BOZP Český Těšín

V současné době existuje stále ještě mnoho firem, které podceňují důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde především o nově zavedené firmy, které zřejmě ani neví, že jsou jim určité povinnosti ukládány přímo ze zákona.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Český Těšín, Třinec

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, neboli BOZP, je stanovena zákonem č. 262/2006 Sb. Z daného ustanovení vyplývá, že má každý zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje souhrn opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení života a poškození zdraví při pracovním procesu. Taková opatření jsou ustanovena legislativou i zaměstnavatelem. K zanedbání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází velmi často zpravidla u začínajících podnikatelů, ovšem s tímto jevem je možné se setkat i u zkušených podnikatelů, kteří BOZP berou na lehkou váhu.Zanedbání BOZP »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25333 (topprodukt.cz#2728)