Pokládka žulové a zámkové dlažby - Skuteč

Pokládka zámkové a žulové dlažby je velmi složitou záležitostí, i když se to tak nemusí na první pohled zdát. Rozhodli jste se kolem domu položit již zmíněnou zámkovou či žulovou dlažbu a nevíte jak? Obraťte se na odborníky.

K dokonalému domu patří vždy také jeho dokonalé okolí. Mnozí z nás mají kolem domu štěrk, trávník či asfalt, ale zcela dokonale vypadá kolem domu také zámková čí žulová dlažba. K tomu, aby byla *** *dlažba položena dokonale, postačí, když si na její pokládku pozvete odborníka.

Pokládka dlažby z přírodního kamene

Nejraději používáme ve svých domovech přírodní materiály, a to především proto, že vypadá přirozeně a mají na nás jakoby uklidňující účinky. Jinak tomu není ani při pokládce venkovní dlažby, kde se použití přírodních materiálů doslova nabízí. Skvělým přírodním kamenem, který je ideální k pokládce venkovní dlažby, je žula. Hlavní důvod, který nás přesvědčí o tom, že je přírodní kámen na pokládku dlažby nejlepším, je jeho nezničitelnost a také odolnost proti mrazu, vodě a větru.

Pokládka žulové dlažby

Žulová dlažba je nejpoužívanějším druhem venkovní dlažby vůbec a to především díky její nezničitelnosti. Žulu nezničí ani těžké automobily a navíc, žula neumí vsakovat olej, takže, pokud se stane, že Vám na žulovou dlažbu vyteče například olej z auta, nic se neděje. Postačí, když olej pouze umyjete vodou. Výroba žulových kostek se soustřeďuje na tři velikosti a těmi jsou velká dlažba, drobná dlažba a mozaiková dlažba. Velká dlažba se využívá k pokládání komunikací, po nichž jezdí automobily. Drobná dlažba se využívá na pokládku parkovišť a míst, kde je počítáno s menším zatížením a v poslední řadě je mozaika, která se hodí pouze na pokládku chodníků.

Vzhled žulové dlažby

Žulová dlažba nám nabízí mnoho barevných odstínů a tak si můžeme všimnout barev jako modrá ve všech odstínech či hnědá. Barevnost žuly je dána tím, že se těží ve více lokalitách a jisté je, že žádná jiná dlažba nám nenabídne to, co právě žula. Při pokládce žulové dlažby je nutno počítat s tím, že se štípe z bloků, tudíž jsou její hrany ostré a proto je zcela nevhodná k pokládání v okolí bazénů a míst, kde se chodí naboso. Také spáry jsou v dlažbě ze žuly větší, což je způsobeno tím, že je žula přírodní materiál, který není rovnoměrný. Aby byla žulová dlažba položena dokonale, vyžaduje výhradně profesionální přístup.

Pokládka zámkové dlažby

Okolí našich domů je mnohdy ve stavu, kdy je velmi složité projít, aniž bychom se zašpinili od bláta, které se v tomto okolí hromadí. Zejména na jaře, kdy opadne sníh, si začneme uvědomovat, že je potřeba s tím něco udělat. Jednou z levnějších možností je pokládka zámkové dlažby, která, když je provedena profesionálně, vypadá velmi elegantně a vydrží dlouhou dobu. Velkou výhodou zámkové dlažby je, že ji lze v případě potřeby rozebrat a poté opět složit, což nám jiný materiál nenabízí.

Jak připravit podklad pod zámkovou dlažbu?

Základní věcí je, provést terénní úpravy a vše důkladně uklidit, aby bylo možno začít připravovat podklad, který je u tohoto druhu práce velmi důležitý. Podklad pod zámkovou dlažbu by měl být odkopaný, rovný a také zhutněný. Jakmile je zhutněný přichází na řadu příprava podkladové vrstvy, které se říká kladecí lože, jež se zhotovuje ze štěrkodrtě, několika vrstev písku, popřípadě štěrku. Tato kladecí lože se tvoří ve vrstvě 3-5 cm a musí být zhotovována z nepropustných materiálů. Pokud byste zvolili jako podklad pro podkladovou loži beton, neměla by voda kam odtékat, což by vedlo ke zničení dlažby a v případě, že byste potřebovali dlažbu rozebrat, museli byste ji rozbít a poté vyhodit. Hlavní věcí, na kterou je nutno při této práci myslet je fakt, že musíme tvořit kladecí loži jeden centimetr nad terénem, neboť si zámková dlažba hutněním o daný centimetr sedne.

Základy zámkové dlažby

Proto, že je pro zámkovou dlažbu důležitá stabilita, je potřeba, aby měla základy neboli podkladová vrstva. Podkladová vrstva pro pěší cesty, chodníky a všude v místech, kdy není zatížení dlažby příliš velké, by měla být v hloubce 10 cm. Pro příjezdové cesty, parkoviště a tam, kde je stupeň zatížení velmi vysoký, by měla být hloubka podkladové vrstvy alespoň 30 cm.

Okraje zámkové dlažby

K tomu, aby byla zámková dlažba dokonalá a držela nám tvar, je nutné správně vytvořit její okraje. Okraje zámkové dlažby se tvoří za pomoci dlaždic, postavených na výšku, nebo pomocí speciálně vyrobených tvarovek. Před každou pokládkou zámkové dlažby je nutno vše rozměřit tak, abychom měli co nejpřesnější představu o tom, kolik dlažby použijeme a vyvarovali se tím případného řezání.

Spárování zámkové dlažby

Stejně tak, jak se musí spárovat všechny dlaždice, které pokládáme v interiérech, je potřeba spárovat také zámkovou dlažbu. Pouze tak se vyhneme velkým spárám apod. Ke spárování zámkové dlažby se používá křemičitý písek, který zabraňuje tomu, aby mezi spárami rostl plevel, které umožňují prosakování vody. K dokonalosti zámkové dlažby je potřeba na závěr provést ještě druhé zhutnění, které je prováděno  podélně pomocí vibrační desky.

Kde všude lze zámkovou dlažbu použít?

Použití zámkové dlažby je velmi široké a proto ji můžeme dát téměř kamkoli. Zámkovou dlažbu můžeme použít ke zpevňování venkovních ploch a můžeme ji tedy použít k dláždění chodníků, parkovacích míst a stání a dláždění venkovních teras. Stejně tak lze zámkovou dlažbu použít k vytvoření schodů, pokládce silnic, jako jsou příjezdové cesty a nájezdy.

Jak zámkovou dlažbu vybírat?

Podle toho, k jakému účelu zámkovou dlažbu využijeme, musíme také vybírat vhodný druh, neboť se zámková dlažba vyrábí v několika provedeních neboli tloušťkách. Vybíráme-li zámkovou dlažbu pro výrobu pěších cest, chodníčků apod. měla by být její tloušťka 4-6 cm. K výrobě parkovacích ploch a příjezdových cest, kde je nutno počítat s velkou zátěží, by měla mít zámková dlažba tloušťku 8 cm. Pouze vhodně zvoleným druhem dlažby lze docílit dokonalého výsledku, ze kterého se můžeme těšit po dlouhou dobu.

Jaké jsou podoby zámkové dlažby?

Zámková dlažba je vyrobena z betonu. Jednotlivé dlažební kostky mají po stranách zhotoveny speciální výstupky a kapsy, které do sebe při pokládce zapadají, čímž docílíme vzniku dokonalé jednolité plochy, která je dokonale stabilní a pevná. Rozhodneme-li se pro zámkovou dlažbu, měli bychom vědět, že se při jejím výběru velmi zapotíme, neboť se vyrábí v mnoha tvarech, barvách a velikostech. Základním typem zámkové dlažby je v barvě šedé a její pořizovací cena je velmi nízká. Pokud se rozhodneme, že chceme mít zámkovou dlažbu v barvě jiné nebo ve tvarech, které nejsou příliš typické, musíme počítat s cenou vyšší.

Jaké jsou výhody zámkové dlažby?

Výhod zámkové dlažby je velmi mnoho a právě proto je zámková dlažba oblíbena stále více a více. Mezi její hlavní výhody patří pevnost, trvanlivost a také mechanická odolnost. Dále je velmi odolná vůči mrazu, působení vody a chemicky rozmrazovacích látek, čímž se stává doslova hitem mezi materiály, určenými k venkovní pokládce. Zámková dlažba navíc vypadá velmi dokonale, takže mnohé z nás přesvědčí právě díky své vysoké estetické kvalitě, která je navíc velmi jednoduchá na údržbu. Mnozí z nás se rozhodnou pro zámkovou dlažbu proto, že oplývá nízkými pořizovacími a také provozními náklady. A v neposlední řadě je nutno dodat, že lze zámkovou dlažbu snadno rozebírat a poté opět použít.

K čemu se používají palisády?

Pomocí palisád se vytvářejí různé stupně teras, terénní schodiště či členění svažitého terénu. Dále pak jsou palisády vhodné k vytváření opěrných zídek či zakončení dlážděných ploch, kdy tvoří obrubníkový prvek. Velmi dobře se palisády uplatní v případě oddělování záhonů a také při travnatých a květinových úpravách terénu. V parcích se používají palisády například k ohraničování dětských hřišť při tvorbě vodních kaskád atd.

Dlaždičské práce

Při provádění dlaždičských prací je hlavním aspektem profesionální provedení, bez něhož nelze zaručit dokonalý výsledek. Dlažbu je potřeba vybírat vždy podle místa pokládky a také podle způsobu použití. Velký důraz je nutno klást rovněž na vlastnosti materiálu vybraného k pokládce, neboť dokonalá a drahá dlažba, která nám vlivem mrazu popraská, nám je k ničemu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15034 (rodina-finance.cz#22999)


Diskuze a zkušenosti

Matěj | 29.03.2013 07:22
Pokládka žulové a zámkové dlažby Dobrý den kolik by stálá kompletní pokládka zámkové dlažby pojezdové, rozměr plochy mezi domy cca 130 metru čtverečních. Děkuji


Přidat komentář