Pokládka betonových podlah

Stavíte nový dům, průmyslovou či komerční budovu? Provádíte rekonstrukci u staré nemovitosti? Chystáte se zrovna na pokládku betonových podlah? Pojďte se podívat, jak probíhá a co od ní očekávat.

Pokládka betonových podlah

Ať už stavíte či rekonstruujete dům nebo jakýkoliv typ budovy, nevyhnete se zřejmě nutnosti vytvořit betonovou podlahu. Může jít o podlahu, na niž má teprve poté, co bude hotová, přijít dlažba, plovoucí podlaha či některý z jiných typů podlah. Oproti tomu se vytváří betonová podlaha, která je finální. Její vzhled může být originální díky možnosti přidat do betonu ozdobné kameny, mozaiku apod. Dále je možno použít u své nemovitosti hotovou betonovou dlažbu, která je například v podobě té venkovní a používá se pro vytvoření chodníků, příjezdových cest apod. U všech zmíněných možností využití betonové podlahy platí, že je vhodné si na tyto práce najmout specializovanou společnost. Vyhnete se tak situacím, kdy zjistíte, že není dostatečně kvalitně provedená a v budoucnu budete řešit rozpadávání či například zjistíte, že je nesouměrná, nerovná či s nechtěným sklonem. Zejména u betonových podlah, které jsou finální, by mělo být kvalitní provedení samozřejmostí.

Výhody betonové podlahy

Betonové podlahy s sebou nesou výhodu, že jsou beze spár. To je výhodné zejména u průmyslových a komerčních budov, a to zejména z hlediska údržby. Jak je již uvedeno výše, dalším kladem betonových podlah je, že je jimi možno vytvořit různé sklony, spády, schůdky apod. i v rovném prostoru. Mohou být výborným řešením například při rekonstrukcích, kdy je zapotřebí upravit nedostatky a jiná forma provedení by byla buď těžko proveditelná či velmi nákladná. V neposlední řadě je velkým kladem rychlost, s jakou je betonová dlažba hotova, trvanlivost a pevnost. K tomu je však zapotřebí využít služeb specializované společnosti, která používá k tomu určené stroje. Ty nejen urychlí práci, ale dopomůžou i k jejímu co nejkvalitnějšímu provedení.

Nevýhody betonové podlahy

U betonových podlah je nutností přeštěrkování, což s sebou nese nevýhodu ve vyšších nákladech. Pokládka betonových podlah se neobejde bez kari sítí. Dále je pak nutné počítat s tím, že pokud potřebujete vytvořit danou podlahu na větším prostoru, tak vzhledem k faktu, že musí mít vyšší tloušťku, může se množství potřebného betonu navýšit, s čímž poroste i cena. Pokud při vytváření dlažby počítáte zároveň s instalací podlahového vytápění, je možné, že se beton nevylije do všech zákoutí a vzniknou na určitých místech dutinky.

Postup při pokládce betonové podlahy

Betonová směs se nejčastěji vytváří přímo na místě, kde se pokládka realizuje. Tato směs se do dané nemovitosti dostane za pomoci čerpadla a hadice. Výhodou je, že je směs možno dostat do velké vzdálenosti (například i do 120 metrů vzdáleného místa), případně do výšek (zde je například možnost dopravit beton i do několikátého patra panelového domu). Plus při pokládce betonových podlah je, že je jím možno vytvořit jak klasickou rovnou dlažbu, tak i různé schůdky, vyvýšeniny, spády apod., což je dobré nejen pro dosažení originality, ale i pro jednoduché řešení při problémech, které mohou vzniknout například při rekonstrukci.

Před započetím všech prací je potřeba na určeném místě přesně, za pomoci vodováhy na daném místě vymezit (vyměřuje se od prostředka místnosti), kde, v jakém sklonu a výši přesně bude podlaha. Pro lepší orientaci se natahují provázky, které poslouží jako návod při** lití betonu**. Dále je zapotřebí nachystat povrch, na který se bude beton vylívat, a to podle toho, v jakém stavu se aktuálně dlažby nemovitosti nachází (pokud jde o novostavbu či například o pokládku na původní u rekonstrukce). Pokud se v projektu počítá s vytvořením schůdků, spádů a jiných odlišností od klasické rovné dlažby, může být zapotřebí sestavit tzv. bednění, které beton udrží v požadovaném tvaru do doby, než vytvrdne. Dalším krokem, pokud je povrch připraven a nebude se provádět instalace podlahového vytápění, je pokládka hrubého a vyššího polystyrénu. Tam, kde se podlahové topení udělá, je ho zapotřebí také, ale nižšího. Na něj se položí fólie, která bývá v místnostech s podlahovým vytápěním odrazová. Poté následuje přiložení kari sítí. Někdy se kari síť pokládá přímo na fólii, jiní upřednostňují názor, že by měla být v prostředku betonu. Pokud je povrch takto nachystaný, včetně potřebného bednění, přichází na řadu samotné** lití betonu**. Jak je uvedeno výše, může být chystaný za pomoci "míchačky", případně dovezen hotový najmutou společností. Pokud je možnost využít druhou variantu, je to velmi výhodné z hlediska** časové úspory**. Je pravdou, že tato možnost bývá spojena s vyššími náklady, nicméně pokud se bere v úvahu čas, který by pracovníci strávili mícháním na místě a který by si jistě naúčtovali, ceny se zpravidla vyrovnají. Beton se lije do výše několika centimetrů. Výše zavisí například na tom, pro jaký účel bude podlaha sloužit a jaká se předpokládá zátěž. Do betonu se mohou napovrch pokládát i například kamínky, mozaika apod. Čerstvě vylitý beton musí zatvrdnout a alespoň tři týdny nechat uzrát. Pokud je betonová dlažba finální, potře se podle požadavků speciálním nátěrem zvoleným tak, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu. Nátěr musí být v každém případě, a to z důvodu, aby se zabránilo prášení a drolení.

Proč si najmout specializovanou společnost

Jak je již uvedeno výše, tím, že si najmete společnost, která se specializuje na pokládku betonových podlah, získáte mnoho výhod. Mezi ně se řadí odborně a tím i kvalitně provedená práce. Firma má již dlouhodobé zkušenosti a kvalifikované pracovníky, kteří ví, jak se v daných situacích zachovat, co je lepší upřednostnit a naopak čeho se vyvarovat. Při vytváření betonové podlahy, kde je například zapotřebí instalace podlahového vytápění, je odborné provedení nutností. Pokud byste se do těchto prací pustili totiž svépomocí, může se velmi lehce stát, že uděláte nějakou chybu. Ta se po zalití betonem a jeho ztvrdnutí velmi těžko napravuje. Zpravidla se musí rozbít a práce udělat znova, čímž se vše nejen prodraží, ale také zabere spoustu času. Dále společnost provádí práce za pomoci speciálních strojů, díky nimž je například možno povrch dokonale zarovnat. V neposlední řadě je také důležité, že pokud se v budoucnu vyskytne v souvislosti s betonovou podlahou nějaký problém, můžete práce u společnosti, která vám je zajistila, reklamovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15113 (rodina-finance.cz#23252)


Přidat komentář