Hypotéka a životní pojištění

Jednou z možností, jak získat byt je hypotéka. Na co vše je třeba pamatovat při jejím sjednání? Myslete i na to, že u Vás může vzniknout platební neschopnost například z důvodu dlouhodobé nemoci. Pak je dobrou volbou uzavření životního pojištění.

Co představuje hypotéka

S hypotékou můžete financovat nákup bytu nebo jiné nemovitosti. Jedná se o úvěr, který poskytuje banka a jenž je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, jenž se vždy musí nacházet na území České republiky. Zákon o dluhopisech nabízí také možnost zajistit úvěr zástavou k nemovitosti, která se nachází mimo území České republiky. Naše banky ovšem toto zatím nenabízejí.

Zástava nemovitosti k hypotéce

Abyste získali hypotéční úvěr, je jednou z podmínek zástava nemovitosti, jak již bylo zmíněno výše. Po celou dobu trvání úvěru však jste stále majitelem dané nemovitosti. Financující banka má pouze tzv. zástavní právo, jenž zaniká po úplném splacení hypotéky. Hypotéka Vás také nijak neomezuje užíváním nemovitosti, jen prostřednictvím zmíněného zástavního práva brání jejímu převodu a banka si tak chrání svoji nesplacenou půjčku.

Na co myslet před podpisem smlouvy o poskytnutí hypotéky

Předčasné splacení hypotéky – nenechte se mýlit, když si myslíte, že zaplatíte-li dlužnou částkou dříve, než máte sjednáno ve smlouvě, že ušetříte. Ne vždy tomu tak je. Banky bezplatné předčasné splacení hypotéky umožňují jen za předem dohodnutých podmínek. Z toho důvodu se o předčasné splátky hypotéky zajímejte dříve, než podepíšete příslušnou smlouvu. Například při uzavření hypotečního úvěru je možné zdarma sjednat službu Mimořádná splátka k hypotéčnímu úvěru, a to s fixací úroků na 10 let. Poté jednou ročně můžete mimořádně splatit bez poplatku hypotéční úvěr, a to do výše 10% z aktuálního zůstatku jistiny. Napoprvé je to možné v měsíci, jenž následuje po dočerpání úvěru, dále vždy po uhrazení aspoň dvanácti splátek.

Kdo si může o hypotéku zažádat

 • Fyzická osoba
 • Osoba starší 18ti let
 • Občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR nebo cizinec bez trvalého pobytu nebo osoba, jenž dle devizového zákona může v ČR získat nemovitost
 • Maximální věk žadatele většinou 65 let, banky většinou trvají na splacení hypotéky do věku 70-ti let nejstaršího žadatele, některé do 70-ti let nejmladšího žadatele
 • Právnická osoba
 • Účelově založená společnost
 • Existující společnost, jenž se prokazuje daňové přiznání
 • Sídlo na území ČR

Výše poskytnuté hypotéky

Chcete si zažádat o hypotéku, ale nevíte, kolik Vám bude schváleno? Můžete získat výši hypotéky do 100% Vašeho záměru, s ohledem však na: Vaše příjmy prokazující možnost hypotéku splácet; tržní hodnotu zastavované nemovitosti.

Poplatky spojené s hypotéčním úvěrem

Některé banky nabízejí tzv. službu hypotéka bez poplatku, kde všechny, nebo většina poplatků není klientovi přímo účtována. Jsou promítnuty do vyšší úrokové sazby.

Při vyřízení úvěru se Vám věnuje pracovník v bance, a to na začátku, v průběhu splácení hypotéky.

S jakými poplatky můžete počítat?

 • Ocenění nemovitosti – hradíte smluvnímu znalci banky, jenž dle metodiky banky zpracuje požadované ocenění nemovitosti.
 • Poplatek za vyřízení hypotéky – poplatek splatný po schválení hypotečního úvěru. Většinou činí až 1% z hypotečního úvěru.
 • Poplatek za čerpání úvěru – u některých bank poplatek není, u jiných se může pohybovat do výše 500 Kč.
 • Poplatek za nadstandardní služby
 • Poplatek za správu úvěru – měsíční poplatek, jehož výše může být kolem 150 Kč měsíčně.

Doba pro vyřízení hypotéky

Proces vyřízení hypotéky je možné rozdělit do několika etap: příprava podkladů; schvalovací řízení; splnění podmínek pro čerpání hypotéky.

Příprava potřebných podkladů – tato doba trvá zhruba jeden až dva týdny.

Schvalovací řízení – počítejte s průměrnou dobou dvou týdnů.

Splnění podmínek pro čerpání hypotéky - čerpání hypotéky probíhá po splnění podmínek definovaných úvěrovou smlouvou. Celý proces schvalování úvěru trvá tři až šest týdnů.

Potřebné doklady pro hypoteční banku

Potřebné doklady pro účel použití prostředků

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Snímek z katastrální mapy
 • Kupní či budoucí kupní smlouva
 • Nabývací tituly
 • Stavební povolení, nebo ohlášení stavebních prací
 • Ocenění nemovitosti

Potřebné doklady pro posouzení návratnosti úvěru

 • Doklady totožnosti
 • Potvrzení o příjmech
 • Potvrzení o průměrném výdělku ze zaměstnání
 • Ostatní příjmy
 • Daňová přiznání
 • Živnostenský list
 • Doklad o zaplacení daně
 • Výpisy z běžného účtu

Je potřeba říci, že výše uvedené doklady jsou pro jednotlivé banky individuální, dle jejich požadavků.

Splácení hypotečního úvěru

Hypoteční úvěr budete splácet pravidelnými splátkami, a to dle dohodnutého kalendáře. Nejčastější variantou jsou pravidelné měsíční anuitní splátky, kterými budete platit úroky a zároveň tím umořujete zapůjčenou částku.

Minimální doba splácení hypotéky je pět let, maximální pak třicet let. Maximální doba splacení hypotéky je také omezena věkem nejstaršího žadatele o hypotéku, u některých bank se jedná o nejmladšího žadatele. Banky většinou požadují, aby hypotéka byla splacena do 70ti let nejstaršího, případně nejmladšího, žadatele.

Co dělat v případě nemožnosti splácet hypotéku

Splácíte poctivě hypotéku, ale může se stát, že se ocitnete v problémech se splácením. V případě, že máte pojištění, získáte určitý čas k dobru, abyste svoji situaci mohli vyřešit. V případě, že pojištění nemáte, je důležité mít vlastní rezervy na překlenutí krize.

V některých evropských zemích může vypomoci tzv. garanční fond hypoték, kdy princip fungování garančního fondu hypoték je relativně snadný.  V případě, že garanční fond uzná žádost svého klienta za oprávněnou, může za něj splácet jen úroky, nebo jistinu hypotéky, ovšem nejvýše půl roku až dva roky. Tato jakási půjčka bývá bezúročná a to, co za klienta garanční fond zaplatil, bude klient splácet v dalších letech. Garanční fondy v jednotlivých zemích fungují jako státní, soukromé, kombinované. Aby garanční fond byl ochoten vzít na sebe riziko, že mu klient poskytnutou půjčku splatí, banka se na tomto riziku musí také podílet. Co se týče ČR, tak ta o zřízení garančního fondu hypoték zatím neuvažuje.

Hypotéka & životní pojištění

Myslete i na to, že u Vás může vzniknou platební neschopnost například z důvodu dlouhodobé nemoci, invalidity aj. v tomto případě je dobrou volbou sjednání životního pojištění. Sjednaná pojistná částka je v případě smrti pojištěného použita na úhradu nesplaceného úvěru. Bude-li pojistná částka pro případ smrti vyšší než výše nesplaceného úvěru, vyplatí příslušná pojišťovna oprávněné osobě rozdíl mezi sjednanou pojistnou částkou a nesplaceným úvěrem.

Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu.

Předmět životního pojištění

 • Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu
 • Pracovní neschopnost v důsledku úrazu
 • Tělesné poškození způsobené úrazem
 • Smrt následkem úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním
 • Plná invalidita způsobená úrazem s výplatou důchodu
 • Plná invalidita s výplatou důchodu
 • Pobyt v nemocnici
 • Pracovní neschopnost
 • Vážná onemocnění
 • smrt

Pojištění úvěru

Předmětem pojištění je smrt pojištěného (v tomto případě se jedná o výplatu sjednané pojistné částky) a plná invalidita (zproštění od placení pojistného).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15003 (rodina-finance.cz#22077)


Přidat komentář