Nabídka čištění a revize komínů - Praha

Již máte vybraného profesionálního kominíka, který by Vám prováděl pravidelné čištění a revize komínů? Vás se pak bude týkat pouze povinnost zabezpečení přístupu do daných prostor, jež souvisí s komínem. Vše ostatní pak již můžete nechat na odborníkovi.

Podcenit čištění komínů se v žádném případě nevyplatí. Pokud byste totiž používali komín, aniž byste dbali na nutnost čištění, pak by u Vás, dříve nebo později došlo k nebezpečí, a to v podobě možné otravy oxidem uhelnatým. Ten by se „díky“ zanesenému komínu vracel spolu se spalinami k Vám do bytu, domu. Kromě otravy, by však mohlo dojít i ke vzniku požáru, a to vznícením sazí.

Oprávněná osoba pro čištění, revize komínů

Od ledna letošního roku, kdy začala platit nová vyhláška, řešící povinnosti prohlídky a čištění komínů, logicky přibyla i nabídka těchto služeb. Ovšem ne každý, může provádět čištění a revizi komínu. Respektive, zpráva, kterou byste obdrželi od nekompetentní osoby, by Vám byla k ničemu. A při případné kontrole byste s největší pravděpodobností dostali pokutu, protože jste nesplnili lhůtu pravidelné prohlídky komínu. A kdyby náhodou došlo k požáru, tak Vás ani potěší fakt, že byste od pojišťovny nejspíš nedostali žádné odškodné.

Kdo tedy může provádět čištění a revize komínů? V prvé řadě se jedná o kominíka, který má platné živnostenské oprávnění na danou činnost. Další osobou může být revizní technik, opět s platným živnostenským oprávněním na danou činnost. A třetí možností je firma, která má platné živnostenské oprávnění na danou činnost.

Nabídka čištění a revize komínů v Praze

S poptávkou*** kominických prací vám můžeme doporučit obrátit se na firmu Kominictví Poláček. Tato firma má vynikající reference. U pana Poláčka si můžete objednat nejen vložkování komínů, ale také jejich revizi, čištění, odkouření, nebo můžete využít služeb pasportizace komínů.*Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu. Pan Poláček** vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Kominictví Poláček

  • Provozovna firmy se nachází na adrese Plavecká 8, Praha 2, 128 0 0.
  • Webové stránky firmy jsou: http://www.kominictvi-cisteni-kominu.cz/
  • Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabídce, pak můžete využít e-mailové adresy polacek.frant@seznam.cz
  • nebo telefonního čísla** 602 356 310.**

Potřebné lhůty pro čištění komínů

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, udává četnost čištění komínů. Tato četnost se liší v tom, zda máte kotel na plynná, nebo tuhá a kapalná paliva, a také jakým výkonem kotel disponuje.

Pojďme se podívat blíže na jednotlivé lhůty.

Vlastníte-li kotel na plynná paliva a současně je jeho výkon do 50 kW, pak je zapotřebí zkontrolovat komín dvakrát za rok. Vlastníte-li kotel na plynná paliva a současně je jeho výkon nad 50 kW, pak je zapotřebí zkontrolovat komín čtyřikrát za rok.

Vlastníte-li kotel na tuhá a/nebo kapalná paliva a současně je jeho výkon do 50 kW, pak je zapotřebí zkontrolovat komín šestkrát za rok. Vlastníte-li kotel na tuhá a/nebo kapalná paliva a současně je jeho výkon nad 50 kW, pak je zapotřebí zkontrolovat komín čtyřikrát za rok.

Od ledna letošního roku je možné vyčištění komína ha tuhá paliva třikrát za rok, místo šestkrát za rok. Na druhou stranu je však lepší nechat si vyčistit komín vícekrát, než je Vaše povinnost. Hazardovat s bezpečností a zdravím, přeci jen nestojí za ušetřených pár stovek.

Čištění komínu

Způsob čištění komínu

Samotné čištění komínu probíhá mechanicky, a to tím způsobem, aby bylo dosáhnuto zprůchodnění komínového průduchu.

Cena za vyčištění komínu

Určitě Vás bude zajímat cena, kterou zaplatíte za jedno vyčištění komínu. Cena se může samozřejmě lišit dle jednotlivých kominíků, dle lokality, cesty k zákazníkovi apod. Můžete však počítat s částkou kolem cca 100 až cca 200 Kč.

Revize komínů

Vedle čištění komínu, je zapotřebí si nechat provádět pravidelné revize, kontroly spalinových cest, a to v četnosti dle aktuální legislativy. Samotná revize trvá tak kolem jedné hodiny. Samozřejmě však záleží na stavu komína, jeho dostupnosti aj.

Revizní zpráva spalinové cesty

Co by měla obsahovat taková revizní zpráva, kterou obdržíte od kompetentní osoby, která Vám provede revizi komínu?

V prvé řadě by revizní zpráva měla obsahovat číslo zprávy – datum vystavení zprávy – datum provedení kontroly spalinových cest - kontaktní údaje odborně způsobilé osoby, či firmy, která Vám provedla revizi – číslo osvědčení odborně způsobilé osoby, či firmy, která Vám provedla revizi – IČO odborně způsobilé osoby, či firmy, která Vám provedla revizi – adresu místa, kde proběhla revize – podrobné informace o spalinové cestě – údaje o daném spotřebiči paliv – místo umístění spotřebiče – uvedení zjištěných nedostatků – uvedení zjištěných nedostatků, jež byly při revizi rovnou odstraněny – uvedení zjištěných nedostatků, jež nebyly při revizi odstraněny – lhůta pro odstranění zjištěných nedostatků – podpis a razítko odborně způsobilé osoby, či firmy, která Vám provedla revizi.

Pomůcky k čištění komínu

Důležitost uschování revizní zprávy

Revizní zprávu, kterou obdržíte, si pečlivě uschovejte. I když nikdo nechce myslet na nejhorší, tak se může stát, že dojde k požáru. A pokud by revizní zpráva shořela, ocitli byste se v nelehké situaci. Samozřejmě je tu ta možnost, že si kominík udělal kopii zprávy. V případě, že tomu tak nebylo, nebo Vy si nemůžete vzpomenout na jméno kominíka, natož, kde ho najít, pak se můžete dočkat i nemalé pokuty. Ani ne tak od příslušného úřadu, jako od hasičů. Pokud by totiž zjistili, že Váš komín byl zanedbaný, tak Vás pokuta nemine, a ta se může pohybovat i v řádech tisíců korun českých.

Další problém Vám může vzniknout u pojišťovny, u které jste si nechali dům pojistit. Pro odškodnění škodní události, totiž bude po Vás pojišťovna vyžadovat tuto revizní zprávu. Pokud byste ji neměli, tak se také nemusíte dočkat žádného odškodnění. Pojišťovna se také zajímá o zprávu, kterou vypracovali hasiči. A bude-li v této zprávě, že bylo něco zanedbáno z Vaší strany, tj. například nedodržení termínu čištění apod., pak počítejte s krácením odškodného.

Cena za revizi komínu

I v tomto případě se bude spíše jednat jen o přibližnou, orientační částku. Počítejte s výší kolem cca 300 až cca 1 500 Kč za jednu revizní zprávu. V tomto případě se cena odvíjí také od typu spotřebiče, náročnosti spalinových cest aj. Můžete se také setkat s nabídkou individuální ceny, když budete například služby kominíka využívat po x let.

Nutnost posouzení spalinové cesty

Nejste si jisti, kdy potřebujete mít vyplněný protokol o uskutečněné prohlídce komína? Posouzení spalinových cest, je zapotřebí vždy před připojením nového spotřebiče, při výměně spotřebiče, při stavební úpravě komína, před uvedením komína do provozu, po komínovém požáru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15015 (rodina-finance.cz#22955)


Přidat komentář