Elektroinstalace a stavební práce - Ostrava

Také se vám už stalo, že jste si pořídili elektronický výrobek nebo jste dostali jako dárek reklamní hit a těšili se jako malé děti až si ho doma zapojíte? A stalo se vám také, že představa o okamžitém zapojení a fungování ztroskotala?

Elektřina přináší teplo, světlo, informace

Elektřina je zdroj energie, který je natolik samozřejmý, že jej přijímáme bez dalšího uvažování. Všudypřítomnost a potřebnost této energie si uvědomíme tehdy, když za ni musíme zaplatit elektrárenským společnostem nebo když se nám něco porouchá, třeba přestane svítit světlo a výměna žárovky nepomůže.Teprve tma a chlad nám připomenou, jak jsme na elektřině závislí.Také hit předchozích let, umístění televizní obrazovky na stěnu, instalace domácího kina, či montáž videotelefonu, je spojena s otázkou, co s nevzhlednými kabely, které zůstanou trčet ve vzduchu. A tady si skutečně sami, pokud nejsme elektrikáři neporadíme, s překvapením zjišťujeme, že existují činnosti, právě jako je** odborná elektroinstalace**, které opravdu nejen, že nemůžeme, ale nesmíme vykonávat.

Elektroinstalace je součástí každé stavby

Každý  průmyslový objekt, dům i byt mají svou vlastní elektroinstalaci, která je detailně zachycená a rozpracovaná na výkresu a která vyžaduje přesné postupy od projektu a představě o umístění a druhu osvětlovacích těles, přes rozvaděč a** elektrorozvody** až k následné** elektromontáži** a dodání revizní zprávy. Grafické znázornění elektroinstalace, nejen že mapuje postup a umístění, ale slouží také k orientaci v budoucnu při odhalování poruch nebo jako vodítko při různých stavebních úpravách.

Elektroinstalace novostaveb a rekonstruovaných domů

Při výstavbě nových domů je významná část projektové dokumentace věnována právě elektrorozvodům, při opravách starších domů je zapotřebí tuto dokumentaci vytvořit novou, v návaznosti na všechny změny, které díky změnám nastanou. Součástí každé stavby je zhotovení** přípojky na elektro síť domu**, následuje montáž rozvaděčů, vypínačů, elektro a datových zásuvek, montáž telefonních a počítačových rozvodů, montáž kabelů pro osvětlení, instalace a zprovoznění osvětlovacích těles a samozřejmě to vše zabezpečuje montáž jističů. Všechny tyto úkony by měly být dodrženy i při rekonstrukci rodinných domů, protože jen částečná obměna je nedostatečná a v budoucnu by mohlo dojít selhání (zkratu, vyhoření) celé elektroinstalace.

Domovní a bytová elektroinstalace

Žádná rekonstrukce a přestavba bytového jádra se neobejde bez kontroly a revize elektroinstalace. Obvykle každá stavební změna bytové dispozice, vyžaduje přímo opravu nebo zásah do elektroinstalace, aby následně obstála elektro revizi. Ukazuje se, že projekty starších staveb nebyly připraveny na současný technologický nápor, který se neobejde bez využití elektřiny, a proto je zapotřebí výměna celé elektroinstalace. Nedostatečnost a přetížení kapacity domácí sítě, vede ke zkolabování elektropřístrojů a může vést i k jejich zničení, v některých případech to může znamenat i riziko vzniku požáru. Výhodou nové elektroinstalace je, že navíc všechny novinky, jako nouzová osvětlení, hlásiče požáru, klimatizace atd., které mohou být nebo jsou součástí projektů u novostaveb, lze zakomponovat v rámci rekonstrukce i do starší bytové zástavby.

Průmyslové elektroinstalace

Stejné nebo podobné principy jsou využívány u průmyslové elektroinstalace ve výrobních nebo skladovacích prostorech, kde navíc může proběhnout montáž telefonické nebo kamerové ústředny, bezpečnostního pultu ostrahy, instalace kabelů pro elektrická vedení, klimatizace, součástí vykonávaných elektro prací také bývá připojení a zprovoznění přístrojů, strojů a zařízení, zajištění technologických místností apod. Průmyslová elektroinstalace se týká i  osvětlení ve výrobě, skladů a veřejného osvětlení komunikace nebo areálu,

Vytápění pomocí elektrického zdroje

Vytápění obydlí zdrojem elektrické energie, už dávno nepatří mezi finančně nejnáročnější, naopak protože je to zdroj čistý, nemá odpad a funguje okamžitě, jeho popularita stoupá a nachází stále více uživatelů. Podle potřeby je možné zvolit z několika možností vytápění nebo je vzájemně kombinovat. Vytápění přímotopnými tělesy (konvektory) využíváme obvykle, když potřebujeme nárazově rychle zvýšit teplotu v místnosti, proto se často můžeme setkat i s přenosnými teplovzdušnými konvektory, které lze využívat podle potřeby. Vytápění celého domu nebo bytu se obvykle děje pomocí akumulačních kamen, elektrokotle nebo tepelného čerpadla, kdy pomocí tepelných rohoží lze zajistit teplo po celé nášlapné zóně, ve formě podlahového topení. Zatím méně využívané infrapanely mohou zajistit teplo a zároveň jsou dekorativním prvkem domácnosti. Pokud je dům či byt neobývaný je nutné jeho temperování,  i zde pomůže topná rohož nebo tepelný kabel, toto využití je vhodné i do domácí dílny nebo garáže. Ať se rozhodnete pro jakoukoli variantu, každá montáž bude vyžadovat odborné připojení elektrikářem nebo aspoň konzultaci pro zachování bezpečnosti.

Připojení domácích elektrospotřebičů

Často se při prodeji zcela nových elektrospotřebičů stává, že hlasitě reprodukované informace o jednoduchosti připojení některých domácích elektrospotřebičů, jsou vzápětí vyvráceny stejným autorem, poznámkou psanou v dodatku smlouvy malým písmem, že se záruka nevztahuje na koupený elektrospotřebič, který nebyl odborně připojen. Pak dochází k problémům s reklamací výrobku, proto zaměstnanci firmy pana Gálika,  ochotně poskytují i tyto služby, jako je zapojování a zprovozňování nových elektrospotřebičů, aby svým klientům zabezpečili dokonalý servis a pokud je zapotřebí, rozšíří počet elektro zásuvek nebo jejich přemístění blíže ke elektrospotřebiči.

Revize elektroinstalace je nutností

Využití elektrické energie vyžaduje její bezpečný přenos a kvalitní stav všech souvisejících  komponentů, proto po každé realizaci elektroinstalace, musí následovat revize elektrického zařízení, která potvrdí dodržování všech platných norem a příslušných zákonů a je navíc zhotovena v písemné formě. Následné, opakované revize (periodické revize) přinášejí kontrolu a s ní pocit bezpečí a jistoty spotřebitelům elektrické energie. Revizní zprávy jsou někdy navíc vyžadovány přímo pojistnými smlouvami v případě, že si chcete svou nebo pronajatou nemovitost pojistit. Připomínat, že jakýkoliv zásah do elektroinstalace je dovolen pouze profesně vzdělaným elektrikářům, je snad zbytečný, neodborný přístup vede ke ztrátě peněz, hmotným škodám a v nejhorších případech k újmě na zdraví a životě.Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15012 (rodina-finance.cz#22850)


Přidat komentář