Provádění stavebních prací

Téměř každý, kdo se rozhodne pro výstavbu domu či jeho rekonstrukci, přemýšlí nad využitím firmy pro zajištění stavebních prací. Jaké práce však od této společnosti můžete očekávat?

Koho si na stavební práce najmout?

V případech, kdy jste se rozhodli pro** výstavbu, rekonstrukci či drobné stavební úpravy** u vaší nemovitosti, budete s největší pravděpodobností využívat prací stavební firmy. Nabídka stavebních prací se může u jednotlivých stavebních společností lišit. Na tyto práce je dobré si najmout specializovanou společnost či kvalifikovaného řemeslníka, a to z důvodu kvalitně odvedené práce. Předejdete tím možným nedostatkům, na něž byste mohli přijít až po určité době užívání a jejichž řešení se bez využití legálně fungující společnosti zpravidla neobejde bez problémů. Důležitým aspektem pro výběr stavební firmy či řemeslníka může být doporučení od lidí, kteří jejich služeb již v minulosti využili.

Stavební práce

Služeb, jež vám stavební firmy mohou nabídnout, je spousta. Každá z těchto společností se může specializovat jen na určité stavební práce a ty, jež nejsou obsaženy přímo v jejich nabídce, většinou zajišťují subdodavatelsky.

Stavební práce

Stavebními pracemi, jež stavební společnosti poskytují, se rozumí výstavba nových bytových rodinných domů a rekonstrukce. Jedná se v prvé řadě o vytváření takzvaných hrubých staveb. Zde jde například o vytvoření základů, betonáž, stavbu hrubé stavby za pomoci cihel (zednické práce) či jiného stavebního materiálu. U rekonstrukcí jsou většinou nutností bourací práce a následně výstavba zdí.

Práce, jež by neměly v portfoliu stavebních firem chybět, jsou** obkladačské** a sádrokartonářské práce. Spadají sem ovšem například i ty malířské a pokrývačské.

Stavební práce vedoucí k úspoře energií

Kromě výše uvedených prací jsou stavební firmy schopny provést například zateplení domu a fasády, ale i renovaci a izolaci střechy. To je v dnešní době, kdy ceny za energie stále stoupají, při výstavbě či rekonstrukci téměř nezbytností. Po provedení těchto prací zároveň stoupne cena nemovitosti a v neposlední řadě se také zlepší odolnost proti povětrnostním vlivům.

Revitalizace zděných a panelových domů

Jedná se o upravování důležitých částí budov, které jsou provedeny v rámci jediného projektu. Revitalizace by měla prodloužit životnost a zvýšit kvalitu bydlení. Jde o poměrně náročnou práci, kdy musíte počítat s většími stavebními zásahy. Zejména u nemovitostí, které jsou starší či z různých důvodů ve špatném stavu. Revitalizací můžete výrazně snížit energetickou náročnost nemovitosti, zvýšit tržní cenu a jeho estetickou úroveň. Mělo by dojít k celkovému technickému zlepšení stavu nemovitosti.

Výstavba a rekonstrukce domů - Stavební práce

Jedná se zejména o zednickou a stavební práci. Při provádění rekonstrukce počítejte s tím, že může vyžadovat práce v podobě těch bouracích, zednických a pokrývačských, ale třeba i opravu střechy.

Jak probíhá výstavba?

U výstavby nového domu je nespočet prací, které jsou nutné pro kvalitní provedení stavby. Jejich následující výčet je orientační.

První část výstavby - Stavební práce

V prvé řadě je nutno zřídit základovou konstrukci. Patří sem zde vytvoření základů domu, rozvodů (kanalizace, voda, elektřina) a izolace svislých stěn. U vytváření základů jsou prvním krokem zemní práce, kdy se vyhloubí základová spára (stavební společnosti nemusí mít pro tyto činnosti stroje, některé jsou ovšem schopny zajistit subdodavatelsky), kterou je nutno začistit. V tomto okamžiku, pokud je to přáním objednavatele, se připravuje zemnící pásek pro hromosvod. Zároveň s tím se připraví bednění pro prostupy sítí. Pokračuje se vybetonováním** základové spáry**. Vytvoří se bednění a následuje vylití základové desky. Dále přichází na řadu zdění hrubé stavby.

Druhá část výstavby - Stavební práce

Druhá fáze spočívá ve výstavbě hrubé stavby. Mezi činnosti, které se v ní vykonávají, patří například provedení obvodového zdiva, nosných a nenosných příček, stropů, krovů, střech, komínů a pokud je to uvedeno v projektu, tak střešních oken. U stavby střechy stavební společnosti často využívají služeb jiných, specializovaných firem.

Třetí část výstavby - Stavební práce

V této části se stavební společnost zaměřuje na osazení oken a vchodových dveří, balkonových oken a dveří, parapetů, garážových vrat a podbití střechy podhledy. Tyto činnosti, zejména zabudování oken, dveří a garážových vrat, jsou zpravidla prováděny za využití subdodavatelských firem, které tyto výrobky vyrábějí či prodávají a mají na jejich instalaci specializované pracovníky.

Čtvrtá část výstavby - Stavební práce

V této fázi probíhají stavební práce spočívající v činnostech, jako je vytvoření** rozvodů pro elektriku, vodu, plyn a kanalizaci, provedení vnitřních omítek, hrubých podlah, základů pro schodiště, ale i připevnění okapů, zárubní a hromosvodu**. V této chvíli se můžou řešit rozvody na telefon a televizi. Je dobré, pokud má stavební společnost pro práci na rozvodech osvědčené kvalifikované pracovníky. Špatné provedení může totiž v budoucnu znamenat problémy v podobě dalšího zasahování do domu, což zejména v případě, kdy už v něm budete bydlet, nebude nic příjemného.

Pátá část výstavby - Stavební práce

Na řadu přichází kompletace stavby. Ta zahrnuje například vytvoření vnější fasády, podlah, prahů, pokládku obkladů a dlažeb, instalace zásuvek a vypínačů a provádění malířských prací.

Závěrečná část výstavby - Stavební práce

Tuto fázi lze považovat za závěrečné, dokončující práce, kdy se například instaluje osvětlení a bezpečnostní systém. V této chvíli je dobré celou stavbu projít, a to i v případě, kdy vám stavební společnost poskytla po dobu celé výstavby stavební dozor. Můžete tak totiž přijít například na přehlédnuté nedodělky a sjednat se stavební firmou nápravu.

Jak probíhá rekonstrukce?

U rekonstrukce může být využita většina z výše uvedených stavebních prací. Záleží hodně na tom, v jaké míře bude rekonstrukce probíhat.

Může se jednat například o kompletní rekonstrukci starého domu, který jste koupili a chcete jej změnit tak, aby byl výsledný efekt co nejbližší vašim představám. V tomto případě je nutno počítat s většími stavebními zásahy. Mezi ty hned v úvodu budou pravděpodobně patřit bourací a zednické práce. Pokud se rozhodnete ponechat některé ze stávajících zdí, v tomto případě zejména ty nosné, bude zapotřebí zbavit se starých omítek tak, aby po nich zůstaly jen cihly či materiál, z něhož jsou zdi postaveny.

Před zahájením zednických prací se často stává nutností vytvoření nových či oprava zastaralých rozvodů. Další práce probíhají ve sledu podle fází uvedených výše s tím, že se vykonávají ty, jež jsou pro danou rekonstrukci zapotřebí.

Stavebních prací, které jsou pro rekonstrukci nutné, je podstatně méně než u výstavby nových nemovitostí. Neznamená to ovšem, že vám to zaručí rychlejší průběh. Rekonstrukce je pomalejší zejména v situacích, kdy stavební společnost naráží na problémy zapříčiněné technickým stavem domu či bytu a následně pro ně musí vymýšlet nejlepší řešení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15032 (rodina-finance.cz#22997)


Přidat komentář