťuje pod krokve a zjemňuje obytný prostor), nebo ekologické izolace (ty mohou být ale hůře dostupné, drahé, nebo nemusejí mít až tak dobré tepelně izolační schopnosti).

Lepené dřevěné lamelové nosníky Ostrava

Jedná se o zcela jinou formu dřevěné nosné střešní konstrukce. Využívá se spíše u halových objektů, ale své místo má i při výstavbě bytových domů nebo domů rodinných. Průřez lepených dřevěných lamelových nosníků je variabilní. Stejně tak i tvar a délka. Předností nosníků je malá hmotnost, ale zato velká únosnost, dále možnost vytvořit libovolný tvar nosného skeletu, tvarová stálost i estetické kvality pohledu.

Petr Strachota

tel.: +420 725 817 717

e-mail: info@strachota.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15055 (rodina-finance.cz#23039)


Přidat komentář