Pokrývačské, klempířské a tesařské práce

Základem každé stavby jsou bytelné nosné zdi. Ovšem bez kvalitní střechy by dům jen těžko plnil svou funkci. Dům, do kterého by zatékalo, sněžilo a bylo v něm chladno a větrno, bychom dlouho nenazývali bezpečným domovem a naším útočištěm.

Právě** pokrývačské, klempířské a tesařské práce** tvoří silnou trojku pro stavbu střech, včetně montáže střešních oken. Ovšem, nejen v případě nové stavby střechy se můžete obrátit na firmu, jež se specializuje na pokrývačské, klempířské a tesařské práce. Bohužel nic nevydrží věčně, to platí i pro střechu, střešní konstrukci i krytinu. Služeb firem tedy můžete využít i v případě opravy střechy, nebo rekonstrukce.

Vyhotovení nové střechy

Nová střecha nezdobí pouze právě postavený dům. Kolikrát je zapotřebí totiž původní střechu zcela vyměnit a oprava v menším či větším rozsahu nestačí. Stav současné střechy posoudí odborný pokrývač a tesař, jež Vám navrhne možná řešení.

Dojde-li na výstavbu nové střechy, pak si můžete u firmy také vybrat patřičnou střešní krytinu, a to povětšinou za výhodnější ceny, než kdybyste si krytinu pořídili separátně v prodejně. S firmou se také domluvíte, který z druhů střešních plášťů bude nejlepší.

Druhy střešních plášťů

Střešní pláště jako takové mohou být jednoplášťové, dvou, ale také víceplášťové.  Jaký rozdíl spočívá mezi jednotlivými druhy střešních plášťů? Jednoplášťová střecha je charakteristická tím, že v sobě nemá žádnou větranou vzduchovou mezeru. Oproti tomu dvouplášťová střecha disponuje jednou větranou vzduchovou mezerou. Logicky pak, čím se jedná o víceplášťovou střechu, tak také disponuje větším počtem větraných vzduchových mezer.

Účel větrané vzduchové mezery

K čemu vlastně slouží výše zmíněná větraná vzduchová mezera? Její hlavní role spočívá v odvodu kondenzátu, jenž se vytváří na spodní straně střešní krytiny. Větraná vzduchová mezera také účelně snižuje množství vytvářené vlhkosti, a to v tepelné izolaci, jež se v chladných dnech postupně nahromadí.

Střešní krytina

Střecha jako celek, se skládá z jednotlivých částí, a to nejen ze střešní konstrukce, ale také střešní krytiny. Výběr té nejvhodnější střešní krytiny není vůbec snadným krokem. Na trhu totiž najdete celou řadu výrobců zvučných jmen. Ovšem kromě samotného výčtu výrobců, budete mít ještě výběr, co do materiálu a tvaru střešní krytiny.

Díky odborné literatuře, internetu, si můžete vše v klidu pročíst. Ovšem, to Vám stejně moc nepomůže ve finálním rozhodnutí, protože informace, jako takové, jsou obecné. Neřeší zrovna Vaši střechu. Fundovanou radu ohledně střešní krytiny, Vám tak poskytne kupříkladu firma, jež se zabývá pokrývačskými pracemi.

Samozřejmě, můžete také žádat o radu ve stavebninách.  Ovšem, těžko říci, zda zrovna nenarazíte na začínajícího prodavače, takže jen těžko byste mohli očekávat kvalitní a profesionální radu. Kdežto samotný pokrývač s krytinami přímo pracuje. Zná technologie, materiály, jejich vlastnosti. Díky své praxi má již kvalifikovaný odhad v tom, která krytina se nejvíce bude hodit právě pro tu a tu stavbu.

Nezbytné součásti střešní konstrukce

Vedle samotné střešní konstrukce Vám firma, jež se zabývá pokrývačskými, klempířskými a tesařskými pracemi, vyrobí a namontuje okapní žlaby, okapní svody, lemovací prvky, odvětrávací klapky aj. Veškeré tyto prvky jsou již prací klempíře, pro kterého je stříhání, opracování, vytvarování plechu denních chlebem. Zručný klempíř dokáže uvedenými funkčními doplňky vytvořit ze střechy vskutku umělecké dílo. Pokud jste Vy sami při svých toulkách obdivovali rodinné domky, chalupy a jejich střechy, pak díky zručnému klempířovi si můžete být jisti, že ti, co půjdou kolem Vašeho domu, budou zase obdivně hledět právě na Vaši střechu. A pokud budete zrovna u domu, není vyloučené, že se Vás optají, kdo Vám konstruoval střechu a její doplňky.

Montáž střešních oken

Střešní okna tvoří nedílnou součást střechy. I když je možné si najít v odborné literatuře, či na internetu návody, jak na samotnou montáž okna, jistě je rozumnější, když přenecháte odborné osazení a celkovou montáž profesionálovi.  Určitě byste totiž nechtěli, aby Vám z podkrovní místnosti zbytečně unikalo teplo, a Vy tak měli mnohem vyšší náklady na vytápění. A také, mít neustálý pocit, že Vám „odkudsi“ táhne, také není zrovna příjemné a ekonomicky šťastné.

Průběh montáže střešního okna

Zajímá Vás, jak si bude počínat firma, u které poptáváte montáž střešního okna? Jednotlivé, níže uvedené kroky se samozřejmě mohou lišit, a to s ohledem na typ použitého okna.

V prvé řadě firma připraví patřičný prostor pro rám samotného střešního okna. Následuje odborné usazení rámu okna, a to po většinou na tzv. střešní latě. Následným nezbytným krokem je urovnání veškerých spár, a to kolem obvodu celého rámu okna, a ale také kolem křídla okna. V neposlední řadě se řeší tepelná izolace, kterou je nutné upevnit po celém obvodu rámu. Po dokončení tepelné izolace, přichází na řadu montáž podstřešní hydroizolační folie a drenážního žlábku. K závěrečným krokům montáže střešního okna patří kupříkladu zaříznutí střešní krytiny, ale také nasazení křídla samotného střešního okna.

Jedná se o stručný a jednoduchý postup? Co však vypadá jednoduše na teoretické úrovni, se vůbec nemusí tak jevit v praxi. Rozhodně je na místě přenechat takto odbornou práci skutečným profesionálům, u kterých si budete jisti kvalitou odvedené práce a poskytovanou zárukou na práci.

Pro postavení či rekonstrukci střechy jste si vybrali odbornou firmu? Nezapomeňte však ještě na jednu „maličkost“, a tou je nezbytné vyřízení stavebního povolení. Ovšem i v tomto případě najdete firmy, které Vám s povolením pomohou, či přímo vyřídí na základě sepsané plné moci. Je určitě lepší se x krát zeptat, než něco opomenout. A tak se můžete informovat u Vámi vytipované firmy, zda stačí jen stavební povolení, nebo je zapotřebí ještě informovat další úřad.

Profesionální firma Vás nenechá „na holičkách“. Kromě kvalitní, pečlivě provedené práce, budete moci očekávat odborné poradenství, ale také záruku na dodaný materiál a samozřejmě odvedenou práci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15042 (rodina-finance.cz#23011)


Přidat komentář