Elektroinstalace a revize - Frýdek-Místek a okolí

Revizi nebo rekonstrukci všech elektrických rozvodů v domě nám zajistí kvalifikovaní elektrikáři s platným osvědčením. Ale také montáž elektroinstalací a odbornou radu, která nám může pomoci v mnoha směrech.

Odborná rada podaná elektrikářem za účelem možnosti realizace elektroinstalací a revizí, nám může přinést mnoho výhod. A to zejména s ohledem na vyhotovení projektové dokumentace, nebo zajištění stavebního povolení. I přesto, že se nám může zdát, že tyto projekty nejsou potřebné, opak je pravdou. Pokud se rozhodujete pro rozvody elektřiny po celém domě, nebo v bytovém domě, jsou projekty často nevyhnutelností. To samé platí i o stavebním povolení a revizi. Všechny tyto tři kritéria jsou základními požadavky, pro realizaci elektroinstalací. Jsou i výjimky, kdy postačí pouze ohlášení na stavebním úřadě.  Jestliže se zaměříme na výběr elektrikáře, měli bychom se zaměřit na jeho kvalifikaci. Ty jsou děleny na dvě skupiny: silnoproud a slaboproud. To samé platí i u revizí elektroinstalací. Ty smí provádět pouze revizní technik nebo elektrikář také s platným osvědčením. Pokud Vám není předloženo osvědčení o kvalifikaci, nechte si ho předložit. Jen tak předejdete zbytečným komplikacím. A nyní si pojďme blíže napsat, co vše obnáší elektroinstalace.

Elektroinstalace okres Frýdek Místek

Elektroinstalace se provádí ve všech rodinných domech, průmyslových objektech, bankách, administrativních budovách i bytových domech. Rozvody se dají provést vnitřní a vnější, pro slaboproud i počítačovou síť, ale také osvětlení, osvětlovacích systémů, podlahové topení, ochranu okapů a mnoho dalších. Elektroinstalační firma, nebo elektrikář Vám může zajistit i administrativní práce, technický dozor, rozpočty, projekty, ale také veškerý potřebný sortiment. Oslovením elektrikáře za účelem využití jeho služeb, se vám odvděčí dlouhodobou životností a bezpečností jeho odvedené práce. Elektroinstalace je vhodné provádět už při prvním podezření její nefunkčnosti. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na její rekonstrukci, můžete požádat elektrikáře o částečnou rekonstrukci, nebo její kontrolu. Na základě Vaší objednávky elektrikář zjistí stávající stav elektrických rozvodů a nabídne Vám možné řešení. Pokud budete souhlasit s jeho požadavky a rozpočty na celkovou realizaci rozvodů, potom začne zakázku realizovat.

Topné systémy

Pokud se rozhodujete pro ideální topný systém, potom i v tomto směru, je vhodné oslovit elektrikáře. A to zejména proto, že topných systémů je celá škála, a každý má svá specifika. Elektrikář na základě Vašich požadavků a přesného změření, celkový topný systém namontuje a zapojí. Topné systémy jsou například: elektrická přímotopná tělesa, která jsou určená pro stálé vytápění (hodí se do místností a koupelen), elektrické sálavé panely, elektrické topné kabely a rohože jsou ideální za účelem podlahového vytápění, okapů a podobně. Dalším možným řešením jsou elektrické topné fólie, které se hodí pro podlahové a stropní vytápění. Ale také tyto topné systémy: přenosná tělesa, speciální elektrická topidla, infračervená a halogenová topidla, elektrická topidla pro speciální a neobvyklá použití nebo akumulační kamna. Správným výběrem těchto topných systémů můžete také ušetřit několikatisícové finanční náklady za rok. Proto, si nechte poradit od kvalifikovaného elektrikáře, který má s těmito systémy mnohaleté zkušenosti.

Měření a regulace

Toto měření a regulace mohou využívat všichni majitelé rodinných nebo bytových domů i za předpokladů jejich zateplení nebo nezateplení. Pokud máte dům zateplený, elektrikář Vám může zajistit ideální vyregulování. Tímto způsobem můžete ušetřit vysoké finanční náklady za vytápění. Návratnost vyregulování soustav je během 5 let. U nezateplených domů, Vám elektrikář nabídne výhodné řešení otopných systémů, tak, aby byla návratnost vložené investice co nejefektivnější. Návrh otopné soustavy je stanoven z výpočtu tepelných ztrát. U regulace vytápění se využívají nejvíce termostatické ventily a hlavice, které mají snadné používání. U lokálních zdrojů se využívají prostorové termostaty, které mají tu nevýhodu, že snímají pouze teplotu z jednoho prostoru. Je mnoho možností těchto regulací a proto, je vhodné oslovit elektrikáře, který Vám nabídne i v tomto směru také ideální řešení.

Revize elektroinstalací

Možná si často pokládáte otázku: „ Proč revizi?“ Odpověď je taková, že si musíte vždy uvědomit, že za každé elektrické zařízení zodpovídáte. A vaší povinností je vyhledávat možné rizika a snažit se jim předcházet. Proto je revize důležitou součástí pokud chcete elektrické rozvody dostatečně zabezpečit. Revize je nutné provádět nejen, co se rozvodů elektřiny týká, ale také revize hromosvodů, elektrického nářadí, spotřebičů a mnoho dalších. Jakmile se revizní technik dostaví na revizi, je nutné mu předložit tyto dokumenty: dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů, schémata rozvaděčů případně výchozí a periodická revizní zpráva. Následně provede revizní kontrolu zařízení a měření. Na těchto základech vyhotovuje revizní zprávu a určí, zdali se smí i nadále zařízení využívat. Revize se dělí na výchozí, mimořádnou nebo pravidelnou. Můžete si jí nechat provádět od svého elektrikáře, který Vám prováděl rozvody elektřiny. Ten Vám může vypracovat i určení a lhůty revizí, které bude sám pravidelně vykonávat. Ale také ihned po zjištění závady, závadu odstraní.

Montáž hromosvodů

Rozhodnout se pro montáž hromosvodů je správným řešením. Obzvlášť u novostaveb, kde jsou hromosvody nutností. Hromosvod dokonale ochrání naše domovy, díky jejich správnému technickému využití, kterým je uzemnění blesku do země. Možná si někdo z vás nyní řekne, že je to zbytečné. V jediné věci ano, ale to pouze za předpokladu, že do domu udeří kulový blesk. V ostatních případech, co se bezpečí a některých pojišťoven týče, je hromosvod nevyhnutelný. I zde platí pravidlo, pravidelných revizí, pokud si přejeme, aby hromosvod plnil správně svou funkci. Ale také, pokud si chceme, aby nám pojišťovny vyplatily celou částku, která nám náleží v případě pojištění domácnosti při úderu bleskem.

Elektroinstalační práce zahrnují mnoho možností využití. Elektrikář nám dodává pocit bezpečí a komfortu. Proto, si jakékoliv elektroinstalační práce nikdy nedělejte sami. A to jak s přihlédnutím na bezpečí, tak také na možné dopady nečekaných kontrol. Pouze kvalifikovaná osoba – elektrikář s platným osvědčením je oprávněn, dělat tyto práce. A na to bychom neměli nikdy zapomínat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15010 (rodina-finance.cz#22838)


Přidat komentář