Finanční poradce - Brno a Jihomoravský kraj

Vyznáte se ve financích? Pokud je vaše odpověď kladná, tak jste nejspíše odborník. Ti, kdo se ve finanční sféře příliš neorientují, jsou ovšem ve většině. Kdo by nechtěl vědět, jak více vydělávat peníze?

Služby jakéhokoli poradce mnozí lidé oddalují. Záměrně tvrdíme oddalují, protože třeba zrovna vy jste ve fázi, kdy si říkáte, že je pro vás zbytečné využít služeb takového poradce. Právě toto ale zažila spousta lidí a posléze zjistili, že potřebují skutečně pomoc. Až se obrátí na onoho poradce, tak zjistí, že kdyby to udělali dříve, tak už by měli více peněz. Jestli se tedy nevyznáte v ekonomice, tak si skutečně nechte poradit od těch, co této problematice rozumí.

Finanční poradce má spousty výhod. Může nalézt řešení, jak hospodařit s penězi. Také vám poradí, kde jinde peníze vydělat než jen v zaměstnání. To může být menší úvazek navíc,investice anebo nějaký typ spoření. I když to vždy nemusí být prvoplánový výdělek, jak jej známe, tak s e nabízí řada situací, kdy můžete získat peníze navíc. Když třeba zjistíte, že někde nemusíte platit něco navíc, tak je to svým způsobem také získání peněz, protože bez oné vědomosti byste to nevěděli. A zaplatili byste více. Je ale zapotřebí, abyste měli skutečně efektní radu. Spousta lidí si myslí, že toto obsáhne. Peci není problém šetřit. Není složité si najít výhodný typ spoření. Jakmile ale nemáte systém a nepohybujete se v dané sféře, tak uvidíte, že tak jednoduché to není. Investujte proto do toho, co vám může pomoci umět hospodařit.

Vztah k osobnímu finančnímu poradci

Aby vám váš finanční poradce mohl co nejlépe pomoci a vy tak mohli získat z jeho služeb co nejvíce užitku, je potřeba, abyste k němu byli upřímní a přiznali mu vaše potřeby, svěřili mu své sny. Jedině tak může nastavit váš osobní plán tak, aby pracoval pro vás. Řekněte mu o sobě co nejvíce, o vašem životním stylu, co vás baví, jaké jsou vaše koníčky, čeho chcete dosáhnout. Máte například děti, které chcete pojistit proti úrazu, našetřit jim na studia a pak jim poskytnout určitou výpomoc do života? Máte babičku, pro kterou potřebujete pořídit bydlení, ale nevíte, z čeho to zaplatit? Myslíte na svoji budoucnost a víte, že byste se měli zaopatřit na důchod? Nebo si chcete splnit svůj sen o exotické dovolené, novém automobilu, kuchyňské lince nebo přímo vlastním rodinném domku? Každý z nás má jiné sny a přání. Měli byste se nad těmi vlastními zamyslet, čeho vlastně chcete dosáhnout a buďte upřímní zejména sami k sobě. Jedině potom můžete své cíle přesně formulovat a pak vám může finanční poradce nejlépe pomoci.

Hospodaření

Jak vyjít s penězi? Tato otázka trápí spoustu lidí. Mohou to být různé věkové skupiny, ať už pracující, kteří žijí tzv. od výplaty k výplatě nebo se může jednat o důchodce, kteří nemají příliš vysokou penzi. Nejprve se zabývejme těmi ještě vydělávajícími.

Pokud někdo opravdu sotva vyjde s výplatou, tak je něco špatně. Buď je tedy na čase změnit zaměstnání anebo si vzít něco navíc. Jestli stále máte nějaké peníze stranou, tak je dobré zvažovat investici. Ta, ať se týká čehokoli, je pak velmi fundovaná, tudíž se musíte poradit s odborníkem, co a jak. Ono se řekne, že lze investovat a něco bude vydělávat za vás. Musíte ale vědět, do čeho jít. S tím vám musí poradit někdo, kdo se v této problematice vyzná. Co se týká dalších úvazků, tak to dnes není nic neobvyklého. Je ovšem nutné zohlednit, zda se člověk také neuštve. Pokud budete celý den v práci, pak celou noc za barem a na spánek budete mít dvě hodiny, tak to též dlouho nevydržíte. Je proto lepší zvážit, zda se nepoohlédnout po lépe placeném jiném plném úvazku, jestli nemáte nějakou brigádu jen občas a v té linii si pak můžete dát stranou i investici.

Co se týká důchodů, tak již dnes je nutné myslet na zadní vrátka. Pokud je ale už někdo v důchodu a nemá z důchodu peněz nazbyt, stále je tu možnost investic. Samozřejmě nevadí ani pracovní úvazek, koneckonců někomu to prospěje i po psychické stránce. Ostatně je někdy lepší pracovat tak dlouho, dokud vám to zdraví dovolí. Stačí už jen něco lehčího, ale pořád budete mít nějakou náplň, budete v kontaktu s lidmi a podobně.

Možné výdělky

Už jsme se toho trošku dotkli. Spousta lidí si stěžuje, že nemá pracovní uplatnění, ale přitom se bojí hnout z místa. Je proto dobré zvážit, zda vás práce naplňuje. Pokud ne, tak je na čase ji vyměnit. To se samozřejmě řekne velmi snadno, obzvláště dnes, kdy není práce, pomyslíte si. Musí se to ale zkoušet. Můžete mít něco vedlejšího nebo se ptejte po jiných možnostech, kde byste se mohli uplatnit.Finanční poradce vám řekne, co a jak udělat, aby byl úspěch co nejefektnější. Poradí vám, co dělají jiní lidé, kteří toho zvládají více. U spousty lidí je totiž největší překážkou krok do neznáma. Jestli toho budou stíhat více, bojí se opustit zaběhlé místo, nemají rádi změny a podobně. Pokud ale chcete zlepšit svůj život, tak něco změnit musíte a s tím si nechte poradit.

Půjčky

Hypotéky, úvěry a jiné prvky půjčování jsou sféry, bez kterých se lidé dnes pomalu neobejdou. Je ale nutné najít si ten správný produkt, abyste pak neměli starosti se splácením.

Už víte, proč oslovit finančního poradce? Mějte na paměti, že i když máte pocit, že byste zbytečně tratili, tak jsou situace, kdy je lepší nejprve něco vydat a následně se to ukáže jako dobrá investice. Když vám někdo poradí hned, jak nakládat s penězi, tak je to lepší, než když sami žijete od výplaty k výplatě.

Životní pojistné smlouvy

V užším slova smyslu lze říci, že životní pojištění je pojištění proti negativním finančním důsledkům, které by přinesla smrt pojištěného, nebo-li „pojištění pro případ smrti“. V dnešní době je však běžné toto pojištění kombinovat s různými dalšími připojištěními. Tudíž by se dalo životní pojištění v širším slova smyslu označit jako pojištění, jehož hlavním posláním je finanční ochrana pojištěného člověka a jeho blízkých osob proti důsledkům nepředvídatelných událostí, které by měly negativní dopad na jeho zdraví, zejména pak proti smrti.

Důvodů pro uzavření životního pojištění můžeme nalézt hned několik. Uzavíráme je tehdy, pokud by měla ona nepředvídatelná událost podstatné finanční dopady na nás či na naše blízké.

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Na trhu existují dva základní druhy životních pojištění – rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové) a rizikové životní pojištění.

Kapitálové životní pojištění

Jde o pojištění pro případ dožití nebo smrti, tento druh pojištění slouží především ke zvýšení či udržení současného životního standardu, přilepšení k důchodu, zlepšení finanční situace ve stáří, k výhodnému zhodnocení finančních prostředků apod.

Každé pojistné plnění z kapitálového pojištění je samozřejmě doplněno o zhodnocení pojistných rezerv životního pojištění.

Typy kapitálového životního pojištění:

 • kapitálové pojištění za běžné pojistné
 • kapitálové pojištění za běžné pojistné s pevnou lhůtou výplaty
 • kapitálové pojištění za jednorázové pojistné
 • kapitálové pojištění se zkráceným úmrtním plněním
 • pojištění s částečnými výplatami
 • svatební nebo studijní pojištění
 • kapitálové pojištění do věku 85 let pojištěného
 • důchodové pojištění
 • termínované vkladové pojištění
 • kapitálové kolektivní životní pojištění

Jak kapitálové životní pojištění funguje

Nejdřív jsou z vámi placeného pojistného pokryty náklady na pojistné krytí a poplatky pojišťovny. Zbývající část potom tvoří rezervu pojištění. V případě úmrtí vyplatí pojišťovna osobě sjednanou pojistnou částku, v případě dožití dostane pojištěný sjednanou pojistnou částku včetně podílů na výnosech.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je moderním investičním produktem, u kterého klient rozhoduje o tom, jakým způsobem budou jím vložené peníze investovány.

Toto pojištění se zpravidla uzavírá na dlouhou dobu. V okamžiku uzavření pojistné smlouvy nemůže nikdo odhadnout, jaké potřeby a jaké možnosti bude mít třeba za 10 let. Proto je tento typ pojištění konstruován tak, aby mohla být konkrétní pojistná smlouva přizpůsobena potřebám klienta nejen v okamžiku uzavření, ale také v průběhu pojistné doby.

Tento produkt úspěšně vstoupil na český pojistný trh díky své transparentnosti, flexibilitě a možnosti daňových úlev. Klade si za cíl finančně zabezpečit klienta pro důchodový věk.

Uvažujete o uzavření životního pojištění se spořicí složkou? Víte, k čemu se skutečně zavazujete? Podrobně porovnejte kapitálové a investiční pojištění a nechte si od odborníků poradit, které pro vás bude výhodnější.

Rizikové pojištění

Rizikové životní pojištění je vhodnou volbou pro majitele závazku ve formě úvěru či půjčky, který chce krýt své blízké před případným finančním zatížením vzniklým jeho úmrtím. Může sloužit také jako dodatečná ochrana k existujícímu pojištění pro případ smrti nebo dožití. Nejedná se o produkty s efektem spoření, protože po uplynutí pojistné doby toto pojištění zaniká bez náhrady.

Rizikové životní pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí pouze zabezpečit své nejbližší pro případ smrti a ty, kteří potřebují životní pojištění z důvodu zajištění hypotéky či jiných vyšších úvěrových produktů (životní pojištění zde vyžadují banky, které půjčku poskytují).

Úrazové pojistné smlouvy

Úrazy se nevyhýbají nikomu. Zejména vážný úraz s trvalými následky, znamená podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny. Proto není na škodu mít sjednáno úrazové pojištění.

Úraz je nenadálá událost, která ovlivní několik následujících dní, týdnů, měsíců, let a někdy i celý zbytek života. Finanční odškodnění spojené s úrazem pomocí úrazového pojištění nepříjemné následky neodstraní, ale pomůže je zmírnit.

Úrazové pojištění si může sjednat každý, kdo má o ně zájem. Pojistit lze jednotlivce, rodinu i skupinu osob (zaměstnanci firmy, zájmová organizace, skupina dětí…).

Nemůže nás sice před úrazem ochránit, ale pomůže nám řešit složité situace tak, aby naše životní úroveň zůstala zachována. Poskytuje pojistnou ochranu před různými riziky. Ochranu můžeme kombinovat a sami si můžeme zvolit pojistné částky. Výše pojistného závisí na výši pojistných částek pro jednotlivé druhy pojištění, rizikovosti vykonávaného povolání, mimopracovní nebo sportovní činnosti a na způsobu placení.

Úrazové pojištění může zahrnovat:

 • pojištění pro případ smrti úrazem, v případě úmrtí v důsledku úrazu umožňuje vyplatit oprávněné osobě finanční částku ve sjednané výši
 • pojištění pro případ trvalé invalidity, při trvalé invaliditě v důsledku úrazu získává pojištěný sjednanou finanční částku, nebo měsíční rentu
 • pojištění trvalých následků, podle rozsahu poškození je vyplaceno pojistné plnění ve sjednané výši
 • pojištění drobných úrazů, podle rozsahu poškození je vyplacena určitá finanční částka, nebo je stanoveno denní odškodné v pevné výši
 • hospitalizace, vyplacení denní dávky v případě úrazu v pevně stanovené výši
 • chirurgické zákroky, výplata je stanovena na základě závažnosti chirurgického zákroku z pojistné částky sjednané pro tento případ

Investice

Investice je jakákoliv činnost, při které obětujete přesně stanovené množství peněz dnes za očekávaný ale nejistý tok peněžních prostředků kdykoliv v budoucnosti (nebo k přesnému datu v budoucnosti). Samozřejmě, že předpokládáte, že uvedený budoucí příjem bude vyšší než současná hodnota vašich peněz.

Investicí se rozumí koupě finančního aktiva (například akcie, dluhopisu, podílového listu, atd.) se záměrem vydělat další peníze, buď formou pravidelně vyplácené odměny z daného aktiva (př. dividendy v případě akcie, kupónu v případě kuponového dluhopisu, atd.) anebo po určitém časovém období následným prodejem aktiva za vyšší cenu.

Obecně je to část příjmu, kterou vkládáme někam za účelem vytvoření zisku. Investice se chápe jako vložení peněz do dlouhodobých statků, které nepřináší zisk okamžitě. Účelem je získání budoucího užitku.

Jak vybrat optimální oblast pro Vaše investice? Váháte, do kterých statků je aktuálně výhodné investovat? Jaké získáte výhody v rámci pravidelného investování? Chcete mít víc času na práci a koníčky, přitom mít své finanční prostředky výhodně uložené? Finanční poradce nabízí odborné poradenství, navržení vhodného investičního portfolia na míru a následné zprostředkování investice. Dlouhodobým cílem je vytvoření naprosté důvěry s klienty na základě pravidelného kontaktu a jedním z neméně důležitých cílů je zdvojnásobení investovaného kapitálu klienta do deseti let. Získáte podrobný přehled, radu a navíc budete v obraze. Poradí vám, jakou částku je vhodné investovat pro dosažení kýženého zisku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14874 (rodina-finance.cz#23267)


Přidat komentář