Kominické práce - Broumov

Zejména nyní, v letním období, je vhodné nechat si zkontrolovat a případně upravit komín, protože se netopí. Na zimní sezónu pak budete mít připraven kvalitní vytápěcí systém, který nejen splní účel, ale bude i bezpečný.

Pokud máte na starosti komín, tak byste měli vědět, že je povinnost nechat jej kontrolovat alespoň jednou ročně. Tato nutnost vznikla zejména z toho důvodu, že lidé nedbali na údržby a docházelo k poškození komínů, tím pádem i k požárům nebo vracením kouře zpět do interiéru, což může být doprovázeno i únikem nebezpečných látek. Neberte kontroly tedy jako nutné zlo, ale mějte na paměti, že když jej budete mít v pořádku, tak se eliminuje riziko vyhoření domu, což je pádný důvod, proč dělat revize.

Ve službách kominíků se pak nabízí i další práce, které vám dokáží renovovat dané systémy, aby správně fungovaly. Nechte si na míru vytvořit takový systém, který dokáže posloužit přesně vašim potřebám a daným systémům. Také si nechte renovovat komíny a obnovte je. Pokud máte totiž starší systém, tak je zapotřebí zvážit, zda nebudete potřebovat nový. Peníze, které byste dávali do oprav by totiž mohli být vyšší, a tak se vyplatí nechat si namontovat nový systém. Obraťte se proto na kominíka.

Kominické práce

V oblasti kominických prací je řada úkonů, které se nabízí. Abyste věděli, které to jsou a proč jsou zapotřebí, tak vás s nimi seznámíme blíže.

Čištění komínů a kouřovodů

Zde se jedná o základní údržbu kolem prací souvisejících s kouřovodovými systémy. Je jedno, jakým způsobem topíte, pokud máte systém založený na vedení kouře komínem, tak musíte daný prostor nechat čistit. V místě se totiž usazují různé částečky, které zůstávají na vnitřních stěnách a tím pádem se zmenšuje průduch komína. Až bude prostor hodně zahlcen, tak se může stát, že se kouř bude vracet do interiéru a lze takto způsobit i otravu spalovanými látkami. Rovněž se může stát, že se usazené vznítí (a to byla jedna z hlavních příčin vzniku požárů způsobených komínem). Zde pak už je jen krůček od vznícení celé stavby a destrukci vašeho domova.

Vložkování komínů

V tomto případě se jedná o podpůrný proces, který zajistí lepší funkci komína. Jednak se obnoví stav a také životnost daného systému. Za pomocí vložek plastu, keramiky nebo kovového základu si můžete nechat vyplnit vnitřní stěny komína a tím se tak zlepší jeho funkčnost. Nový materiál je jednak odolnější, protože není zatížen stářím a ani na něm nejsou různé usazeniny, které brání lepší funkčnosti. Nové systémy jsou navíc odolnější, takže se životnost komína prodlužuje více než tomu bylo u nových typů před několika lety.

Montáž kouřovodů

Pokud máte už opotřebovaný komín, tak je lepší daný systém vyměnit, protože větší opravy se vám finančně nevyplatí. Komíny dnes mají mnoho vlastností, které se přizpůsobí vašim požadavkům. Nabízí se nerezové konstrukce, jednosložkové i více složkové typy dle specifikace, izolační podpory, keramické systémy, kouřovody s odvětráváním a různé druhy, které většinou lze aplikovat na všechny systémy vytápění.

Frézování komínů

Pokud už je váš komín příliš zanesen, tak se musí vyfrézovat. Pomocí frézy se totiž zvětší průduch komína a vytvoří se tak větší cesta pro odvádění kouře. Tím se výrazně snižuje riziko výše naznačených problémů jako je vracení se spalin do domu nebo se zmenšuje možnost vzniku požáru. Samotný proces se provádí tak, že se do komína spustí rotační přístroj, který obrousí vnitřní stěny komína a tím pádem daný otvor zvětší. Tuto službu si můžete nechat provést, když je třeba anebo toho využijte, když si necháváte namontovat nový topný systém.

Revize

Jak jsme již zmínili, tak pravidelné kontroly jsou nezbytné alespoň jednou do roka. V těchto případech, pokud se narazí na problém, tak je třeba jej řešit. Kromě výše zmíněných činností lze provést i kontrolu teploty spalin, jestli spaliny nejsou příliš škodlivé, jaká je jejich teplota a množství, změří se vstupní teploty nebo se zjistí jestli komín celkově správně funguje. V této souvislosti si můžete nechat udělat i návrhy a výpočty spalinových cest. Zde se provede návrh průřezu komína tak, aby fungoval dle typu užívání.

Po dané revizi se pak udělá záznam o vykonané práci. Tento dokument si pečlivě uschovejte, aby jste mohli doložit, že kontrola komína byla provedena, budete také vědět, kdy je třeba další revize a pokud by se stalo, že vyhoříte, tak můžete doložit, že komín byl v pořádku, tudíž se vám nabízí, že pojišťovna nahradí více. Kopii by měl mít i kominík u sebe, protože se samozřejmě nabízí, že kdyby dům shořel celý, tak i daná dokumentace.

Zaslepování

Pokud nepoužíváte komín v určitém místě (například, když přecházíte z topení v kamnech, necháváte si instalovat kotel a máte průduch v jiném místě), tak můžete původní místo nechat zaslepit. Jednak se nabízí, že se udělá jen provizorní zákryt, pokud byste znovu chtěli nasadit kamna nebo se udělá kompletní zaslepení. To se dělá jednak z toho důvodu, aby v daném místě nebyl otvor, ale také proto, aby nešel do místnosti průvan.

Co udělat před návštěvou kominíka?

Mějte na paměti, že kominík se dostává ke komínu přes střechu, tudíž je zapotřebí zajistit, aby se k místu dostal. Domluvte se proto s daným odborníkem, jakým nářadím disponuje, zda bude potřebovat žebřík a podobně. Je také samozřejmé, aby byla bytelná střecha. Pokud někde hrozí, že by se někde mohl někdo propadnout, tak rovněž o tom dejte vědět. Nutné je pak zajistit i přístup zezdola, to znamená, že se odklidí případné věci kolem domu.

Komíny jsou velmi užitečné systémy, ale je zapotřebí je udržovat v pořádku. Dnes se nabízí řada možností, které vám pomohou zajistit nejen perfektní funkci komína, ale také se předejte nebezpečným situacím, kdy by špatná funkce komína mohla ohrozit nejen stavbu, ale i vás. Využijte proto i doplňkových služeb jako je třeba měření tahu komína nebo měření zdrojů znečišťování ovzduší. Komíny jsou využitelné stále, ať se jedná o topení kamny nebo radiátory. Musíte je ale mít v pořádku, aby sloužili kvalitně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15020 (rodina-finance.cz#22967)


Přidat komentář