Kominické práce - Křemže

Jarní a letní měsíce jsou tím nejvhodnějším obdobím pro profesionální vyčištění a revizi komínů. Bydlíte v rodinném domě a/nebo máte chatu, chalupu? Pak určitě nepodceňujte péči o komín. Vsázce je Váš domov, ale také zdraví.

Sami se do vyčištění komínu také můžete pustit, ovšem jen v určitých případech. Lepší je určitě neriskovat a svěřit veškeré kominické služby profesionálům, díky kterým bude nejen zaručen správný tah komínu. S profesionální firmou budete mít jistotu kvalitně odvedené práce, a to v souladu s veškerými příslušnými právními normami.

Nutnost čištění komínu

Během času dochází při spalování í k uchycování sazí, kondenzátů na vnitřních stranách spalinových cest. Řekne-li se vyčištění komínu, jedná se v podstatě o vyčištění spalinových cest. Jen profesionální kominík dokáže posoudit, zda je zapotřebí vyčištění Vašeho komína. Při posuzování spalinové cesty, také kominík zjišťuje, jaká je těsnost spalinové cesty. Výjimkou není ani použití přímo určené komínové kamery na kontrolu spalinové cesty.

Termíny pro čištění komínu

To, v jakých termínech, odstupech by se měly komíny nechat vyčistit, řeší vyhláška č. 111/ 1981 Sb., o čištění komínů.

V případě, že máte kotel na tuhé, nebo kapalné palivo, a to o výkonu do 50 kW, pak je zapotřebí komín vyčistit 6x do roka. Máte-li kotel na tuhé, nebo kapalné palivo o výkon nad 50 kW, pak je zapotřebí komín vyčistit 4x do roka. Máte-li kotel na plynné palivo, a to o výkonu do 50 kW, pak se Vás týká povinnost vyčištění komínu 2x do roka. Máte-li kotel na plynné palivo, a to o výkonu nad 50 kW, pak je zapotřebí vyčištění komínu 4x do roka.

Revize komínu

Je třeba rozlišovat revize pravidelné a revize mimořádné. Pravidelné revize provádí kominická firmy dvakrát až šestkrát za rok. Tato četnost je odvislá od druhu paliva, které používáte. Je-li Váš komín vyvložkován, více o problematice vložkování, viz níže, pak je možné si nechat provést revizi komínu méně častěji, než u komína nevyvložkovaného.

A co se týká mimořádných revizí komínů, tak k těm se přistupuje například po opravě komínu, před výměnou nového spotřebiče ke komínu, či také při samotné kolaudaci novostavby.

Co se bere v potaz při revizi komínu

Přijde-li za profesionálním kominíkem s poptávkou, že potřebujete provést revizi komínu, pak Vás možná bude zajímat, co vše taková revize zahrnuje. Při samotné revizi komínu firma posoudí, jak stavební část komínu, tak jeho funkčnost, správný odvod spalin a samozřejmě, zda je dodržen bezpečný provoz.

Revizní zpráva

Po uskutečněné revizi, Vám firma vystaví revizní zprávu. Tuto zprávu si pečlivě uschovejte. Jednak ji budete potřebovat při případné kontrole. Dále v ní máte uvedený termín, kdy nejpozději by měla proběhnout další revize. V neposlední řadě revizní zpráva slouží pro pojišťovnu, kdyby náhodou došlo ke vzniku požáru. Kdybyste neměli revizní zprávu, nebo tzv. prošvihli termín další revize, pak při kontrole byste se mohli dočkat nemalé pokuty. A co se týká pojišťovny, tak byste se nemuseli při odškodňování škody dočkat žádné kompenzace, a to jen proto, že byste zapomněli na revizi Vašeho komínu.

Toto se Vám však nemusí stát, když si vyberete solidní firmu, s kterou se můžete dohodnout, že se Vám třeba sami před termínem ozvou, za účelem dohodnutí si vhodného termínu na provedení další revize.

Vyberete-li si dobře kominickou firmu, pak není důvodu, abyste s ní nespolupracovali na dlouhá léta. Což má svoje nesporné výhody. Příslušný kominík totiž bude přesně znát problematiku Vašeho komína. A jistě je příjemnější se spolehnout na zkušenou firmu, než každý rok vyhledávat firmu jinou.

Vyvložkování komínu

V jakých případech je dobré se rozhodnout pro tzv. vyvložkování komínu?

Máte pocit, že Váš komín poslední dobou nějak špatné táhne, a přitom komín necháváte pravidelně čistit profesionálním kominíkem? Zvažujete, že budete používat jiné palivo, než doposud? Pozvali jste si odborníka, a ten Vám sdělil, že Váš současný komín bohužel již nesplňuje legislativní požadavky? Po zapálení v krbu zjistíte, že se domem, chatou, chalupou line podivný, nezvyklý zápach? Již máte v komínu vložku, ale ta je značně opotřebená? Určitě bychom našli ještě více případů. Pokud se Vás však týká některý ze zmiňovaných případů, pak je s největší pravděpodobností čas na vyvložkování.

Výhody spočívající ve vyvložkování komínu

Doba jde dopředu, stejně jako používané technologie, materiály. Plánujete si koupit nový spotřebič? Pak počítejte s tím, že moderní spotřebič, na rozdíl od vyrobeného spotřebiče před dvěma, pěti, deseti lety i více, disponuje vyššími nároky, a to na odtah spalin.

V čem spočívají výhody vyvložkování komínu? Kupříkladu se zvýší samotný komínový tah, zamezí se případnému úniku spalin z kouře do Vašeho domova aj.

Vyvložkování komínu profesionálním kominíkem

Minimálně jedna věc se internetu nedá zapřít. Internet je doslova studnicí plnou informací. Jistě byste v něm našli i návod, jak vyvložkovat komín svépomocí. Ovšem i ten sebelepší návod od „domácího kutila“, může mít jisté „trhliny“. A také, návod je jedna věc, za to realita druhá. Pokud nechcete riskovat případnou nehodu v podobě vznícení ohně apod., pak určitě svěřte vyvložkování komínu profesionální firmě. Ta má nejen zkušenosti se samotným vyvložkováním, ale také Vám doporučí ten nejvhodnější materiál, vysvětlí postup aj.

S vyvložkováním komínu úzce souvisí i frézování komínu. Ne vždy je totiž možné dostat komínovou vložku do komínového průduchu. V tom případě firma komínový průduch zvětší. Metoda frézování komínů je velmi používaná. Samozřejmě, ne v každém případě je možné komínový průduch frézovat. Kupříkladu musí být komínový plášť dostatečně pevný a navíc bez jakékoli stopy narušení. Zajímá-li Vás, jak moc je možné komínový průduchu vyfrézovat, pak se jedná až o jednu třetinu tloušťky.

Ovšem vyfrézováním není práce hotová, tj. není možné, abyste mohli hned přikročit k zatopení si. Do komína je nutné vsadit komínovou vložku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15014 (rodina-finance.cz#22947)


Přidat komentář