Jak si kvalitně pojistit hypotéku

Hypotéka, úvěr, dluh na jedné straně a jistota, zabezpečení a pojistka na straně druhé. Pojišťovny jsou výdělečné podniky a zadarmo nám samozřejmě nic nedají, ale také nás zachrání v případě, že se dostaneme do maléru.

Zprostředkování hypotéky a její pojištění

Mladší lidé se pořízením hypotéky zadluží minimálně na čtvrt života, u starších stavebníků je to splácení dluhů do konce produktivního věku. Proto je velice důležité mít k hypotéce zajištěno kvalitní pojištění.


Co u hypotéky pojistit?

Nikdo nechce malovat čerta na zeď, ale víte jak to chodí. Murphyho zákon funguje skoro na 100%. Když jsem nebyl pojištěný, každý rok v zimně jsem si něco zlomil, od doby, co mám pojistku se mi nic nestalo :-) říkáme chvála za to, že? Může se stát tolik nepředvídatelných situací a i kdyby jste byli sebe opatrnější neovlivníte chod věcí. Máme-li však úvěr na bydlení, měli by jste se všem nepříjemným důsledkům takových situací vyvarovat – právě vhodným pojištěním.

Příklad nečekané situace, kterou nelze ovlivni

Manželé s 2 letým dítětem si nechali postavit dům svých snů na klíč. Vše klapalo jako po drátkách. Manžel vydělával jako ing. rozpočtář ve firmě slušné peníze, manželka byla na mateřské dovolené. Jenže firmě skončily daňové prázdniny a rázem ukončila výrobu a přestěhovala se do Rumunska. V době krize samozřejmě novou práci hned nesehnal a tak jim hrozilo, že o dům přijdou.

Pojištění proti neschopnosti splácet úvěr

V souvislosti s hypotékami existuje specifický pojistný produkt - pojištění proti neschopnosti splácet úvěr. Banka by Vám ho měla ve spolupráci s pojišťovnou nabídnout již při uzavírání hypoteční smlouvy. Pojištění bývá většinou odstupňované

 1. pojištění pro případ smrti a trvalé invalidity – jedná se o nejlevnější variantu, která řeší základní problém - úplný výpadek příjmů splácejícího, případně jednoho ze splácejících. Situace, kdy přijdeme o někoho blízkého nebo ten blízký bude doživotně připoután na invalidní vozík, je už tak dost strašná. V případě problému, kde vzít na splátky hypotéky, případně jak dům co nejrychleji prodat a odstěhovat se do menšího a levnějšího bytu, však evidentně může být ještě horší.
 2. pojištění pro případ smrti nebo trvalé invalidity a pracovní neschopnosti - tato verze počítá s tím, že můžete dlouhodobě onemocnět a vaše nemocenská nemusí na pokrytí splátek úvěru stačit. Operace kolena a následná rekonvalescence Vás klidně vyřadí z práce třeba na půl roku nebo i delší období. Pokud by tedy tato situace nastala, bude pojišťovna po dobu Vašeho léčení hradit splátky za Vás.
 3. pojištění pro případ smrti nebo trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - nejobsáhlejší varianta počítá i se situací, kdy přijdete o práci, což je případ na našem modelu. Hypotéka je dlouhodobý závazek a nikdy nemůžete vědět, kdy může nastat nějaký zádrhel. Jestliže ale uzavřete toto pojištění, bude pojišťovna v případě problémů opět hradit splátky za Vás.

Zajištění fixace úrokové sazby

 • Úrok to je vlastně platba bance za to, že Vám peníze na dům nebo byt půjčí. Při podpisu smlouvy si s bankou po dohodě stanovíte fixní dobu, po kterou je výše úroku neměnná. 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 let.
 • Klient ví na 100%, jak vysoké budou jeho splátky v následujících pěti letech.

Banka ví, kolik peněz od klienta dostane, a může s nimi po celých pět let počítat při svých dalších transakcích.

Nejvýhodnější fixace

Pro každého je výhodná jiná fixační doba. Záleží na tom, zda jste si jisti, že v celém období, které vybíráte pro fixaci nedostanete do ruky větší částku peněz – kterou by jste mohli okamžitě vrátit bance a tím si snížit měsíčné splátky hypotéky.

Tedy víte-li, že prodáte v období jednoho nebo dvou let chalupu po strýčkovi, kterou jste zdědili, fixace se Vám hodí na období maximálně 3 let. K datu ukončení dohodnuté doby můžete v bance splatit neúplatně díl úvěru a novou fixační dobu nastavit až po této transakci. Máte-li informace, že úroky z úvěru mají jít do 5 let dolů, je výhodné zafixovat na 5 let. Naopak víte-li, že mají jít nahoru – fixační dobu prodlužte na co nejdéle.

Pojištění úvěru ke všem typům hypotečních úvěrů

První sloupeček udává měsíční splátku pojištění: K průměrné hypotéce tj. cca 1,7 milionu korun, na 20 let, s fixací na 5 let (muž 35 let)

Druhý sloupeček je měsíční splátka pojištění: K hypotéce na 3 miliony, na 30 let s fixací na 3 roky (žena 35 let)

 • Hypoteční banka 899 1305
 • Raiffeisenbank 729 875
 • Komerční banka 765 1350
 • Česká spořitelna 804 1278
 • ČSOB 919 1343
 • Poštovní spořitelna 511 739
 • UniCreditBank 995 1755

Pojistka pro jednoho nebo pro oba?

Manžel platí hypotéku, manželka živý rodinu. Kdo se tedy má pojistit? Oba stejnou měrou přinášejí do rodinného rozpočtu přibližně stejné finanční zdroje. Tedy v takovém případě pojistka manžela, který platí hypotéku byla k ničemu při ztrátě zaměstnání manželky nebo naopak při pojištění manželky by byla k ničemu při úrazu manžela. Tak jako tak by rodina zapadla do dluhové pasti.

Pojištění domácnosti

Při stěhování do nového bytu nebo domu byste neměli zapomenout ani na pojištění domácnosti. Když vidíme z televizních obrazovek, jaké situace postihují všechny kolem, měli by jsme být všichni opatrní. Záplavy celých obcí a měst, sněhové závějí boří střechy, oheň nebo vítr ničí co jim přijde do cesty, vandalové, zloději se nebojí chodit loupit v pravé poledne …

Pojištění bytu

Pojištění je určeno především pro majitele bytů v osobním vlastnictví. Je však vhodné i pro byty družstevní či nájemní. Chránit by jste měli i majetek, který sice není Váš, ale který používáte. Nastane-li situace, kdy vyhoří Vámi pronajatý byt, kde vezmete na úhradu nákladů na opravu nebo odškodnění, které náleží majiteli? Do základního pojištění bytu se zahrnuje především

 • byt v bytovém domě - který si chcete nechat pojistit, musí splňovat určité podmínky. Základní podmínkou je trvalá obytnost - ta musí být minimálně 270 dní v roce. Do pojištění bytu zahrnuje vnitřní stavební vybavení, do kterého řadíme např. kanalizační odpad, potrubní rozvody vody, ústřední topení, elektroinstalace...Zahrnuty jsou zde i společné části bytového domu.
 • Garáž - je-li součástí bytového domu, je možné si ji pojistit v rámci pojištění v bytu. Nelze si pojistit garáž, aniž byste měli pojištění bytu.
 • byt ve výstavbě – také byt, který ještě není dokončen, lze pojistit. Jistě budete mít o toto pojištění zájem, pokud máte úvěr od banky, které bude po vás požadovat vinkulaci.
 • příslušenství bytu: Do pojištění spadá i příslušenství bytu. Příslušenstvím jsou prostory mimo byt jako sklep, komora, půdní prostory. Musí to být takové prostory, ke kterým mají přístup jen majitelé bytů.
 • spoluvlastnický podíl – se týká společných částí bytového domu.

Dále v rámci tohoto pojištění můžete sjednat rozšířené pojištění na skla. instalovaná v pojištěném majetku. Toto pojištění se vztahuje proti všem rizikům, která skla mohou ohrozit.

Sjednat si můžete i pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojistné nemovitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15006 (rodina-finance.cz#22108)


Přidat komentář