Jaký druh pojištění zvolit?

Jste podnikatel, pracující, nebo je váš příjem v popředí vaší rodiny? Máte hypotéku, nebo pracujete v takovém pracovním prostředí, kde je vyšší riziko úrazu? Pokud ano je životní pojištění nedílnou součástí vašeho života.

Rozhodnout se pro jakékoliv pojištění, vyžaduje správné rozhodnutí. Správné rozhodnutí závisí na správném výběru životního pojištění v dané situaci a potřebě. Proto bychom se neměli při výběru nijak unáhlovat. S výběrem pojištění je dobré zacházet tak, aby vyhovovalo 100 % vám i celé vaší rodině.

Pojištění je velmi důležité také proto, abychom si zajistili nejen rodinu, ale hlavně sebe. Pokud se totiž rozhodneme pro dovolenou v cizině, je velmi dobré mít cestovní pojištění. Zaručí nám tak klidné prožití vaší dovolené. Pojďme si blíže přiblížit, jaké jsou výhody a druhy pojištění, mezi kterými si můžeme vybrat, tak aby nám zcela vyhovovali.

Úrazové pojištění

Tento typ je velmi výhodný pro každou věkovou generaci. Životní nástrahy se bohužel nedají nijak předvídat. Toto pojištění vám dává jistotu, že při jakémkoliv úrazu, vám sice vaše zdraví nijak nevrátí, ale pomůže vám při řešení finanční situace. Pokud se rozhodnete pro toto pojištění, máte jistotu, že po dobu uzdravování, máte alespoň nějaký finanční příjem.

Životní pojištění

Toto pojištění je většinou určeno spíše té skupině lidí, kteří mají střední nebo vyšší příjmy. Je velmi výhodné, protože tímto pojištěním můžete zabezpečit dokonale svou rodinu. Ovšem jsou vhodné spíše pro tu skupinu, tak zvaných bohatých lidí. Proto pokud bychom chtěli toto pojištění a nemáte dostatečný příjem, je mnohem lepší se poohlédnout po jiném pojištění.

Na co bychom neměli zapomínat při životním pojištění

Každé životní pojištění má svá určitá specifika, která jsou velmi důležitá pro váš život, ale také život vašich blízkých. Je veliká možnost z výběrů vám vhodným, proto si vždy vybírejte podle vašich možností a potřeb. Zajistit sebe, děti, rodinu, ale i celý majetek je základem života. Díky životnímu pojištění máte jistotu, že ochráníte nejen váš život a zdraví, ale také že se nemusíte obávat i před možností být bez domova. Myslet na pojištění je základem šťastného života.

Jaký druh investice a pojištění zvolit?

Investice - Otevřenépodílovéfondy

Investováníevent. spořenídootevřenýchpodílovýchfondů (OPF) jejednouznejjistějšíchinvesticvdnešnímsvětě. Jevširokémpodvědomíbankafinančníchinstitucíajednaznejužívanějšíforemzhodnocovánífin.

prostředků. Jsouurčenykpravidelnémuinvestovánímalých částekatytoinvesticejsoudnesjiž výnosnějšínež stavebníspoření. Platbyzdluhopisů adividendyzakciíjsoufondemdálereinvestovány, tzv. úroknaúrok. UloženímpenězdoOTPmůžeteněkolikanásobně diverzifikovat (rozložit) svouinvestici. Prvnísníženírizikaspočívosobě portfoliomanažera, kterýoprotiVámvěškeréprostředky, znalostiainformace.

Druhýmkrokemkesníženírizikajenamícháníportfoliazněkolikarůznýchfondů podlepodkladovýchaktivarizikovéhoprofiluinvestora. Kromě akciovýchadluhopisovýchfondů existujecelá řadaspeciálníchfondů, znichž nejvícedoporučujifondyfondů - tzv. střešnífondy. Pravidelnýminejlépeměčnímiúložkamichránítesvojeportfoliopředextrémnímivýkyvy, jež průměrujíkladnéazápornéodchylkyvýkonnostifondů.

Pro a proti:

+ možnost namíchání prtfolia na míru dle svého rizikového profilu
** +** výnos dle složení portfolia
** +** vysoká likvidita
** +** několikanásobná diverzifikace
** +** není nutná hlubší znalost problematiky
** +** vhodné pro drobné investory
** +** při dodržení delší doby než šesti měsíců, jsou výnosy osvobozeny od daně z příjmů

Pro více informací o uzavření pojištění a investic na Jížní moravě kontaktujte :

Václava Chytilová

Majetkový a pojistný poradce

tel.: +420 602 104 543

email.: venda.chytilova@seznam.cz

**
**

Majetkové pojištění

Určitě každý z nás máme nějaký majetek, který je pro nás velmi důležitý a hlavně nepostradatelný. Může se to týkat nejen nemovitostí, ale také vše co se v naší domácnosti nachází. Toto pojištění nám dává jistotu, že zabezpečíme svůj majetek, ale hlavně rodinu, před všemi nástrahami života, ale také přírodními katastrofami. Obzvlášť v dnešní době je toto pojištění opravdu velmi nepostradatelnou nutností. Nikdo nikdy totiž neví, co se může stát. Co zahrnuje toto pojištění.

 • Úmyslné poškození
 • Havárie
 • Požáry
 • Živelné pohromy
 • Krádeže

Odpovědnostní pojištění

Je to pojištění, které vás velmi dobře ochrání před způsobením jakékoliv škody jinému subjektu, což může být třeba na majetku, při vzniku úrazu třeba na chodníku, tedy na zdraví anebo životě. Díky tomuto pojištění vám pojišťovna uhradí veškerou škodu. Sjednává se vždy na pojistnou částku. Je mnoho možností pojištění třeba: při výkonu povolání, za jakoukoliv škodu. Jako třeba: profesní, vadou na výrobku, dopravní nehody, obecné a provozní škody a mnoho dalších. Vždy si proto velmi dobře vybírejte takovou pojišťovnu, která splňuje tyto základní pravidla.

 • Sjednanou výši pojistného
 • Platnost pojištění
 • Jaká je finanční stabilita
 • A hlavně nikdy nezapomínejte na rozsah nehrazených úhrad pojistného.

Pojištění vozidel

Nikdo z nás toto pojištění nesmí přehlížet, pokud jste majitelem automobilu. Je zákonné a musí ho mít každý automobil. Toto pojištění zahrnuje:

 • Pojištění zodpovědnosti způsobené na zdraví a majetku.
 • Asistenční služby – pro případ nehody, nebo poruše vozidla.
 • Pokud jste dobrým řidičem, dostanete určitá procenta bezeškodného průběhu pojištění / za každých 12 měsíců.

Cestovní pojištění

Pokud rádi cestujete a chcete mít jistotu klidného odpočinku, je cestovní pojištění dobré řešení. Dává vám tak 100 % jistotu, že jestliže se vám cokoliv v cizině přihodí, jste dobře zabezpečeni. Co všechno se dá pojistit, pokud jedeme do cizích zemí.

 • Veškeré léčebné výlohy - od zubního ošetření, včetně pobytu v nemocnici.
 • Asistenční služby – zahrnuje opatrovníka a podobně, 24 hodin denně.
 • Úraz – zahrnuje jakýkoliv úraz, úmrtí atd.
 • Osobní věci – jsou to například loupež, dopravní nehoda a také živelné pohromy.
 • Zpoždění zavazadel – pokud vám vaše zavazadla nepřijdou včas do země, kde chcete strávit dovolenou.
 • Škodní odpovědnost – jestli se vám nešťastnou náhodou stane, že poškodíte cizí majetek.
 • Právní pomoc – velmi vhodné také vzhledem jakékoliv právní pomoci v daném státě.
 • Odjezd na cestu – pokud se stane, že je jakékoliv zpoždění, nebo přerušení cesty.
 • Únos – bohužel i toto se může v dnešní době stát a proto je toto velmi výhodné.
 • Přerušení cesty – může se stát, že musíte z jakéhokoliv důvodu přerušit nebo zkrátit cestu.
 • Nevyužitá dovolená – znamená, že se vám nabídne kompenzace, pokud se musí cesta zkrátit nebo přerušit.
 • Stornopoplatky – je výhodné, pokud se třeba i bezdůvodně rozhodnete cestu zrušit.
 • Cestovní doklady – pokud se vám v cizí zemi stane, že vám někd o odcizí doklady, tak vám proplatí náklady za obnovení.

Je samozřejmé také si připojistit, třeba i takové rizika, jako jsou třeba:

 • Zimní sporty a rizikové sporty
 • Automobily
 • Golfisty
 • Zvířata
 • Pracovní cesty
 • Zrušení cesty

Investiční pojištění

Toto pojištění není sice moc oblíbené, ale přesto se pomalu dostává do kladného podvědomí lidí. Ovšem i investiční pojištění je velmi výhodné s ohledem na zabezpečení vás i vaší rodiny. Dokonce díky tomuto pojištění můžete své vložené finance velmi výhodně zhodnocovat. Proto bychom měli vždy dobře zvážit, jaký druh investičního pojištění zvolíme. Můžete se zde velmi dobře sami rozhodnout, jak své finance zhodnotíte.

 • Díky tomuto pojištění máte dokonalý přehled nejen, jaké jsou produkty investičního pojištění.
 • Dále jaká je situace na finančních trzích.
 • Můžete dočasně přerušit placení pojistného.
 • Nebo si můžete odečíst pojistné z daní.
 • Pojistnou ochranu a velmi výhodné spoření.
 • Uzavřít si pojištění v co nemladším věku.
 • I přesto, že jste třeba nyní zdraví, je velmi vhodné pojištění invalidity. Jelikož nikdy nevíte, co se může v životě stát.
 • Zamyslete se velmi důkladně na výši pojistné částky, aby jste měli vždy jistotu, že jste dostatečně zajistili sebe i svou rodinu.
 • Hlavním a velmi výhodným pojištěním je pojištění minimální na dobu 60 let. Nikdy totiž neví, co se do té doby může stát.
PROaPROTI:   + možnostnamícháníportfolianamírudlesvéhorizikovéhoprofilu + výnosdlesloženínportfolia + vysokálikvidita + několikanásobnádiverzifikace + nenínutnáhlubšíznalostproblematiky + vhodnéprodrobnéinvestory + přidodrženídelšídobynež šestiměsíců jsouvýnosyosvobozenyod daně zpříjmu  

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15007 (rodina-finance.cz#22187)


Diskuze a zkušenosti

Andyna | 03.01.2012 00:06
Pojištění U paní jsem se pojistila a jsem spokojená. Vystupovala profesionálně a nemůžu si na nic stěžovat, takže určitě doporučuji.


Přidat komentář