Hypotéky a pojištění - Ústecký kraj

Možností, jak zafinancovat vlastní bydlení se může stát hypoteční úvěr. Kdo může žádat o hypotéku, co je potřeba si zjistit a jaké jsou možnosti u nesezdaných partnerů? Pojďme se podívat na základní informace o hypotékách.

Když nemáme dostatečné úspory k financování vlastního bydlení, může se stát hypotéka nejvýhodnějším řešením. Díky konkurenci máme dnes v nabídce širokou nabídku hypotečních úvěrů, které jsou individuální ve své výši, době splácení, délkou fixace, možností předčasného splacení, způsobem výpočtu úrokové sazby. Dále se hypotéky liší svou účelovostí (hypotéka určena ke koupi, stavbě, stavebním úpravám atd.) a výši poplatků.

Proč se rozhodnout pro hypotéku Ústecký kraj

V současné době jsou hypotéky stále oblíbenější. A proč tomu tak je? Úrokové sazby jsou nízké a tím se zvyšuje dostupnost hypotečních úvěrů. Reálné zatížení u hypoték může být nižší než 3,5 procenta ročně. Dlouhodobé splácení hypoték (až desítky let) znamená pro rodiny nižší finanční zátěž.

Kdo může zažádat o hypotéku Ústecký kraj

O hypotéku může zažádat občan České republiky, který má hlášen trvalý pobyt na území České republiky. Dále o hypotéku mohou žádat osoby, které mají za manžela či manželku občana České republiky s trvalým pobytem na území České republiky. O hypotéku může dále zažádat občan Evropské unie, který má trvalý pobyt na území České republiky.

Co si můžeme za hypotéku pořídit Ústecký kraj

Hypotečním úvěrem může být financována koupě, výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti. Dále je možné financovat modernizaci a údržbu nemovitosti. Za hypoteční úvěr může být uskutečněno vypořádání dědictví nebo společného jmění manželů. Dále je možné za hypoteční úvěr financovat sousedící pozemky a funkční stavby. Objektem hypotéky může být byt, rodinný dům, rekreační dům, stavební pozemek s následnou výstavbou nemovitosti a garáž. V určitých případech může být objektem nemovitosti bytový dům.

Jaká je výše hypotečního úvěru Ústecký kraj

Výše hypotečních úvěrů se u jednotlivých bank samozřejmě liší. Ve většině případů je výše hypotečního úvěru omezena hodnotou zastavených nemovitostí a maximální výše se může pohybovat okolo 70 % z ceny nemovitosti a schopnosti klienta splácet. Na trhu však existují také 100 % hypotéky, kdy je možné získat úvěr na celou nemovitost. Co se týká minimální výše hypotéky, tu mají jednotlivé banky nastavenou odlišně.

Jaká je doba splatnosti hypotéky Ústecký kraj

Úvěr musí být splacen do určitého věku žadatele, věk se různí dle jednotlivých bank, ale většinou se pohybuje okolo 70 let. Splacení úvěru se většinou pohybuje okolo 5 až 30 let.

Jaké informace vědět před uzavřením hypotéky Ústecký kraj

Každý hypoteční úvěr musí respektovat zákonem stanovená pravidla. Jedná se např. o následující. Obvyklá cena je stanovena bankou. Banka může upravit směrem nahoru i dolů cenu uvedenou ve znaleckém odhadu ceny nemovitosti. Zástavou pro hypoteční úvěr musí být nemovitost. Banka může navíc požadovat do zajištění další nemovitost. Žadatel musí mít dostatečné příjmy k tomu, aby byl schopen hypotéku splácet. Žadatel dále musí mít jasnou představu o investičním záměru, to znamená, jak nové bydlení získá, od koho jej získá, s čí pomocí a jak bude bydlení financovat.

Jak vybírat hypoteční banku Ústecký kraj

Při výběru hypoteční banky se zajímejte o výši úrokové sazby, o fixaci a způsob stanovení na nové období. Velmi důležitá je také možnost předčasného splacení hypotečního úvěru bez sankcí. Zjistěte si také podíl hypoteční banky na trhu. Toto má souvislost s profesionalitou, kvalitou poskytovaných služeb a poradenstvím. Důležité je také pro vás vědět informace o poplatku za vyřízení úvěru. Tedy o jaký poplatek se jedná a kdy jej musíte zaplatit. Někdy se poplatek musí uhradit předem, někdy se hradí až po schválení úvěru. Zajímejte se o postup při oceňování nemovitosti. Důležité je, kdo vypracuje znalecký posudek. Zjistěte si, které hypoteční banky poskytují úvěry na stavbu svépomocí. Zajímejte se také o to, jaké další možnosti nabízí hypoteční banka, např. pojištění atd. Určitě pro vás bude důležité znát délku vyřízení úvěru od okamžiku doložení všech potřebných dokladů. Také si zjistěte, jaké banky nabízí minimální výši hypotečního úvěru. Některé banky poskytují úvěry od 200 tisíc korun.

Jak funguje hypotéka u manželů Ústecký kraj

V ideální situaci si žádá o hypotéku manželský pár s dostatečnými příjmy, který dosáhne na požadovanou částku a banka vyhoví. Společným jměním manželů je nemovitost a také hypotéka na něj. Splátky pak probíhají podle plánu např. po dobu 20 let, během této doby může několikrát dojít k refinancování.

V případě, že dojde k rozvodu, dochází ke změně splácení. Vyřešit se tato situace dá několika způsoby. Hypotéku je možné převést na jednoho z manželů. Další možnosti je postoupením dluhu a předčasné splacení hypotéky. Převod hypotéky na jednoho z manželů znamená, že jeden z manželů zůstane v domě nebo bytě, kterého se hypotéka týká. Osoba, na kterou je hypotéka převedena musí mít dostatečné příjmy. Poté doloží bance informace o výdělcích a hypotéka může být převedena. V případě, že příjmy nestačí, může si přizvat spoludlužníka (např. nového partnera nebo sourozence). Osoba, která se z nemovitosti vystěhuje, se zbavuje závazku splácet a může si zažádat o novou hypotéku.

Postoupení dluhu se uskuteční v případě, že ani jeden z manželů nechce v nemovitosti po rozvodu bydlet. Dům nebo byt lze prodat s hypotékou a hypoteční závazek se převede na kupce. Kupec by měl prodávajícímu doplatit částku, která přibližně odpovídá rozdílu mez tržní hodnotou prodané nemovitosti a částku, která stále zbývá doplatit bance.

U předčasného splacení částky vás mohou potkat nemalé poplatky za předčasné splacení úvěru.

Jak funguje hypotéka u nesezdaných párů Ústecký kraj

V případě, že o svatbě neuvažujete, ale i tak chcete s partnerem mít vlastní bydlení, můžete zažádat o hypotéku. O hypotéku může zažádat jeden z vás. V případě, že vás banka nevyhodnotí jako dostatečně bonitního klienta, můžete si ke své hypotéce přizvat spolužadatele (tedy vašeho partnera). Spolužadatel se pak mění na spoludlužníka. Poté banka zhodnotí vaše příjmy, pracovní smlouvy atd. a rozhodne se o tom, zda máte nárok hypotéku získat.

Nyní budete mít s partnerem vůči bance stejné závazky a budete vlastnit ideálně jednu polovinu nemovitosti. V případě rozchodu bude potřeba převést hypotéku na jednoho z vás.

Nejvýhodnější hypotéky Ústecký kraj

Ne všichni mají možnost pořídit si vlastní nemovitost z naspořených financí. Řešením se tedy stává hypoteční úvěr. Hypotékou je možné zafinancovat nákup nemovitosti, pozemku, výstavbu nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci a opravu nemovitosti. Nyní nabízejí hypotéky všechny banky v České republice. Na výběr máte z různých typů hypotečních úvěrů. Hypotéky můžeme rozdělit do dvou základních skupin a to na hypotéky účelové a neúčelové. Účelové hypotéky můžete využít k předem definovaným účelům jako je např. nákup bytu, rodinného domu nebo stavebního pozemku. Neúčelové hypotéky lze využít na cokoliv. Při výběru nejvýhodnější hypotéky se řídíme nejnižší úrokovou sazbou. Vhodné je kontaktovat finančního poradce, který vám s výběrem hypotéky pomůže.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32626 (ck#626)


Přidat komentář