Pokrývačské, klempířské a tesařské práce - Trutnov, Nová Paka, Jičín, Semily

Pokrývačské, klempířské a tesařské práce jsou zapotřebí při každé stavbě střechy. Hlavní věcí, kterou mají tato řemesla společnou, je dobrá fyzická zdatnost, odborné znalosti a v neposlední řadě také zkušenosti. Chcete novou střechu? Oslovte odborníka.

Ke každému domu a také každé jiné budově patří také střecha. Chceme-li, aby byla dokonalá a vydržela nám co nejdéle, je nutné, aby ji provedl odborník. Ke zhotovení střechy potřebujeme odborníky na pokrývačské, klempířské a také tesařské práce.

Klempířské práce

Hlavní věcí, která je zárukou precizně zhotovených klempířských prací, je kvalifikovaný klempíř. Jak jej však najdeme? Nejlepším způsobem je poptat se ve svém blízkém okolí, ale pokud se stane, že zde neuspějeme, je na řadě internet. Dokonalého klempíře dělá nejen odborné vzdělání, ale především praxe. Čím delší praxi klempíř má, tím lepší práci odvádí a pokud chceme vědět, jak je na tom, zrovna klempíř, kterého jsme si vyhlédli, měli bychom si zjistit, jaké má reference. Schopný klempíř dokáže zhotovit vše tak, že nám nebude nikde zatékat a také, že nám střecha bude sloužit po dlouhá léta.

Co vše klempířské práce obsahují?

Klempířské práce vyhledáváme především, jestliže jsme majiteli nějaké nemovitosti. Klempíři provádí, jak jistě víme montáže plechových střech, kompletní odvodňovací sestavy, všechny typy hotových střešních profilů, oplechování soklů, atik, komínů, odvětrávání atd. Dále pak můžeme volat klempíře v případě, že potřebujeme provést montáž či výměnu parapetů atd. Schopný klempíř provádí opravy, rekonstrukce a výměnu starých střešních krytin a to včetně oprav a výměn konstrukčních prvků. A v neposlední řadě bychom měli volat klempíře v případě, že toužíme po novém střešním okně apod. Jednoduše řečeno, je klempíř řemeslníkem, který nám pomůže vždy, když provádíme jakýkoli zásah do střechy.

Pokrývačské práce

Každá střecha je dokonalá pouze tehdy, jestliže má dokonalou střešní krytinu, což zajišťují pokrývači. Zkušený pokrývač je člověk, který umí dokonale navrhnout druh střešní krytinu podle druhu střechy a mikroklimatických podmínek, ve kterých se střecha nachází. A k tomu, abychom předešli zničení střechy a měli zaručenu její dlouhou životnost, je důležité klást velký důraz na profesionalitu daného pokrývače. Pokrývač musí umět číst v projektu, ve kterém je ostatně definován nejen druh střešní krytiny, ale také její barva.

Co umí pokrývači?

Pokrývači jsou odborníky na pokládku střešních krytin na všechny druhy střech, jako jsou střechy valbové, pultové, mansardové, sedlové atd. Dále pak pokrývači umí provádět rekonstrukce a opravy střech, výměny střešních krytin, montáže bezpečnostních prvků na střechách a montáže střešních oken včetně všech doplňků.

Jak vybírat střešní krytinu?

Při výběru střešní krytiny je nutno brát ohledy na celkovou plochu, kterou bude pokládat, přičemž je potřeba počítat také se zatížením krovu, které ovlivní také klimatické podmínky v podobě sněhu či silného větru. Další věcí, která ovlivňuje výběr vhodné střešní krytiny je také sklon dané střechy, neboť je pravdou, že při určitých sklonech nelze pokládku uskutečnit. A v neposlední řadě je nutné, aby byla střešní krytina hlavně kvalitní a funkční, čili vodotěsná.

Tesařské práce

K výrobě střech je zapotřebí hlavně tesařských prací, které by měl vykonávat pouze zkušený tesař. Tesařina je stavební profese s dlouhou historií a je známa po celém světě.  Tesařské práce jsou velmi náročné a složité a proto je k jejich provádění potřeba mnoho odborných znalostí, praxe a hlavně dobrá fyzická kondice. Tesařina je profese, při které jsou vyráběny stavební konstrukce, a proto je prováděna hlavně pod širým nebem.

Hydroizolace plochých střech

Pojem hydroizolace jsme již mohli ve svém životě slyšet několikrát. Co však hydroizolace znamená, ví pouze málokdo. Hydroizolace je jedna ze střešních vrstev, která slouží k tomu, aby zabraňovala vnikání vody do stavební konstrukce a dále do vnitřních prostor objektů. V dnešní době jsou ploché střechy tvořeny z hydroizolačních vrstev, které jsou tvořeny z jednoho či několika pásů, které jsou vyrobeny z asfaltu nebo z hydroizolační vrstvy z plastových fólií či lépe z PVC. Dalším možným řešením hydroizolační vrstvy jsou také hydroizolační nátěry s kombinací pásů, které jsou pro hydroizolace plochých střech určeny.** **

Jaké druhy střech máme?

Rozhlédneme-li se kolem sebe, zjistíme, že je všude kolem nás mnoho druhů střech. Podle toho, jaký sklon a tvar střecha má, rozlišujeme tyto druhy střech. V naší zemi vídáme nejčastěji střechy ploché, šikmé, strmé, zalomené a také střechy zakřivené. Nejoblíbenější střechou je střecha sedlová, která nabízí možnost lukrativních půdních vestaveb, které jsou vyhledávány stále více.

Důležitý je také hromosvod

Jednou z nejdůležitějších součástí střechy je rovněž hromosvod, bez něhož není možno daný objekt obývat. Hromosvod je velmi propracovaná soustava, která slouží k tomu, aby vytvořila umělou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Vnější hromosvod je složen ze tří částí a těmi jsou jímací soustava, svody a uzemnění.

Jaké materiály se na hromosvod používají?

V naší zemi je na jímací zařízení, svody a uzemnění používáno hned několik druhů materiálu a těmi jsou žárově zinkovaná ocel, která je tvořena z železa a zinku, slitiny hliníku, nerezavějící ocel a v neposlední řadě také měď. Přičemž poslední jmenovaná měď je nejdražším druhem materiálu, který se i přes vysokou cenu vyplatí a to zejména proto, že je bezúdržbová.

Lze zhotovit střechu svépomocí?

Zhotovení střechy je otázkou odborných znalostí, praxe a hlavně dobré fyzické zdatnosti. Proto by se do její stavby neměl pouštět nikdo svépomocí. Je to dáno především tím, že je při její stavbě zapotřebí hned několik druhů řemesel a těmi jsou pokrývači, klempíři a tesaři. Každé jednotlivé řemeslo je specifické a neexistuje snad člověk, který by dokázal postavit střechu sám. A proto bychom při výběru firmy, která nám bude střechu stavět, měli dávat přednost těm firmám, které zaměstnávají opravdové odborníky. Výběr vhodné firmy, které svěříme stavbu naší nové střechy, ovlivní do velké míry celý náš život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15067 (rodina-finance.cz#23122)


Přidat komentář