Nátěry a malby - Kroměříž, Otrokovice a okolí

Potřebujete vymalovat či provést nějaký nátěr? Vaše stávající fasáda už potřebuje změnu? Chcete, aby váš byt, dům či firma získaly nový nádech? Pojďte se podívat, jaké máte možnosti.

Nátěry a malby - Kroměříž, Otrokovice

V každém domě, bytě či firmě je zapotřebí jednou za čas provést výmalbu. Nemusí se jednat jen o tu interiérovou, může být například zapotřebí udělat novou fasádu či různé nátěry. U již používaných budov a bytů jde v převážné většině případů o to, aby získaly nový nádech a také delší životnost, na čemž mají tyto práce velkou zásluhu. Pro požadovaný efekt je však zapotřebí si najmout specializovanou společnost, což s sebou nese výhody nejen v tom, že má dlouhodobé zkušenosti a pracovníky s potřebnou kvalifikací, ale vykonání jejich práce zaručuje její důslednost a kvalitní provedení.

Nátěry a malby - Kroměříž, Otrokovice a okolíNátěry a malby - Kroměříž, Otrokovice a okolí

V** Kroměříži, Otrokovicích a okolí** vám nejen tyto práce může poskytnout společnost** Průmyslové malby a nátěry Zlín s.r.o.**, která sídlí na adrese tř.** T. Bati B/023, Otrokovice**. Kontaktovat ji můžete na emailové adrese pmn@avonet.cz, případně na mobilním telefonním čísle +420 603 205 004. Více informací o této firmě získáte na internetové adrese http://www.prumyslovemalby.cz/Kontakt.php (Nátěry a malby - Kroměříž, Otrokovice a okolí)

Malby a nátěry bytových objektů

Jedná se výmalbu interiérů a exteriérů domů a bytů. Co se interiérů týče, můžete si pořídit nejen klasickou jednobarevnou výmalbu, ale zvolit i použití nejrůznějších technik a dekorativních technik výmalby, což vám zaručí vytvoření originálního vzhledu v místech, které jste k tomu určili. Tyto techniky se dají použít i na celou plochu. U exteriérů jde ve většině případů o provedení fasády, ale malířské a natěračské firmy často poskytují i tzv. antigrafiti či penetrační nátěry. Před tím, než se zahájí práce směřující k vytvoření nové fasády, vám dnes již převážná většina společností, jež tyto práce provádí, nabídne její zateplení.

Dekorativní techniky

Do** dekorativní techniky** se řadí například vytvoření plastické omítky, která může být rýhovaná či hlazená. Dále pak také nástřik, rozmývaná malba, tapetování, případně použití šablon, linek, batiky. Do těchto technik spadá i malba nástěnných obrázků, a to nejen v dětských pokojích a podle šablon, ale i zcela originálních, které se dají umístit kamkoliv na stěnu.

Malby a nátěry průmyslových objektů

Stejně jako u bytových objektů se jedná o výmalbu jak interiéru, tak i exteriéru průmyslových budov. Pokud to daný objekt vyžaduje, provádí se například výmalba speciálními barvami, lajnují se bezpečnostní zóny. K malbám a nátěrům průmyslových budov také patří vytváření fasády, střechy, ale i protipožárního nátěru, u něhož vám může společnost spočítat požární navýšení odolnosti.

Nátěry fasád

Mít fasádu v dobrém stavu je velmi důležité. Prováděním drobných oprav a odborně (tedy specializovanou společností) dělaným nátěrem můžete prodloužit životnost vaší nemovitosti i o několik desítek let. Kvalitně provedenou fasádou se dá předcházet škodám, které by v budoucnu mohly nastat a mít velmi špatné následky. Kromě estetických nedokonalostí by se mohlo například stát, že do zvětralých omítek a zdiva bude zatékat, zkorodují vám okapy a svody, případně může začít tlít dřevo. Specializovaná společnost vám dokáže namíchat i jiné barvy, než jaké jsou ve vzornících.

Od najaté firmy očekávejte radu před zahájením prací, a to v tom, jaký způsob provedení fasády apod. je pro vaši nemovitost vhodný, jakou techniku je lepší použít apod.

Provedení fasády může být několika různými způsoby. Jedna se například o štukování, vytvoření trhané, škrábané, rýhované či probarvené fasády. Někdy je však nutností provést mechanicky odolnou, vhodnou pro zateplovací systémy apod.

Protipožární nátěry

Jedná se o** protipožární nátěry**, které jsou použitelné jak v interiérech, tak i exteriérech. Jsou velmi účinné a v dnešní době čím dál více vyhledávané. Existuje několik druhů, které se liší způsobem použití, složením a způsobem ochrany. Jeden typ z těchto nátěrů v případě, že dojde k požáru, pění a vytváří na povrchu konstrukce velkou, ohnivzdornou tepelně-izolační vrstvu, která působí zpravidla několik desítek minut. Jiným typem se natře dřevo, ocel či zdivo, čímž se u nich vytvoří dobrá odolnost proti ohni a vysoké teplotě. Interiéry a exteriéry, v nichž se protipožární nátěr používá, snesou korozní agresivitu C3 - C4. Tím, že se aplikuje povrchový krycí lak, je možné zvolit žádoucí barevný odstín a zároveň ochraňovat natřená místa před tím, co může způsobit agresivní prostředí. Vzhledem k tomu, že jsou protipožární nátěry také průmyslové, je třeba počítat s tím, že barevný nátěr nebude takový, aby se dal srovnávat s klasickými barvami.

Nátěry střech

Zpravidla se provádějí nátěry střech ručně, a to z důvodu, že bývají kvalitnější. Nátěr probíhá tak, že se nanese potřebné množství barvy na střechu včetně jejich zákoutí, ohybů apod. Samotnému nátěru však předchází pečlivé nachystání, které spočívá v odstranění oloupaného, starého či nepřilnutého původního nátěru z povrchu. Dále se střecha očistí od rzí, mastnot a jiných nečistot, které by bránily kvalitnímu provedení nového nátěru. K odstranění všech těchto uvedených věcí je zapotřebí ocelových kartáčů, rotačních brusek a různých chemických čistících přípravků. Je vhodné si na tyto práce najmout specializovanou společnost. Ta má nejen odborné dlouhodobé znalosti a kvalifikované pracovníky, ale i veškeré potřebné nástroje a přípravky a nátěry, které zajistí kvalitní provedení.

Nátěry ocelových konstrukcí

Nátěry ocelových konstrukcí chrání před rzí a plní funkci ochranných nátěrů. To, že se nanese na konstrukci jakákoliv z běžných barev, v současné době nestačí. Nyní se zvažuje, zda jsou kvalita barev a jejich vlastnosti pro dané prostředí vhodné a dostačující. Stejně jak je tomu u nátěru střech, musí se dbát na pečlivě nachystaný povrch. To znamená čištění míst napadených rzí a jiných nečistot, odstranění původního nátěru a to vše tak, aby byl na konci těchto prací povrch hladký a čistý. Tím se zamezí budoucímu odloupávání, nepřilnutí a jiným problémům, které by se špatnou přípravou mohly souviset. Stejně jak u nátěru střech také platí, že je vhodné si najmout specializovanou firmu.

Nátěry ocelových konstrukcí se rozlišují dle toho, o jakou jejich část jde. Mohou být natřeny ocelové profily, konstrukce ocelové haly, střecha z oceli (plech) či jiného kovu, klempířské prvky, okapy, svody, ale i mosty a spousta dalších.

Speciální nátěry

Speciální nátěry zahrnují například provádění nátěrů v těžkých korozních prostředích, poskytování atestů (například co se  jakosti provedených nátěrů týče), měření rosného bodu, tloušťky nátěrů. Dále se pak může provádět sanace betonu, hydroizolace, nátěr dřeva, oceli, dlažeb. Patří sem také nátěry bazénů či jiné chemické nátěry. Speciálními nátěry jsou většinou nazývány takové, které se provádí jinou než standardní metodou či za použití netypických materiálů a technik natírání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15108 (rodina-finance.cz#23236)


Přidat komentář