Kominické práce - Kalenice

Ten, kdo si topí sám, nezávisle na topné sezóně, se může těšit z toho, že i v chladnějších dnech si může libovolně přitopit. Jen je třeba pamatovat na nezbytné pravidelné kontroly a čištění komínů, spalinových cest a spotřebičů.

Bez kvalitně postaveného komínu a pravidelných kontrol i čištění spalinových cest, bychom si sotva zatopili, ať už v rodinném domku, nebo na chatě, chalupě. V tomto případě kominíci skutečně nosí štěstí. Díky jejich odborné práci se nestane, že by nám vlétli do bytu saze, či dokonce došlo k požáru, či otravě oxidem uhelnatým.

Frézování komínových průduchů

vyfrézování se přistupuje v tom případě, kdy je zapotřebí zvětšit vnitřní prostor samotného komínu. Pokud zjišťujete, že tah komína již není takový, jako dříve, či zvažujete výměnu nového spotřebiče, který disponuje větším výkonem? Pak v těchto případech je výhodné vyfrézování.

Vyfrézování je také výhodnějším řešením, než například vystavění nového komínu.  Pro samotné vyfrézování není rozhodně nutné, aby bylo zapotřebí komín nějakým způsobem bourat. Speciální komínová fréza, která je přímo určená pro frézování komínů, totiž odfrézován materiál uvnitř samotného komína. Vyfrézovat je možné dokonce až jednu třetinu síly stěny samotného komína.

Než se přistoupí k vyfrézování

Zajímá Vás, co je nutné z Vaší strany, aby mohl kominík přistoupit k vyfrézování, tj. zvětšení vnitřního prostoru komínu? Prvořadé je, abyste kominíkovi umožnili přístup k samotnému komínu, a to ze střechy. Předtím, než však kominík přistoupí k vyfrézování, komín prohlédne a zabezpečí, zakryje veškeré otvory, aby při frézování se nevířil prach v celém Vašem domě.

Pokud byste našli kominíka, kterého si přizvete na vyfrézování, a ten se rovnou chtěl pustit do práce, aniž by komín překontroloval, raději hned spolupráci ukončete a dejte přednost skutečnému profesionálovi.

Kvalitně provedené vyfrézování komínu

Možná si teď říkáte, proč si zvát na zvětšení komínového průduchu hned kominíka, když byste si mohli otvor v komínu zvětšit i sami. Bez komínové frézy si však těžko poradíte. A pokud jste doposud nedělali tuto práci, pak nemusíte ani uspět, a dopadne to tak, že budete muset v krajních případech nechat vystavit komín nový.

Kromě toho, že kominík má celou řadu zkušeností a znalostí, díky čemuž odvede práci na profesionální úrovni, nebudete muset řešit ani případný nepořádek. Veškerý prach, který při frézování vznikne, neunikne do prostoru Vašeho obydlí. Kominík se postará o to, aby veškeré možné otvory byly pečlivě uzavřeny, a prach se následně odsál speciálním vysavačem.

Následné kroky po vyfrézování

Samotné vyfrézování však nestačí. Je logické, že při frézováním, i když bude provedeno pečlivě, tak dojde k narušení jednotlivých spár. Z toho důvodu je poté zapotřebí komín vyvložkovat. Vyvložkováním se docílí toho, že bude komín patřičně utěsněný, a rozhodně nedojde k případnému proniknutí spalin. O problematice vložkování si ještě povíme níže.

Případy, kdy není možné komín vyfrézovat

To, zda právě Váš** komín** bude možné vyfrézovat, pozná zkušené oko kominíka. Jsou i případy, že je například komín uskočený, a přesto je možné ho vyfrézovat. Ovšem nelze jednoznačně, a takto obecně říci, že odskočené komíny lze bez problému vyfrézovat. To Vám sdělí až kominík, kterého si pozvete.

Také, ne každý materiál je možný frézovat. V případě, že je Váš komín z betonu a cihel, pak není problém pro frézu si poradit s těmito materiály. Ovšem s kamenem, plechem, či keramikou si i ta sebelepší fréza těžko poradí.

Doba nutná pro samotné vyfrézování komínu

I v tomto případě nelze říci, že vyfrézování bude trvat jednu hodinu, nebo půl den. Vyfrézování totiž ovlivňuje materiál a množství, které bude zapotřebí vyfrézovat.

Vyvložkování komínu

Jakmile dojde k** vyfrézování komínu**, je zapotřebí ho ještě vyvložkovat, ať už z keramického, plastového nebo kovového materiálu. To, jaký materiál bude pro Váš komín nejvhodnější, Vám poradí Vámi přizvaný kominík, nebo také ve specializovaných prodejnách.

Důvody vedoucí k vyvložkování komínu

Již jsme tuto problematiku výše začali. K vyvložkování se kominíci rozhodují, když je například tah komína nedostačující, když cítíte podezřelý pach spalin při zatopení, když vlastní komínový průduch neodpovídá aktuálním právním normám, když zvažujete výměnu spotřebiče, respektive jiné palivo (pevné, plynné, kapalné), když stávající vložka v komínu již není vyhovující aj.

Způsob vyvložkování

Tak, jako při vyfrézování, ani při vyvložkování není rozhodně nutné, aby došlo na zbourání komínu. Komínová vložka se totiž spouští do komína shora, tj. nedojde k žádnému porušení komína.

Výstavba nového komínu

Není možné komín vyfrézovat, vyvložkovat? Co nyní? Řešení spočívá ve výstavbě nového komínu. U kominické firmy, jež nabízí i postavení nového komínu, se můžete dohodnout, který z komínů by pro Vás byl nejvhodnější. Můžete mít zděný, krbový, plastový, systémový, nebo třeba atypický komín. Pro profesionální kominickou firmu není problém postavit jakýkoli z typů komínů.

Díky funkčnímu komínu, si můžeme ohřát vodu, uvařit, upéci a zatopit. Aby provoz komína byl bezpečný a v souladu s patřičnou legislativou, je zapotřebí ho nechat pravidelně kontrolovat, čistit, ať už topíme tuhými, kapalnými nebo plynnými palivy.

Podcenit kontrolu, čištění a revizi spalinových cest, samotného komínu a spotřebiče se rozhodně nevyplatí. V sázce je totiž zdraví veškerých členů rodiny a majetek. V případě, že by došlo k vznícení usazených sazí, nic by pak již nestálo v cestě případnému požáru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15033 (rodina-finance.cz#22998)


Přidat komentář