Zrušení životního pojištění Vysočina

Sjednaly jste v minulosti životní pojištění, které není až tak výhodné? Či jste v tíživé finanční situaci a nemůžete si dále dovolit platit pojistné? Za určitých podmínek, po konzultaci s finančním poradcem, lze doporučit stávajícího pojištění zrušit.

Pro lepší pochopení problematiky je vhodné osvětlit v první řadě, proč si lidé životní pojištění vůbec zakládají. Kromě základního důvodu, že jsou díky tomuto produktu pojištěni proti sjednaným rizikům, je zde důvod druhý, pro některé stejně důležitý – u většiny životních pojištění lze současně i spořit.

Pojištění se spořící složkou vs. bez spořící složky

Jedna forma životního pojištění – rizikové životní pojištění – je pojištění, které je sjednáváno výhradně na krytí rizika a neobsahuje tedy žádnou spořící složku. V případě jeho zrušení Vám nevzniká žádný problém, jednoduše přestanete platit pojistné.

V následujícím článku se tedy budeme spíše zabývat pojištěním se spořící složkou, jehož zrušení může přinést určité obtíže. Avšak postup výpovědi je u obou typů pojištění obdobný.

Alternativní řešení v nepříznivé finanční situaci

Pokud jste se ocitli v nepříznivé finanční situaci, jistě hledáte možnosti jak ušetřit, případně kde nějaké peníze získat. Řešení zde závisí zejména na závažnosti nepříznivé finanční situace. V některých případech by stačilo pouze snížit pojistnou částku a tím i odpovídající pojistné na únosnou hranici. V horší situaci lze s pojišťovnou dojednat uvedení pojištění do splaceného stavu, což znamená, že dosavad zaplacené peníze zůstanou na účtu pojištění a v případě možnosti můžete opět začít pojistné platit.

Nepříznivá finanční situace -  výpověď

Nejradikálnějším řešením je pojištění vypovědět. V případě nedostatku peněz lidé doufají, že dostanou z pojištění alespoň určitou část zpět. Avšak ve většině případů (zejména, v prvních letech pojištění) nemusí částka dosahovat ani poloviny toho, co jste pojišťovně zaplatili.

Zrušení z důvodu nevýhodnosti

V rozdílné situaci, pokud jste našli výhodnější produkt, je důležité zjistit, zda je pro Vás zrušení předchozího opravdu správným řešením. S tím Vám nejlépe pomůže odborník, kterého může představovat finanční poradce. Ten Vám vypočítá, zda je výhodnější stávající produkt nadále zachovat a sjednat si k němu další - výhodnější, či se vyplatí jej zrušit i za cenu momentální ztráty. Někdy je totiž stávající produkt natolik nevýhodný, že by Vás v budoucnu naopak o peníze připravoval (např. malé zhodnocení ve srovnání s budoucí inflací).

Pomoc finančního poradce

Ať již chcete zrušit pojištění z jakéhokoliv důvodu, je vhodné prokonzultovat tuto skutečnost s finančním poradcem. Ten je schopen zhodnotit Vaši finanční situaci a pomoci Vám v jejím řešení. Také Vám pomůže s přípravou podkladů pro zrušení a zařídí veškeré potřebné formality.

Zrušení smlouvy bezprostředně po jejím uzavření

Pokud jste uzavřeli životní pojištění, které se Vám po pár dnech jeví jako velmi nevýhodné či jste změnili svoje rozhodnutí z jiného závažného důvodu, existuje pro Vás jednoduché řešení. Stornujete-li smlouvu do 2 měsíců po uzavření, výpovědní lhůta je 8 dnů a navíc dostanete zpět většinu zaplacených peněz. Pokud však budete pojištění rušit po delší době, připravte se na mnoho nepříjemností, jimiž se budeme zabývat v následujících paragrafech.

Nárok na výplatu odbytného

V případě, že předčasně zrušíte pojištění po delší době než po dvou měsících, máte v určitých případech nárok na výplatu tzv. odbytného. Jedná se o vrácení části naspořené složky, která však není nikterak vysoká. A co více, pokud zrušíte pojištění v prvních několika letech, nemáte nárok na žádné či jen velmi nízké odbytné. Je tedy nutno předem zvážit, zda opravdu pojištění zrušit, či ne.

Odbytné – z čeho se počítá

Vzhledem k tomu, že v průběhu pojištění nepřipadá celá částka pojistného na spoření, ale část slouží k úhradě rizikových a správních nákladů, nelze při předčasném zrušení pojistného očekávat příliš vysoké odbytné. Právě správní náklady je nutné uhradit celé, ať trvá pojištění jakkoliv dlouho. Běžně jsou tyto náklady hrazeny v prvních letech pojištění na úkor spoření, a proto v případě předčasného zrušení není spořící složka nikterak vysoká.

Odbytné – jak se počítá

Výpočet odbytného se tedy odvíjí od částky uhrazeného pojistného, od které jsou odečteny rizikové a správní náklady. Někdy je ještě spořící složka navýšena o podíly na zisku, jež ale nejsou ve většině případů znatelné.

Výpověď pojištění – postup

Vypovězení životního pojištění je velmi jednoduché. U mnoha pojišťoven je možné nalézt formulář výpovědi na jejich webových stránkách. Ten pak stačí vytisknout, vyplnit dle uvedených pokynů a zaslat na adresu pojišťovny. Pokud však takový formulář není k nalezení, stačí připravit písemnou výpověď ve formě dopisu. S tou Vám může pomoci finanční poradce, který přesně ví, jak danou výpověď formulovat.

Obsah výpovědi

Výpověď životního pojištění musí být vždy písemná a musí obsahovat několik základních věcí, které slouží zejména k identifikaci daného pojištění. Je nutné uvést číslo pojistné smlouvy, Vaše jméno, adresu a datum narození. Součástí dopisu by mělo být i číslo účtu, kam si přejete převést odbytné. Nakonec nesmí chybět datum, místo sepsání a to nejdůležitější: podpis. Dále pak záleží na konkrétní pojišťovně, zda požaduje notářské ověření podpisu, či ne. Je tedy vhodné předem si zjistit, jaký postup preferuje daná pojišťovna, případně přenechat tuto práci finančnímu poradci.

Výpovědní lhůta

Jedním z dalších zádrhelů zrušení životního pojištění je výpovědní lhůta, která je minimálně 6 týdnů dlouhá. Jedná se totiž o to, že pojištění je zrušeno až k poslednímu dni období, do kterého spadl konec 6 týdenní výpovědní lhůty. Zmíněným obdobím je nejčastěji měsíc, ale může jím být i čtvrtletí či pololetí. Jedná se o dobu, za kterou hradíte pravidelně pojistné.

Příklad lhůty výpovědi

Například podáte-li výpověď na konci prosince, daných 6 týdnů uplyne až na začátku února. To pak bude znamenat, že pojištění bude zrušeno k poslednímu dni měsíce února. Z toho plyne, že zrušení pojištění není věc, jež by šla udělat ze dne na den, ale naopak je nutné realizovat ji o mnoho dříve, než je nutné mít pojištění zrušené.

Problémy spojené se špatným odhadnutím výpovědní lhůty

Je důležité dobře si spočítat výpovědní lhůtu, zvláště v případě, že se chystáte založit si nové pojištění. Pojistné se totiž platí pojišťovnám předem a pokud byste si ve výše zmíněném případě sjednali pojištění v důsledku špatných propočtů již k prvnímu únoru, museli byste v lednu zaplatit pojistné nového pojištění a ještě zároveň uhradit poslední pojistné starého pojištění.

Dodanění

Posledním problémem spojeným se zrušením životního pojištění je problém týkající se daní. V případě, že jste u předchozího pojištění uplatňovali daňový odpočet (tzn. odečítali si zaplacené pojistné od základu daně dle zákona o daních z příjmů).

I s tímto konkrétním problémem Vám pomůže finanční poradce, který má v tétoproblematice značné zkušenosti.

Nenechte sebou manipulovat

Ať již jsou Vaše důvody zrušení pojištění jakékoliv, ujistěte sami sebe, že sebou nenecháváte manipulovat a že jste to Vy, kdo jste vyhledali služby finančního poradce, ne naopak. Finanční poradce se při zrušení pojištění jeví jako nejlepší volba, jelikož Vám může v mnohém pomoci a ušetřit práci. Pokud byste však narazili na někoho neprofesionálního, mohlo by se stát, že bude objevovat výhodnější a výhodnější produkty každých pár let a na tom byste tratili jen Vy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15005 (rodina-finance.cz#22094)


Diskuze a zkušenosti

Tomáš | 21.11.2014 16:06
Děkuji Děkuji moc za pomoc se zrušením a s výběrem nového pojištění!


Přidat komentář