Tesařské a pokrývačské práce - Kunratice u Cvikova

Každý dům je nádherný, pokud má krásnou střechu. Nová či zrekonstruovaná střecha působí velmi esteticky, zhodnocuje objekt, nad kterým se vyjímá. Firmy poskytující tesařské a pokrývačské práce jsou odborníci na výstavbu, rekonstrukci či opravu střechy.

Střecha Kunratice u Cvikova

Nejdůležitějším prvkem každé stavby je její střecha. Střecha plní funkci ochrany před deštěm, slunečním zářením, sněhem i větrem. Cílem funkce střechy je odvádění vody a zabránění jejímu hromadění, což by vedlo k poškození konstrukce stavby a k zatékání do objektu. Střecha musí být také dosti odolná a pevná, aby v zimních měsících udržela napadený ležící sníh na střeše a nedošlo k poničení konstrukce.

Střechy máme nejen nad uzavřenými objekty, jako jsou domy, budovy, ale také nad otevřenými prostranství, a to přístřešky nad auto, verandy, altánky, ale také čekárny a kryté parkoviště. Rozdělujeme tedy střechy na zateplené a nezateplené. Střechy nad objekty musí mít kvalitní izolaci, jsou na ně kladené přísné podmínky. Celou střechu budovy tvoří nosná konstrukce neboli krovy, izolační vrstvy (tepelná a hydroizolace, parozábrana), dále krycí vrstva (střešní krytina) a podhled (podbití střechy, většinou se používají palubky).

Izolace Kunratice u Cvikova

Aby střecha plnila plně svou úlohu ochrany proti povětrnostním podmínkám, musí být řádně izolována proti tepelným ztrátám a vodotěsnosti. Dnešní střešní krytiny jsou již vodotěsné, ale vysoké technické a funkční požadavky kvalitní střechy doporučují použití fólie, či asfaltového pásu nebo stěrky jako podklad pod střešní krytinu. Ke kvalitní tepelné izolaci se dnes využívá polystyren, minerální vata, ovčí vlna či sláma. Tepelná izolace zabraňuje prochladnutí objektu v zimních měsících a opačně v letních měsících zabraňuje přehřívání objektu. Stavební normy přesně určují minimální tepelný odpor, které střešní konstrukce budov musí splňovat.

Tesařství Kunratice u Cvikova

Výroba stavebních konstrukcí ze dřeva, výrobu krovů nazýváme tesařina neboli tesařství. Toto řemeslo provádí tesař, který je na tuto práci řádně vyučen. V naší zemi se musí tesaři vyučit minimálně v tříletém oboru tesař a složit zkoušku, aby získali výuční list v oboru tesař. Jde o velmi namáhavé řemeslo, jelikož tesaři musí zvedat těžké dřevěné trámy a dřevěné stavební díly. Proto tuto činnost vykonávají pouze muži. Tesařina vyžaduje značnou fyzickou sílu, ale také přesné měření a umění vypočítat nosnost a pevnost stavby. Jde o přesné zakreslení a po té výrobu krovů a dřevěných stavebních konstrukcí, jež vyžadují kvalitní práci a velké zkušenosti. Tesaři povětšinou pracují pod širým nebem, a také ve velkých výškách. Usadit těžké trámy a krovy na vršek stavby je obrovské umění. Tesař rozhodně nemůže trpět závratěmi z výšek.

Práce tesaře Kunratice u Cvikova

Práce tesaře jsou:

  • Výroba dřevěných stavebních konstrukcí budov, střech, bednění
  • Výroba ostatních konstrukcí, jako jsou altány, pergoly, přístřešky na auto a jiné přístřešky, schodiště, zábradlí, ploty, brány, vrata, vikýře, markýzy
  • Montáž stropních a podlahových nosníků, trámů

Tesařské nářadí Kunratice u Cvikova

Mezi hlavními tesařské nářadí a nástroje náleží: sekera, kladivo, pila, vrtáky, kolovrátek, nebozez, dláto, brusný papír, pravítko a úhelník, tužka, skládací metr a jiné. Tyto nářadí a nástroje se většinou najdou na každém statku či na každé stavbě, ale zkušení tesaři mají kvalitní nástroje vždy vlastní.

Pokrývačské práce Kunratice u Cvikova

Každá stavba střechy či její oprava a rekonstrukce vyžaduje práci odborného pokrývače. Jde o řemeslníka, který je vyučen v oboru pokrývač, a který složil závěrečnou zkoušku k získání výučního listu v oboru pokrývač. Prací pokrývače je vyznat se v technické dokumentaci a v zákonných normách při pokládání střešních krytin a jejich opravách. Pokrývači Vám poradí, jaký materiál, střešní krytina je pro Vaši budovu nejvýhodnější z hlediska statiky, hmotnosti a jiných vazeb na stavbu. Vyučený pokrývač může provádět odbornou praxi na šikmých i plochých střechách. Práce vyžaduje značnou fyzickou sílu a práci ve výškách.

Práce pokrývače Kunratice u Cvikova

Práce pokrývače jsou:

  • Odborná znalost norem a technické dokumentace pro pokládání střešní krytiny a jejich opravy
  • Znalost současných pokrývačských materiálů a jejich vlastností
  • Znalost ručního pokládaní tašek a střešní krytiny
  • Znalost opravovat střechy z různých střešních krytin včetně vlnitých desek, laminátů
  • Umění rozebírat a opět poskládat krytiny střech
  • Znalost přesného řezání a upevňování krytiny izolačních materiálů střech
  • Znalost oprav také střech nezvyklých tvarů, jako jehlanové či kuželové a jiné zvláštnosti

Pokrývačské firmy Vám umí dodat střechu na klíč, což obsahuje veškeré práce spojené s nákresem střechy, výběrem střešní krytiny a izolačních materiálu, cenového výpočtu až po realizaci stavby střechy a její předání klientovi. Pokrývačské firmy úzce spolupracují s tesaři a také klempíři. Jde o ucelený komplex služeb v oblasti stavby a oprav střech.

Střešní krytiny Kunratice u Cvikova

Na dnešním trhu je velký výběr různých druhů střešních krytin. Vyrábějí se betonové, pálené, plechové asfaltové, kamenné, ale i plastové střešní krytiny. Každý druh střešní krytiny má jiné materiálové vlastnosti a zvláštnosti, jinou délku životnosti, jinou technologii pokládky a také různou cenu pořízení. Důležitým kriteriem je typ střechy. U plochých střech se doporučují asfaltové pásy či fólie, polyolefinové folie a folie z PVC. U střech šikmých, tedy ty co mají sklon větší než 5°, je výběr střešních tašek pálených i betonových, plechové krytiny, ale také asfaltové pásy či eternit.

Montáž střešních oken Kunratice u Cvikova

Jde dnes o velmi žádaný** stavební** prvek využitý v nových bytových místnostech vzniklých v půdních prostorách. Díky střešním oknům dostaneme světlo také do tmavých neosvětlených místností. Dnešní normy střešních oken vyžadují náročné požadavky na tepelné ztráty, na jejich údržbu a údržbu. Střešní okna se vyrábějí dřevěné i plastové. Dřevěné střešní okna využijeme v obytných místnostech, zatím co plastové střešní okna se hodí do místností s větší vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně. Velký důraz se klade na odbornou montáž střešních oken, a to z důvodu kvalitní těsnosti a izolace, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Střešní okna lze doplnit o zastínění, kdy dochází k přehřívání místností díky světelnému záření.

Toužíte-li po esteticky ale i kvalitně funkční střeše, určitě se obraťte na firmy, jež se touto činností zabývají. Práci Vám tak provedou odborníci na slovo vzatí, můžete se na ně spolehnout, za svou práci Vám poskytnou plnou záruku. Vždyť přísloví „střecha dělá dům“ je velice pravdivé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15082 (rodina-finance.cz#23170)


Přidat komentář