BOZP Český Těšín

V současné době existuje stále ještě mnoho firem, které podceňují důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde především o nově zavedené firmy, které zřejmě ani neví, že jsou jim určité povinnosti ukládány přímo ze zákona.

BOZP Český Těšín, Třinec - ENERGOM Projekty a.s.

Profesionální firma ENERGOM Projekty a.s., která v oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO nabízí komplexní služby, zahájí svou činnost provedením nejzákladnějších úkoný ve firmě, která si její služby objednala. Jedná se o první krok, aby mohl být důkladně zjištěn aktuální stav. V důsledku této prověrky odborník zjistí, zda jsou požadavky plněny dle platných právních norem, které jsou vydány k zajištění požární ochrany. Specializovaný odborník společnosti ENERGOM Projekty a.s. na základě provedené prověrky získá všechny důležité a potřebné informace, které potřebuje a které jsou nutné k vypracování dokumentace požární ochrany a k tomu, aby zpracoval navržená opatření pro nápravu zjištěných nedostatků ve firmě.** Kontaktujte společnost ENERGOM Projetky a.s. na telefonním čísle**«« BOZP z hlediska zaměstnance +420 777 929 770 »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25333 (topprodukt.cz#2728)