BOZP Český Těšín

V současné době existuje stále ještě mnoho firem, které podceňují důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde především o nově zavedené firmy, které zřejmě ani neví, že jsou jim určité povinnosti ukládány přímo ze zákona.

Zanedbání BOZP

Ve všech těchto případech je důležité si uvědomit, že zanedbání BOZP může zaměstnavatele stát hodně velkou pokutu. Nemluvě o případu, kdy by z důvodu laxního přístupu zaměstnavatele utrpěl některý ze zaměstnanců vážný pracovní úraz. BOZP není radno podceňovat. Pokud máte příležitost, obraťte se na profesionální firmu ENERGOM Projekty a.s., která školení a vše kolem BOZP nabízí a zajišťuje.«« BOZP Český Těšín BOZP Český Těšín, Třinec »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25333 (topprodukt.cz#2728)