Finanční poradenství a finanční poradce - Tábor a okolí

Finance jsou dosti složitou oblastí, ve které se každý z nás neorientuje. A právě na to jsou zde finanční poradci. Finanční poradce vám pomůže sestavit finanční plán a doporučí vám optimální řešení pro vaši finanční situaci.

Orientovat se ve finančních produktech není zrovna jednoduché. V tomto ohledu vám mohou pomoci finanční poradci. Finančním poradenstvím se v České republice na živnostenský list zabývá přibližně desítky tisíc lidí. Někteří vykonávají tuto práci na celý úvazek, pro jiné je jen přivýdělkem. Pro běžného občana je důležité umět vybrat správného finančního poradce, který pracuje odborně a nabídne nám produkt nezávisle na svých provizích.

Kdo je to finanční poradce

Finanční poradce je odborník, které má dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti finančních produktů. Pro finančního poradce je velmi důležité znát podrobně finanční situaci svého klienta. Správný finanční poradce se bude důsledně zajímat o vaše přání, potřeby a výhledy do budoucna. Neméně důležité je také to, aby byl finanční poradce informován o rizicích klienta a všech smlouvách, které má klient uzavřené. Finanční poradce musí přesně vědět, jaké jsou vaše příjmy a výdaje. Na základě všech těchto informací se poté vytváří finanční plán. Zkušený finanční poradce má dostatečný přehled o typech finančních produktů a dokáže vám doporučit, který je ideálním řešením právě pro vás. Finanční poradce se musí dostatečně orientovat v úvěrech, penzijním pojištění, stavebním pojištění, hypotečních úvěrech, investicích do podílových fondů a podobně. Dobrý finanční poradce vám také ukáže objektivní srovnání produktů jednotlivých institucí. Myslete na to, že správný finanční poradce na vás nikdy nebude tlačit a nebude vám nutit určitý produkt.

Co se týká příjmů finančních poradců, tak mohou pocházet přímo od klienta, z provizí nebo kombinací těchto dvou způsobů. V případě provizně placených poradců existuje jisté riziko střetu zájmů mezi vlastním výdělkem a nejvhodnějším řešením pro klienta.

Jaké jsou výhody spolupráce s finančním poradcem

V případě, že finance nejsou vaším oborem, nemůžete se nikdy stoprocentně orientovat v široké nabídce produktů. Finanční poradce by nám tedy měl vždy srozumitelně vysvětlit, který finanční produkt je ideální právě pro nás a která instituce vám tento produkt může nabídnout nejvýhodněji. Finanční poradce nám také dává informace týkající se vypovídání smluv nebo možných rizika z poklesu investic. Samozřejmostí práce finančního poradce by také měla být optimalizace starých smluv.

Podle čeho vybrat finančního poradce

Při výběru finančního poradce se snažte vyhnout spolupráci s vašimi rodinnými příslušníky. Vždy rozlišujte obchodní zástupce a poradce. Obchodní zástupce zastupuje vždy jednu nebo několik institucí a bude vám tedy nabízet produkty firmy, kterou zastupuje. Obchodní zástupce může být zaměstnancem této firmy nebo bude pracovat jako živnostník. Poradce nabízí produkty většího množství institucí. O finančním poradci dále mnoho vypovídá jeho dochvilnost. Vytváření časové tísně bývá někdy od finančních poradců záměrné. V časové tísni s vámi může finanční poradce lépe manipulovat a vnutit vám určité produkty. Vždy myslete na to, že dobrý finanční poradce se podrobně zajímá o vaše plány a potřeby. Měl by vám dostatečně naslouchat a hledat optimální řešení právě pro vás. Profesionální finanční poradce doporučí svému klientovi, jak pokrýt co nejvíce vlastních rizik a zabezpečit vlastní rodinu. U každého produktu by měl finanční poradce vše pečlivě vysvětlit a zmínit také výhody a nevýhody daného produktu.

Když vybíráte finančního poradce, nechte se vždy ovlivnit vašim dojmem. Váš vztah by neměl být čistě obchodní, ale především lidský a důvěrný. Mějte se na pozoru před finančními poradci, kteří preferují určitý typ finančních nabídek.

Je lepší placené nebo bezpoplatkové finanční poradenství

Plně placené finanční poradenství je založeno na tom, že odměnu poradci vyplácí v plné výši klient. V případě, že je součástí nabídky také zprostředkování finančních produktů, děje se tak bez nároku na provizi pro finančního poradce. V okamžiku, kdy je provize čerpaná, snižuje se úhrada klienta za poradenství. Výhodou tohoto poradenství je nezávislost finančního poradce a riziko střetu zájmů je zde minimální. Další výhodou je komplexnost nabízených služeb. Finanční plán se může zabývat také oblastí sociálních dávek, podpor, převodu majetku a podobně. Nevýhodou tohoto typu poradenství je samozřejmě jeho cena. Za podrobný finanční plán může klient zaplatit více než 10 000 korun.

Co se týká bezpolatkového poradenství, klient zde neplatí za vypracování finančního plánu nic. Důležité je však poznamenat, je vždy vázáno na povinnost navržené řešení i realizovat zakoupením finančních produktů. Provize za produkty uhradí práci finančního poradce na vytvoření finančního plánu. V tomto případě vždy dochází ke střetu zájmu.

Třetí možností je kombinovaná úhrada. Část odměny finančního poradce je tvořena přímou úhradou od klienta a druhá část provizí za produkty. Cena služby se tak stává přijatelnou i pro běžného občana.

Vytvoření finančního plánu

Nedílnou součástí finančního poradenství je vytvoření finančního plánu. Finanční plán musí mít stanovené cíle, kterých chce klient dosáhnout. Finanční plán se musí řídit příjmy a výdaji každého klienta. Finanční poradenství nám může pomoci udržet životní úroveň i ve stáří. Pomocí finančního plánu můžete např. peníze odkládat na penzijní připojištění. Finanční plán dále může zajistit vzdělání vašich dětí. Finanční plán je také důležitý, co se týká zabezpečení vaší rodiny. Jen těžko můžeme předvídat rány osudu jako onemocnění, úraz nebo úmrtí. Finanční plán vám dále může pomoci při řešení dluhů. Také se splněním životních přání počítá finanční plán. Každý sen se může časem splnit, když budete vědět co dělat se svými financemi.

Jaká je spolupráce s finančním poradcem

Každý finanční poradce pracuje dle svých zvyklostí, ale obvykle bývá, že se s vámi v prvních dvou měsících sejde přibližně šestkrát. První schůzka bývá především formální. Během první schůzky se vám finanční poradce představí a řekne vám o službách, které nabízí. Během druhé schůzky se finanční poradce bude zabývat vašimi příjmy, výdaji, vyhlídkami do budoucna. Bude chtít vědět, jaké máte plány a sny. Finanční poradce bude také požadovat kopie smluv, které již máte uzavřené. Bude se zajímat o to, zda chcete smlouvy změnit nebo optimalizovat. Na další schůzce vám finanční poradce nabídne optimální řešení vaši finanční situace a vytvoří finanční plán na míru pro vás. Předloží vám také k prostudování návrhy smluv. Všechny smlouvy si řádně prostudujte a zeptejte se finančního poradce na věci, kterým nerozumíte. Další schůzka je především administrativní. Během schůzky budete kontrolovat smlouvy a podepisovat je. V případě, že se smlouvami nejste spokojeni, žádejte jejich úpravu a nic nepodepisujte. Asi po měsíci bude následovat další schůzka. Během poslední schůzky se domluvíte s finančním poradcem, jak bude probíhat vaše další spolupráce. Například se můžete domluvit, že vás finanční poradce kontaktuje v případě, že se objeví zajímavé finanční produkty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32826 (ck#657)


Přidat komentář