Profesionální kominictví - Praha-Stodůlky

Dříve, než vzniklo kominické řemeslo jako takové, vymetali saze sami majitelé domů. Ve spojitosti se šindelovými či doškovými střechami pak vždy bylo jen otázkou času, ve kterém stavení zrovna vypukne požár.

V současnosti již máme to štěstí, že se nám nejen o kvalitní vyčištění, ale také kontrolu spalinových cest, postará profesionální kominík. Neznamená to však, že by pak u nás případně nevznikl požár. Závisí totiž na nás, naší uvědomělosti, zda budeme dbát pokynů nařízení vlády, které vstoupilo v platnost prvního ledna letošního roku. Práce** kominíka**, kterého si objednáme, sice spočívá v kontrole a čištění. Ovšem na nás je, abychom dodrželi četnost pravidelných kontrol a čištění spalinových cest, tak, jak ukládá zmíněné nařízení vlády.

Není kominík jako kominík

Tím, jak vstoupilo od prvního ledna letošního roku, v platnost nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, je zcela logické, že stoupne poptávka po kominických službách. A s tím souvisí i větší nabídka kominíků, co do jejich počtu. Ovšem, jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž, můžeme toto rčení použít i pro profesi kominíka.

Kominíky lze de facto rozdělit na dvě, či tři skupinky, Jsou kominíci, kteří se oboru kominík přímo vyučili. Pak jsou kominíci, kteří se oboru nevyučili, ale absolvovali potřebná školení, kurzy, atd., aby získali patřičné živnostenské oprávnění. A pak tu jsou kominíci, kteří ctí rodinnou tradici, kdy například již děd byl kominík, táta byl kominík, no a i syn je kominíkem. Díky tomu si předávali svoje zkušenosti, cenné rady a informace.

Kterému kominíkovi byste dali přednost Vy?

Častější čištění spalinových cest, když topíte uhlím

Topíte uhlím nebo dřevem? Logicky vyplývá, že ten, kdo topí dřevem, tak se v komíně usadí mnohem méně sazí, než při topení uhlím. Dřevo jako takové, pokud je dokonale spálené, totiž obsahuje výrazně méně uhlíku.

Odpovědná osoba pro vyčištění spalinových cest

Určitě Vás bude zajímat, kdo Vám může provést** profesionální vyčištění spalinových cest**. Při výběru kominíka se rozhodně informujte, zda Vámi vytipovaná osoba je držitelem živnostenského oprávnění, a to v oboru kominictví.

Odpovědná osoba pro revizi spalinových cest

Něco jiného je v případě revize spalinových cest. Potřebnou každoroční revizi spalinových cest Vám může provést odborně způsobilá osoba, jež je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Ovšem navíc musí být tato osoba buď revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, či revizním technikem spalinových cest.

Z výše uvedeného vyplývá, že by pro Vás bylo nejlepší, kdybyste našli a oslovili kominíka, který Vám může provést nejen vyčištění, ale také revizi spalinových cest. Nebudete totiž muset využívat služeb dvou kominíků.

Výsledná zpráva po kontrole, čištění spalinových cest

Ať už po kontrole, či vyčištění komínu, by Vám měl kominík předat patřičně vyplněnou zprávu. To samé platí, když si pozvete kominíka na revizi spalinových cest. Je důležité, abyste si zprávy vždy pečlivě uschovali.

Kominické nářadí pro dokonalé vyčištění komínu

Každé řemeslo vyžaduje i patřičné, kvalitní nářadí, aby se tzv. dílo podařilo. Ne jinak je tomu u profese kominíka.

Jaké veškeré nářadí můžete u kominíka spatřit, když se za Vámi vypraví vyčistit komín? Kominík má především komínový kartáč pro vymetání kouřovodů, který může být různého průměru. U komínového kartáče ještě zůstaneme, tentokráte se však jedná o kartáč kulatý, také s různým průměrem. Dalším nezbytným náčiním je drátěná komínová štětka, a to se zavážím, nebo bez závaží. Drátěná komínová štětka je opět různého průměru. Určitě bychom také měli zmínit komínový kartáč, tzv. lanové sluníčko, který je využitelný pro vymetání komínových vložek. V neposlední řadě zde máme ještě kotlový vymetací kartáč hranatý, o různém průměru.

Frézování a vložkování komínu

Je-li průměr komínového průduchu nedostačující, přistupuje se k tzv. frézování. I když je možné zbourat původní komínové těleso a místo něho postavit nové, pak frézování je nejen rychlejším, ale i finančně výhodnějším krokem. Vyfrézovat je možné nejen kruh, ale také čtverec, či obdélník. Je váš komín rovný, nebo tzv. uhýbá? Ani v tom není problém pro frézování.

Ovšem, nejen z výše uvedeného důvodu, Vám kominická firma nabídne frézování komínu. Při kontrole komínu, může být například zjištěno, že nedostatečně těsní komínové zdivo, nebo že je komín natolik zadehtovaný, že ho již není možné vyčistit. Důvodů je však mnohem více. Nejen ty, ale i princip samotného frézování, se můžete dočíst na webových stránkách námi doporučené firmy.

Tzv. mávnout rukou nad precizním vyčištěním komína, nad pravidelným kontrolováním stavu komína, spalinových cest aj., se rozhodně nevyplatí. Možná si někdo říká, že v každém městě je tolik domů, chat, chalup, že není ani možné, aby případná kontrola šla dům od domu a vyžadovala si doklad o provedeném vyčištění komínu. Je však třeba spíše myslet na to, že kontrolou a vyčištěním komína, chráníme především sami sebe, naše zdraví a domov.

Opravdu stojí za to, ušetřit několik set korun ročně, v porovnání s tím, že můžeme ohrozit zdraví naše, rodiny, sousedů? Nikdo nechce nic přivolávat, či myslet na nejhorší. Ovšem, co když zrovna dojde ke vznícení požáru? Přivolaní hasiči budou vyžadovat revizní zprávu od kominíka. A jistě nebude dosaženo úspěchu, když se jim řekne obligatorně, že revizní zpráva shořela. Kominík, který totiž provádí revize komínů, tak si s největší pravděpodobností dělá i kopie. Je to přeci jeho živnost, a tak zase on musí dokládat své zisky. Takže s touto „výmluvou“, s největší pravděpodobností nikdo u hasičů neuspěje. Takže? Pokuta je nejspíš na dohledu…

A pak tu máme ještě pojišťovnu, u které je daná nemovitost pojištěna, třeba právě proti vzniku požáru. Pokud pojišťovna zjistí od hasičů, že revizní zpráva není a nebyla, či je prošlý termín od poslední revize komínu, tak je nasnadě krácení odškodného, či dokonce nevyplacení žádného odškodného.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15019 (rodina-finance.cz#22963)


Přidat komentář