Pokládka teras a podlahových krytin

Podlaha terasy, vyrobená ze dřeva, má své nesporné výhody. Působí velice estetickým, reprezentativním a příjemným dojmem, přičemž splňuje i nejpřísnější požadavky na trvanlivost.

Dojem, kterým na nás působí** podlaha v domě či na terase** je velmi důležitý. Přestože se vzhled podlahové krytiny může zdát jako zásadní, protože je to ta první vlastnost, které si všimneme, pokud si vybíráme podlahu, měli bychom vybírat také podle toho, jestli zvolený materiál splňuje naše požadavky. Jedná se především o pocit, jaký podlaha způsobuje při doteku, o trvanlivost materiálu, nároky na údržbu a další. Dřevo se pro stavbu domů, podlah nábytku a dalších používá již dostatečně dlouhou dobu na to, aby byly jeho přednosti spolehlivě prokazatelné. A právě proto je i v dnešní době stále velmi oblíbeným a preferovaným materiálem.

Jaké jsou výhody exotického dřeva?

Dřevo je 100% přírodní materiál, který je tudíž naprosto ekologicky rozložitelný. Mezi hlavní výhody** exotického dřeva** patří především jeho dlouhá životnost, která je při správné péči 4x delší než např. u dlažby, dále přírodní a reprezentativní vzhled, nevšední design, příjemný a teplý pocit při doteku, přičemž se v létě „nerozpaluje“ a v neposlední řadě i jeho dostupná cena.K prodloužení životnosti dřeva je třeba ho dvakrát ročně natřít olejem, a to na jaře a na podzim. Dojde-li k prasknutí desky ze dřeva, je snadné ji vyměnit za novou.

Jak postupovat při montáži podlahy na terase?

V místě pokládky terasy je nutné vybudovat pevný podklad, nejlépe štěrk, kačírek, cihla, dlažba anebo beton. Podklad by měl být rovný, pokud možno s mírným spádem, aby byl umožněn odtok vody. Rozhodně není vhodné pokládat terasu na trávu nebo jiný nezpevněný podklad. Abychom zabránili prorůstání rostlin, lze podklad překrýt plastovou fólií nebo jiným vhodným materiálem.

Podkladní rošt

Na výstavbu podkladního roštu je nejlepší použít stejný materiál, jaký bude použit na podlahu terasy. Potom je zaručena stejná délky životnosti a také vzhled dřeva, pokud by desky podlahy nebyly kladeny těsně k sobě. Není vhodné použít na podkladní rošt měkké dřevo, jako je například smrk nebo borovice, protože podléhá hnilobě a rozkladu a následně dochází k uvolnění vrutů. Podkladní hranoly se kladou maximálně 50 cm od sebe. K vyrovnání výškového rozdílu nebo případných nerovností se používají tzv. stavitelné terče.

Postup při montáži

Při pokládce desek na podkladní rošt je nutné kvůli roztaživosti dřeva dodržovat mezeru 3 - 5 mm, protože vlivem vlhkosti dochází k navýšení objemu terasových desek a za sucha pak ke zmenšení jejich objemu. K uchycení desek na podkladní rošt je vhodné použít kvalitní nerezové terasové vruty. Každé prkno se musí předvrtat, aby nedošlo k prasknutí a spoj je pevnější. Hlavička nerezového vrutu se zapouští do desky tak, aby nevyčuhovala a nepřekážela při chůzi. V některých případech je možné použít také tzv. spony, kterými se spojí podkladní hranol s profilovanou deskou zespodu a tím získáme terasu bez vrutů. Tyto materiály jsou však finančně náročné. Na závěr nainstalujeme bočnice. Účelem montáže bočnic je zakrýt konstrukci terasy a vytvořit dojem terasy jako kompaktního celku.

Povrchová úprava

Pro povrchovou úpravu dřeva je nutné použít kvalitní olejové lazury, které se nanáší jak na desky, tak i na podkladové hranoly. První nátěr se provádí před pokládkou, druhý nátěr po dokončení montáže terasy. Jeden litr oleje vystačí přibližně na 10 - 14m2. Pravidelným používáním nátěrů před a také po sezóně dochází k omezení vlivu působení UV záření a tím zpomalení tvorby šedostříbrného odstínu. Případná různobarevnost jednotlivých desek je způsobena rozdílnou hustotou dřeva, kdy blíže k jádru kmene je dřevo tvrdší. Desky se za několik měsíců barevně sjednotí.

Nejpoužívanější druhy dřeva

Dřevo různých dřevin má rozdílné vlastnosti. Proto ne každé dřevo je vhodné na výrobu teras.

Sibiřský modřín

Má velkou konstrukční pevnost a odolnost, je velmi pružný a ohebný. Žlutohnědá až černohnědá barva s hustými letokruhy a specifickou pryskyřicí dodává sibiřskému modřínu příjemný vzhled. Pokud nedojde k ošetření terasy nátěrem, dřevo bude mít po čase šedostříbrnou patinu

Yellow Balau / Bangkirai

Je velmi těžké a tvrdé dřevo, které je velmi odolné proti plísním, dřevokaznému hmyzu a tlení. Vhodným využitím jsou montáže venkovních teras, pochůzích prostorů kolem bazénů, zahradních chodníků, pergol, dřevěných mostů v okrasných zahradách, ale také na fasády rodinných domů a venkovních stěn. Má velmi dlouhou životnost. Zemí původu je Indonésie. Přirozenou charakteristikou dřeviny je přítomnost malých otvůrků po hmyzu, který přebýval ve stromě pouze v době jeho růstu. Tyto malé otvory však nemají vliv na vlastnosti dřeva.

Massaranduba

Jde o velmi těžké, tvrdé, konstrukční dřevo pro silné namáhání. Vyznačuje se** dlouhou životností a odolností vůči plísním, dřevokaznému hmyzu a tlení**. Je vhodné pouze do sladké vody. Je ideální pro použití ve vnitřních, ale především vnějších stavbách, na které nejsou kladeny žádné vysoké požadavky v souvislosti s rozměrovou stálostí, jako jsou např. stavby mostů, plavecké mostíky, vodní stavby, chladící věže, čistírny vod, železniční pražce, protihlukové a oddělovací stěny, ploty a terasové desky.

Akát

Je novinkou na českém trhu. Jde o dřevo s vysokou tvrdostí a trvanlivostí. Má světle žlutou barvu s viditelnou rustikální strukturou, která postupem času vybledne a zšedne. Dřevo je velmi vhodné na použití na fasádní obklady. Desky v exteriérech mají vysokou tvarovou stálost.

IPE "železné dřevo"

Dosahuje nejvyšší kvality. Jde o velmi tvrdé a trvanlivé dřevo původem z jižní Ameriky. Dřevo má tmavohnědou až načervenalou barvu. Je vhodné na použití v interiérech i exteriérech.

Merbau

Má velmi vysokou tvrdost. Patří mezi nejkvalitnější exotické dřevo, které je velice odolné proti škůdcům, hnilobě a plísním. Dřevo má extrémní stabilitu. Barva je světlehnědá až tmavěhnědá s různými odstíny. Dřevo pod vlivem slunečního záření tmavne a po čase má šedostříbrnou patinu. Na konci terasových desek se mohou vyskytovat drobné trhlinky, praskliny, které vznikají vlivem sesychání dřeva.

Sapelli

Dřevo má svůj původ v rovníkové Africe. Má  specifickou vůni podobnou cedru a dobrou stabilitu. Barva je zlatavá, světle hnědá až po černohnědou.

Cedr červený - West Red Cedar

Je unikátní svou stabilitou a také odolností proti hnilobě a vlhkosti. Je vhodné pro využití do saun, na fasádní profily, terasy a podobně. Má specifickou vůni, nekroutí se a zůstává rovné. Vyžaduje minimální údržbu, nemusí se olejovat.

Wood-Plastic Composite

Zjednodušeně řečeno se jedná o umělé dřevo. Obsahuje 60% dřeva a 40% polymeru. Je vysoce odolné proti povětrnostním podmínkám a nevyžaduje údržbu. Je probarveno v celém svém rozsahu, čímž nemůže dojít ke změně barvy odřením, poškrábáním, či jiným poškozením povrchu. Materiál nevyžaduje žádnou povrchovou úpravu, je odolný proti horku, mrazu i vodě a neztrácí svou barevnou stálost, s výjimkou částečného přírodního zešednutí, která provází životní cyklus každého dřeva.

Tepelně upravené dřevo (Thermowood)

Jde o nový druh materiálu s inovovanou strukturou dřeva, dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou, která pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. Thermowood se vyrábí z řeziva běžných dřevin ve speciálních sušicích komorách při vysokých teplotách. Upravené dřevo je možné použít v interiéru i exteriéru, např. na venkovní obklady fasád, podlahy, stropy, zahradní nábytek, protihlukové bariéry, prvky saun, na ploty a ohrazení, na terasy, dětská hřiště a podobně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15068 (rodina-finance.cz#23129)


Přidat komentář