Střechy a klempířské práce - Vraný

Střechy a také klempířské práce vyžadují odborný zásah, což je potřeba zejména proto, že se jedná o práci velmi zodpovědnou, náročnou a odbornou. Chcete novou střechu či potřebujete klempíře? Oslovte odborníka.

Nikdo z nás si nedovede představit dům, bez střechy a také v případě, kdy je potřeba střechu opravit je nutné vyhledat klempíře.

Truhlářství a klempířství

Truhlářství a klempířství jsou dvě řemesla, která jsou zapotřebí v případě, že se chystáte na realizaci nové střechy. Je to právě střecha, která vyžaduje pouze zásah odborných firem a řemeslníků, majících potřebné znalosti a také zkušenosti. A právě takovouto firmu najdete ve Vraném. Výše uvedená firma provádí rovněž ploty, vyrábí, prodává a provádí montáž oken, dveří, schodišť apod. Zabývá se výrobou jak plochých tak sedlových střech a v neposlední řadě je potřeba zmínit rovněž pokládku měkkých krytin, kterou provádí. Dáváte-li přednost firmám, které pracují na odborné úrovni, svou práci provádějí rychle, přesně a profesionálně, pak oslovte firmu, která sídlí ve Vraném.

O střechách

Střecha je hlavní částí domu a ve své podstatě se jedná o část domu, bez které by nebylo možné dům obývat. Při výběru střechy je nutno brát ohledy na spoustu věcí. První věcí, kterou bychom se měli řídit je, mít jasno v tom, zda budeme nyní či do budoucna přemýšlet o vybudování půdní vestavby či nikoli. Důležité je rovněž brát ohled na celý koncept okolí. Zcela odlišná střecha, by působila v krajině rušivě, a proto bychom měli brát také ohled na sousední stavby.

Druhy střech

Výběr střechy je, i když se to nezdá velmi složitou a namáhavou záležitostí a to především proto, že jich existuje velká spousta. Můžeme si tak vybrat střechu sedlovou, pultovou, mansardovou, plochou, stanovou, mansardovou atd. Výběr střechy bychom neměli nijak uspěchat, neboť se jedná o to, že střecha, kterou si vybereme, bude provázet celý náš život. Střecha není věc, kterou bychom měnili často a pokud ano, je potřeba si uvědomit, že se jedná o práci namáhavou, složitou a finančně dosti náročnou.

Plochá střecha

Plochá střecha je druhem střechy, který má sklon menší než 15 stupňů. Ploché střechy jsou poskládány z několika vrstev, přičemž hlavní vrstvou je vrstva nosná, která je od stropu oddělená půdou, jiným druhem prostoru nebo přímo stropem. Druhou vrstvou je vrstva izolační, která chrání budovu proti atmosférickým vlivům a která působí hlavně jako tepelná izolace. No a poslední vrstvou je vrstva svrchní, kterou je krytina. Krytina chrání ostatní vrstvy a také budovu samotnou především od vody, sněhu apod. U plochých střech jsou na svrchní vrstvu používány především materiály jako dehtová či jiná lepenka nebo asfalto-jutové desky apod.

Sedlová střecha

Sedlová střecha patří mezi nejčastěji používané střechy u nás. Tento druh střech se velmi hodí na domy v řadové zástavbě rodinných a bytových domů. Sedlová střecha je tvořena dvěma střešními rovinami s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a také dvěma štíty. Varianty sedlových střech jsou dvě a to sedlová střecha křížová a sedlová střecha polo křížová, která vzniká pronikem dvou sedlových střech mající stejnou výšku hřebene.  Obě tyto sedlové střechy jsou používané na stavbách mající složitější půdorys.

Výroba, prodej a montáž oken, dveří

Nejoblíbenějším materiálem pro výrobu oken, dveří a schodišť je dřevo. Je to především proto, že se jedná o materiál čistě přírodní a lze jej velmi jednoduše opracovávat. Díky výborným vlastnostem, které dřevo nabízí jej lze použít jak na okna, tak na dveře i schody. Dřevo působí teplým dojmem a jeho hlavní vlastností je tedy tepelná izolace, která je u dveří a oken podmínkou. Při výrobě oken, dveří a schodů je nutné dodržovat jak správné technologické postupy, tak zároveň i normy, které musí splňovat. Málokdo z nás by zvládl výrobu oken, dveří a schodů sám a proto je nutné svěřit výrobu zkušeným odborníkům, tedy truhlářům. Mluvíme-li o montáži těchto věcí, je zde kladen velký důraz na odbornost, což znamená, že je zde rovněž nutnost odborné montáže. Většinou se jedná o to, že nám truhlář, který pro nás daná okna, dveře a také schody vyrábí, provede také jejich odbornou montáž.

Klempířské práce

Klempířské práce jsou řemeslem s tradicí, které je zapotřebí nejen u staveb starších, ale také se bez něj neobejdou novostavby. Klempíř má na starost, aby do objektů nezatékalo střechou a aby dešťová voda odtékala bezpečně do kanalizace a jímky. Každý klempíř musí znát normy, které jsou s klempířskými pracemi spjaty, a proto je nezbytné, aby byl tento druh prací vykonáván pouze odborníky.

Co vše pro Vás může klempíř udělat?

Klempíř je člověk, který Vám provede okapy, oplechování komína, úžlabí, okenní parapety, montáže a revize hromosvodů atd. Klempíř tedy musí znát správné technologické postupy, bez nichž by docházelo k zatékání do daného objektu a tím k jeho znehodnocení.  Kromě toho, že se musí klempíř vyznat ve správných postupech, musí také vědět, jaké druhy materiálů zvolit, jak zacházet se tmely apod. A právě proto je nutné znát technické normy, které jsou označovány za nejpropracovanější vůbec. Součástí klempířských norem jsou také odborné nákresy, kde jsou zaneseny veškeré detaily a také proto je potřeba, aby byl klempíř odborně znalý.

Lze si poradit s klempířskými pracemi svépomocí?

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá a to, že nelze. Klempířské práce vyžadují mnohé znalosti a praxi, dostatečné strojové vybavení apod. Chceme-li si tedy provést klempířské práce svépomocí, musíme si nejdříve osvojit dané znalosti a teprve poté, je možno za pomoci odborníka přistoupit k provádění klempířských prací. Pravdou však je, že málokteré laik by byl ochoten podstoupit vyučení v klempířství jen proto, aby si mohl zhotovit okapy apod. Proto je jednodušší povolat na klempířské práce klempíře, který nejlépe zná svou práci a tak vše provede na odborné úrovni a přesně podle daných norem.

Jak si vybrat klempíře?

Nyní, když máme jasno v tom, že klempířské práce vyžadují odborný zásah, měli bychom také vědět, jak zvolit klempíře, aniž bychom tzv. naletěli. Vhodný způsob výběru je poptat se po známých, kteří nám mohou schopného klempíře doporučit, což je nejlepší způsob. Jestliže u známých nepochodíme, je dalším způsobem poohlédnout se na internetu, kde si můžeme, také prohlédnou ukázky prací již provedených a přečíst si případné reference, které jsou jedním z nejdůležitějších aspektů výběru, nikoli jediným. Poté, co jsme si vybrali nejméně tři firmy, měli bychom je požádat o cenovou kalkulaci a na základě těch si vybrat. Klempíře je lepší vybírat mezi známými a prověřenými firmami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15061 (rodina-finance.cz#23061)


Přidat komentář