Výběr životního pojištění

Jste muž, je Vám 33 let, máte 2 dcery a jednoho syna ve věku 9 + 7 + 2 a půl roku. Máte dobrou práci, spokojený život. Jenže ... stane se dopravní nehoda, po které zůstanete na vozíku. Kdo se o Vaši rodinu postará? Co Vám říká životní pojištění?

 

Výběr životního pojištění

Životní pojištění prioritně zajistí ochranu vašich blízkých před finančními důsledky vaší smrti. Zároveň může sloužit jako spořící nebo investiční produkt, který vám v následujících letech zhodnotí vložené finanční prostředky.** **

Proč životní pojištění?

Životní pojištění nemusí být jen pojistka pro případ smrti, ale také může vykazovat spořící efekt. Podle toho jaký druh pojistky si vyberete, může se jednat o investiční nebo jiné pojištění. Životní pojištění nepotřebujete, jste li dostatečně finančně zabezpečen Vy i Vaše rodina, ale všichni ostatní by měli myslet na svoje blízké a starosti, které by je mohli potkat v případě Vašeho předčasného a náhlého odchodu.

Kdy je životní pojištění nutností?

Řeklo by se v každé rodině, ale opravdu nutné je například při žádosti o hypotéku, kdy Vám bez tohoto pojištění většina bank neposkytne úvěr. Banka se tak chrání proti riziku smrti klienta. Ale jak jsme se již zmínili, měla by to být samozřejmost pro každého odpovědného živitele rodiny.

Kdo může uzavřít životní pojištění?

Pojišťovny budou chtít lékařskou zprávu, tedy musíte být fyzická osoba, ve věku min. 18 let s registrací u praktického lékaře na území ČR. Potřebné doklady jsou Občanský průkaz, případně cestovní pas. Vesměs ale životní pojištění nemůže uzavřít každý. Pojišťovna se snaží minimalizovat počet pojistných plnění a své klienty pečlivě vybírá podle zdravotních rizik, které klient uvede při uzavírání smlouvy. Pojištění lze navíc uzavřít jen do určitého věku života. Pojišťovna může uzavření smlouvy odmítnout. Zcela jistě bude například odmítnut klient, který prodělal infarkt.

Jaká je výše pojistného?

Výše splátky pojistného je každému klientovi vypočtena pojišťovnou individuálně podle výše pojistné částky, věku a zdravotního rizika klienta. Platí zásada, že čím je klient starší, tím má vyšší splátku. Pojistné můžete platit měsíčně, čtvrtletně nebo jednou ročně – jak Vám to vyhovuje. Pojišťovny rovněž nabízejí pojištění s jednorázovou platbou pojistného, tj. celé pojistné zaplatíte dopředu na začátku pojištění.

Jak a kde pojištění uzavřít?

Životní pojištění je velmi specifický produkt a proto by jej měl s klientem uzavírat pouze velmi dobře kvalifikovaný odborník, každá banka Vám sjedná schůzku u Vás doma nebo v kanceláři své pobočky.

Druhy životního pojištění

 • kapitálové životní pojištění
  • představuje kombinaci pojištění pro případ smrti nebo dožití + spoření.
 • rizikové životní pojištění
 • investiční životní pojištění
  • možnost ovlivňovat výši výnosu
 • důchodové životní pojištění
  • je určeno pro kumulaci finanční částky pro výplatu renty v důchodovém věku
 • vkladové pojištění
  • peníze se na tuto pojistku vkládají najednou, hned na začátku pojištění,a pravidelné pojistné se pak platí samo z výnosů tohoto vkladu. Celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech dostanete na konci pojištění zpátky.
 • pojištění dětí
 • spořící a ochranné varianty

Jaké jsou tedy výhody?

 • pojistná ochrana, pojišťovna musí plnit při pojistné události
 • zhodnocení finančních prostředků
 • možnost volby investiční strategie
 • celosvětová platnost
 • daňové výhody u pojištění směřujích do důchodového věku
 • zaměstnavatel si může příspěvky odečíst z daňového základu
 • pojištění lze vinkulovat ve prospěch libovolné fyzické nebo právnické osoby
 • vklady do pojištění nejsou předmětem exekuce

Jaké jsou zde nevýhody?

 • vyšší náklady pojišťoven se projevují na nižším zhodnocení
 • riziko malého nebo žádného zhodnocení při volbě špatné strategie
 • při výpovědi pojištění během prvních let vysoké finanční ztráty
 • při dožití není záruka vyplacení zhodnocení
 • s naspořenými penězi lze většinou manipulovat až po ukončení pojištění
 • pojišťovna může pojištění odmítnout

Uplatnění daňových výhod

Životní pojištění s možností uplatnění daňových výhod Vám umožní zajistit sebe a své blízké pro případ úmrtí. Jeho nezanedbatelným přínosem jsou však také úspory na daních. Životní pojištění, které splňuje zákonem stanovené podmínky, Vám umožní odečíst od daňového základu až 12 000 Kč ročně. Může mít charakter jak kapitálového, tak investičního pojištění. Pokud Vám na tento typ pojištění přispívá zaměstnavatel, jde o „čistý příjem“, který je do určité výše osvobozený od poplatků na sociální a zdravotní pojištění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15000 (rodina-finance.cz#22069)


Přidat komentář