BOZP Český Těšín

V současné době existuje stále ještě mnoho firem, které podceňují důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde především o nově zavedené firmy, které zřejmě ani neví, že jsou jim určité povinnosti ukládány přímo ze zákona.

BOZP Český Těšín, Třinec

Co se týká BOZP, je potřeba této problematice věnovat pozornost ještě dříve, než se začne s podnikáním. K BOZP existuje velké množství různých právních předpisů a jiných dokumentací, v nichž je potřeba se umět dokázat orientovat. Pokud je firma tvořena pouze malým počtem zaměstnanců, zde nebude dělat zaměstnavateli problém důkladně a kvalitně jednotlivé zaměstnance proškolit. Pokud jde však o firmu se stovkami či tisící zaměstnanci, zde již může nastat chaos. Právě v těchto případech se hojně využívají služby společnosti ENERGOM Projetky a.s.. Pokud se rozhodnete BOZP přenechat profesionální firmě, rozhodně to neznamená, že byste se zbavili odpovědnosti, ale budete mít jistotu, že jste nic nezanedbali a udělali pro své podřízené zaměstnance maximum.«« Zanedbání BOZP BOZP z hlediska zaměstnavatele »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25333 (topprodukt.cz#2728)