Tepelné izolace - České Budějovice

Taky toužíte po příjemném prostředí, kde Vám nebude ani zima ani horko? Nebo hledáte způsoby jak ušetřit náklady za přísun tepla do Vaší domácnosti? Máme pro Vás řešení. Není jím nic jiného než tepelná izolace.

Tepelná izolace Vám zcela jistě poskytne záruku příjemného, útulného prostředí, kde Vám nebude zima, ale ani horko. Díky tepelné izolaci Vám rapidně klesne únik tepla z Vašeho domova na minimum, což znamená, že ušetříte náklady na teplo. Investovat do tepelné izolace se jistě vyplatí – vydání je jednorázové a do budoucna se vám několikanásobně vrátí, navíc v době, kdy dochází k neustálému nárůstu cen energií. Díky tepelné izolaci dosáhnete optimální teploty pro práci i bydlení. Navíc se vyhnete vlhkosti, která velmi často napadá starší domy a předejdete výkyvům teplot. Při výběru izolace ovšem musíte postupovat velmi opatrně a s rozvahou. Záleží na tom, za jakým účelem chcete tepelnou izolaci použít. Je pro Vás prioritou mít v domě příjemnou teplotu? Nebo zabránit unikajícímu teplu? Jakým podmínkám bude izolace vystavena? Zodpovězení těchto základních otázek hraje důležitou roli při výběru izolace.

Tepelné izolace

Tepelnými izolacemi se rozumí takové materiály, které zabraňují průniku tepla z teplotně rozdílných oblastí. Ve stavebnictví  se často používají tepelné izolace zvané expandovaný polystyren EPS, kamenná vata, skelná vata, extrudovaný polystyren XPS, PIR, PUR desky,..

Hlavním účelem a cílem tepelné izolace je zejména zabránit průniku tepla z vytopených místností ven do exteriéru. Hodnota součinitele tepelné vodivosti udává účinnost zvolené tepelné izolace. Taková hodnota se u tepelné izolace pohybuje zhruba kolem 0,044 – 0,023W/mK. Čím nižší hodnota , tím lepší tepelná izolace.

Izolace šikmých střech

Velmi oblíbeným řešením pro architekty i majitele domů jsou šikmé střechy. Nezáleží přitom na tom, zda střešní krytina je tvořena z přírodních či umělých materiálů, břidlice, betonových tašek nebo pálených cihel. Přestože jsou v současné době velká  množství podkroví  rekonstruována a poskytují velkou užitnou plochu s atraktivně šikmými stropy a střešními okny, nadále však zůstává většina takových podkrovních prostorů nevyužitá k bydlení. Při současném i očekávaném vývoji bytové situace by se podkroví již nemělo využívat pouze jako skladiště nepotřebných věcí. Při troše práce se z něj totiž může stát nejkrásnější část domu. Podkroví se často vyznačuje nedostatkem světla  a špatnou izolací. Pokud má být podkroví obyvatelné, je potřeba změnit především tyto vlastnosti. Např. samotná přestavba je nemyslitelná bez správné izolace. Jak již bylo uvedeno výše, izolace existují v nejrůznějších formách a materiálech. Střešní krytina sice chrání účinně proti dešti a sněhu, ale při větru jí voda proniknout může. Samotná izolační vlna ztratí zvlhnutím svou izolační schopnost. Proto se hodně využívají ochranné fólie. U starých střech je třeba izolaci s fólií dodatečně provést. K tomu není potřeba snímat střechu. Návodů, jak správně střechu zaizolovat,  existuje spousta. Stačí se jen obrátit na odborníka.

Šikmá střecha stále patří k nejběžnějším typům střech u obytných budov. Umožňuje nespočetné množství úprav a využití prostoru. Navíc vytváří příjemnou atmosféru. Základním požadavkem bývá vhodná a účinná tepelná izolace, která obyvatelům zajistí požadovaný komfort.

Konstrukční zásady tepelné izolace

Tepelná izolace se instaluje buď nad šikmé trámy vedoucí od hřebene, nebo by aspoň část izolace měla být instalována jako vrstva nad nebo pod krokve. Proti zatížení jako je sníh, vítr nebo celková váha střešní krytiny se vyžaduje vysoká pevnost izolačního materiálu instalovaného nad krokvemi. V okamžiku položení izolace je střecha vyztužena, izolační vrstva a střešní krytina vytvoří stabilní celek, který vyhovuje veškerým požadavkům.

Výhody izolace šikmých střech

Izolace v šikmé střeše je schopna dle jejího umístění vytvářet teplou nebo studenou střechu. Je-li izolace umístěna v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou, hovoří se o studené střeše. Takto položená izolace má za následek relativně nízké náklady v porovnání s položením izolace v úrovni krokví. Další výhodou je snadná montáž.

Izolace podlahy

Izolace podlahy tvoří nedílnou součást Vašeho domu. Pokud instalaci izolace zanedbáte již v projektu, velmi obtížně se takové chyby napravují. Následná oprava špatně provedené izolace je složitá. Je proto žádoucí provést izolaci podlahy kvalitně hned napoprvé. Kvalitní podlaha tvoří pohodu a útulnost domova. Stejnou pozornost jako samotná podlahová krytina si zaslouží i tepelná izolace. Naprostá většina zákazníků řeší na prvním místě vzhled podlahy, stěn nebo stropu. Odborníci, jako jsou stavebníci, architekti, projektanti a vůbec profesionálové ze stavebnictví však vědí, že důležitými stavebními prvky jsou i další části podlahy a to roznášecí vrstva a izolace. Každá podlaha, tedy dobrá podlaha, musí být tvořena třemi částmi, z nichž žádná nesmí být ošizena. Pokud se totiž každý krok bude ozývat celou místností či domem, může být sebekrásnější a není Vám to nic platné. Ať koupíte velmi drahý podlahový povrch, stejně bude nepříjemný, pokud bude jeho teplota o dost vyšší nebo nižší než teplota v místnosti. Všechny tyto neduhy přitom můžete vyřešit najednou a to tak, že použijete izolaci z kamenné vlny, která zcela jistě zajistí tepelnou a zvukovou pohodu celé vaší domácnosti.

Zateplení podlahy ve vlhkém prostředí

V terénu se teplota země pod podlahou pohybuje něco mezi  4-8 stupni Celsia, vše ovšem závisí na hloubce na druhu zeminy. Aby nedocházelo zbytečně k tepelným ztrátám, je potřeba takovou podlahu plošně izolovat. Častou slabinou bývají místa, kde se napojuje svislá stěna na základovou konstrukci. Tam se často tvoří rohové plísně.

Požadavky na zateplení podlah

Izolační materiál do konstrukce podlah se vybírá dle toho, kde, v jakém prostředí se podlaha nachází. V místnosti se klade větší důraz na zvukově izolační vlastnosti, ale u podlah, které se nacházejí například nad sklepem, bude hlavním hlediskem minimalizace tepelných ztrát. Proto je tím nejlepším řešením využít izolaci, která bude plnit jak funkci tepelné ochrany, tak tlumící hluk.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15049 (rodina-finance.cz#23022)


Přidat komentář