Pokládka anhydritových podlah

Budete stavět nový rodinný domek? Pak byste se měli seznámit s možností použít na lití podlah místo klasické cementové, respektive betonové směsi, méně známý anhydrit, který je však vhodný pouze tam, kde nehrozí povodně. Proč? Čtěte dále.

Anhydrit je méně známou alternativou litých betonových podlah. Oproti klasickým podlahám má své výhody i nevýhody. A co to vlastně anhydrit je a z čeho se vyrábí?

Co je to Anhydrit?

Chemické jméno přírodního** anhydritu** je síran vápenatý.** Přírodní anhydrit** se ale na výrobu litých podlah téměř nepoužívá. Lité anhydritové podlahy se dělají z anhydritu umělého, který dělíme na anhydrit termický a syntetický.

Termický anhydrit

Během procesu odsiřování uhelných elektráren vzniká energosádrovec. Po tepelném zpracování se energosádrovec promění v termický anhydrit, někdy nazývaný také tepelný anhydrit. Tento anhydrit na výrobu lité podlahy ještě použít nelze, protože je z něj zatím jen šedobílý suchý prášek. Teprve po přidání vody, písku a speciálních přísad vznikne směs, ze které je již možno odlévat podlahu.

Syntetický anhydrit

Kyselina fluorovodíková se vyrábí spojením fluoridu vápenatého a kyseliny sírové. Vzniká při tom vedlejší produkt, kterým je bezvodý síran vápenatý, ve stavebnictví známý jako syntetický anhydrit.

Anhydritové podlahy

Zaujala vás možnost anhydritové podlahy?

Kdy se používají anhydritové podlahy?

Anhydritové podlahy se používají na stavbách rodinných domů nebo jiných budov jako alternativa ke klasickým betonovým podlahám. Nejde tedy o podlahovou krytinu ale o podlahu samotnou. Stejně jako každý materiál, tak i anhydrit má své pro a proti:

Výhody anhydritových podlah

Anhydritové podlahy mají mnoho výhod. Nejvíce zákazníků asi osloví cena a rychlost vyhotovení podlahy. To však není konec výhod anhydritových podlah.

Cena práce

Cena práce při ukládání anhydritové podlahy je až o** 50 % nižší** než při klasickém lití podlah.

Rychlost ukládání

Ukládání anhydritové podlahy neboli litého potěru je několikanásobně rychlejší než u klasického zavlhlého potěru.

Čistota

K výrobě anhydritové směsi pro lití podlahy dochází mimo stavbu. Na místo stavby směs doveze autodomíchávač, ze kterého je anhydrit čerpán přímo na místo uložení. Díky tomu na stavbě nezůstane žádný prach, žádné pytle a hlavně žádné zbytky.

Samonivelace

Samonivelace, tedy dosažení rovinnosti je u anhydritu snazší než u betonu. U betonu hrozí při vysychání a doprovodném smršťování kroucení a někdy i popraskání podlahy. To je u anhydritu téměř stoprocentně vyloučeno.

Smršťování

U anhydritových podlah jsou hodnoty smršťování několikanásobně nižší než u betonu. Díky tomu lze z anhydritu odlévat velké plochy bez prostorových dilatací.

Tepelná vodivost

Tepelná vodivost, tedy schopnost přenášet teplo, je u anhydritu rychlejší než u betonu, díky čemuž se anhydritová podlaha stává ideální pro podlahové topení.

Výztuž

U anhydritové podlahy odpadá nutnost vyztužení dráty tak jak je tomu u betonových, resp. cementových podlah. U cementového pojiva vznikají vlivem reakce s vodou mikro trhlinky, u anhydritu ne. Proto drátěná výztuž není nutná.

Nevýhody Anhydritových podlah

Anhydritové podlahy mají, asi jako každý materiál, i nevýhody.

Drsnost

Anhydritová podlaha je drsná, proto bez úpravy není vhodná jako podkladová vrstva pro tenké podlahové krytiny jako jsou linoleum, marmoleum nebo PVC. Problém s drsností lze ale vyřešit pomocí vyhlazení stěrkou.

Nízká odolnost proti vodě

Anhydrit rozhodně nepoužívejte tam, kde vám hrozí záplavy, tedy v povodňových oblastech. Anhydrit totiž při vytopení místnosti ztratí pevnost až o 90 %. Proto rovněž není vhodné použití anhydritové podlahy například do prádelen, automobilových myček a jiných „mokrých“ provozoven. V rodinném domě však lze anhydrit použít všude a to i na místech jako je koupelna. V koupelně však bude potřeba provést hydroizolační stěrku.

Nevhodnost do exteriéru

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že anhydritovou podlahu si nikdy nemůžeme vybrat pro venkovní použití, kde by byla při silném dešti úplně „roztopená“. Je sice pravdou, že po opětovném vyschnutí se anhydritu vracejí původní vlastnosti ale s tímto můžeme počítat někde doma, kde by nám anhydrit mohl po vyschnutí sloužit tak jako dříve. Venku však prší příliš často na to, aby byl anhydrit použitelný i v exteriéru.

Pochozí vrstva

Anhydritovou podlahu nelze použít jako přímou pochozí vrstvu bez podlahové krytiny. Tento problém lze však vyřešit použitím speciálních přísad do směsi anhydritu ještě před aplikací anhydritu na stavbě.

Příprava podkladu pro anhydritovou podlahu

Pokud jste se rozhodli pro anhydritovou podlahu, můžete ušetřit nějaké finance tím, že si připravíte podklad pro lití podlahy sami. Odborníci doporučují dodržet při přípravě podkladu tyto zásady: Podklad by měl být co nejrovnější. Vždy je třeba dbát na to, aby nějaké místo v podkladu výrazně nepřevyšovalo ostatní místa. To by pak musela být vrstva lité anhydritové podlahy hodně vysoká a byla by vyšší i její cena, protože by bylo třeba aplikovat větší množství směsi. Dále si dejte pozor na vzduchové mezery ve spojích s obvodovou dilatací. Přesah spojů by měl být minimálně 10 centimetrů. U obvodové dilatace si dejte pozor na fixaci. Pokud není obvodová dilatace přiražená** tepelnou izolací**, měla by být namontována například pobíjecím kladivem. Samozřejmostí je, že pokud si na přípravu podkladu sami netroufáte, můžete si najmout odborníka nebo rovnou firmu, která zároveň připraví podklad a poté vylije anhydritovou podlahu. Je-li podklad správně připraven, je možno okamžitě přistoupit k pokládce podlahy.

Pokládka anhydritové podlahy

Anhydritovou podlahu dostane do domu čerpadlo pomocí gumových hadic. Když je podlaha odlitá, směs se odvzdušní a zniveluje. Pak následuje minimálně 48 hodin ale lépe i 74 hodin, kdy je objekt uzavřen aby podlaha příliš rychle nevyschla. Poté se může vysoušení naopak podpořit.

Schnutí anhydritové podlahy

Důležitá je teplota v domě, kde se bude podlaha odlévat. Neměla by být nižší než 5 stupňů celsia a naopak by neměla překročit 30 stupňů. Proč? Nízké teploty výrazně zpomalují proces tuhnutí, takže bychom museli čekat neúměrně dlouho, než by bylo možné po podlaze chodit a pokračovat ve stavebních pracích. Naopak hodně vysoké teploty by mohly způsobit příliš rychlé vyschnutí podlahy, respektive její rychlé smrštění a to by mohlo mít za následek vznik prasklin. Většina firem tedy aplikuje anhydritovou podlahu v rozmezí teplot mezi 5 a 30 stupni ale některé firmy aplikují anhydrit i v zimě a to až do –5 stupňů. V zimě je možné odlévat anhydritovou podlahu díky použití teplé vody. Poté se stavba na 48 hodin uzavře. Zimní aplikace má však tu nevýhodu, že je po odlití podlahy potřeba stavbu uzavřít aby v ní nebyla moc velká zima. Následně, avšak nejdříve teprve po 48 hodinách, je nutné dopomoci vysoušení podlahy vytápěním, aby se studený vlhký vzduch ohřál a pojmul tak více vlhkosti. To ale není vše. Při nízkých teplotách je nutné stavbu 5 krát až 10 krát za den větrat, aby se vlhký vzduch dostal ven a sušší dovnitř. Při teplotách nad 12 stupňů není třeba topit ale je možno použít vysoušeče vzduchu. I při vyšších teplotách platí, že prvních 48 hodin po odlití musí být stavba uzavřená, aby podlaha neschla příliš rychle. Po 7 dnech od uložení podlahy je možné provádět lehčí stavební práce a po 14 dnech těžší stavební práce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15102 (rodina-finance.cz#23228)


Diskuze a zkušenosti

Malešic | 20.10.2014 10:12
Anhydrit, nebo beton Měli jsme taky problém se rozhodnout, zda vylít podlahovku anhydritem, nebo betonem. Po mnoha úvahách jsme zvolili anhydrit. Cenově vycházel o cca 20,- Kč na m2 dráž, ale co jsme se dozvěděli od specialistů na stavby, tak zpravidla je třeba beton stěrkovat, protože málo firem na trhu udělá beton tak rovný. Co jsme potom koukali na ceny stěrek (cca 100-150,- Kč/m2), tak nám anhydrit vycházel ve finále levněji. Dnes už anhydrit dělá hrozně moc firem a živnostníků, tak jsme vybírali s naším dozorem poměrně dlouho. Nakonec jsme vybrali firmu Topnem, která nebyla úplně nejlevnější, ani nejdražší (platili jsme za dům 150 m2 v 38 tis. včetně všeho), ale její profesionální přístup nás velice překvapil. Na stavbě jsme předem vše řešili, včetně proměření a detailní kalkulace. Většina firem, kteří nám dávali nabídku o cca 1-3 tis. za dům levněji, tak chtěli přijet přímo na vylití, aniž by viděli připravenost. Firma Topnem komunikovala předem s topenáři a my jsme se nemuseli o nic starat. Stavím již druhý dům a určitě bych už vždy upřednostnil anhydrit.


Přidat komentář