Druhy životních pojistek

Chcete mít jistotu, že bude zachován Váš životní standard, až budete v seniorském věku? Chcete zabezpečit rodinu, v případě Vašeho úmrtí? Sjednejte si životní pojištění. Můžete si vybrat hned z několika typů.

Druhy životních pojistek

 • Investiční životní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Životní pojištění – úrazové a zdravotní (nemocenské aj.)
 • Úvěrové životní pojištění
 • Rizikové životní pojištění

**Životní pojištění
**

Investiční životní pojištění

Pokud se rozhodnete pro investiční životní pojištění, Vaše rodina bude zajištěna v případě Vašeho úmrtí či zdravotních potíží, zároveň ale můžete svoje úspory zhodnocovat na kapitálových trzích prostřednictvím podílových fondů. Tím si vytváříte finanční rezervu, aby jste byli zajištěni i v důchodovém věku. Tento produkt umožňuje volbu míry rizika a také změny strategie v průběhu pojistné doby. Výhodnost tohoto typu pojištění roste s dobou jeho trvání, ovšem v případě potřeby máte přístup k penězům zajištěn.

Výši pojistné částky také můžete v průběhu trvání pojištění měnit, a to v závislosti na Vašich momentálních potřebách. Vámi vložené finanční prostředky se v průběhu pojistné doby zhodnocují. Naspořená částka z životního pojištění není garantována, ale můžete aktivně měnit.

V průběhu samotného pojištění máte i možnost částečných výběrů.

Částka, která Vám bude vyplacena na konci trvání pojištění, bude navýšena o veškeré zisky z investic.

S investičním životním pojištěním můžete ušetřit na daních, při dodržení zákonem stanovených podmínek.

Kapitálové životní pojištění

Ptáte se, jaký produkt ideálně kombinuje spoření se životním pojištěním? Kapitálové životní pojištění umožňuje vytvořit si rezervy pro stáří a zajistit blízké pro případ ztráty živitele. V případě změn, to je navyšování či úpravy v pojistné ochraně, je tento produkt velmi málo progresivní. Jedinou výhodou je garantovaná částka k výplatě při dožití.

Výběr životního pojištění

V čem spočívají výhody investičního a kapitálového životního pojištění

 • Zhodnocení finančních prostředků, kdy část pojistného tvoří spořící složku, která je zhodnocována.
 • Možnost zvolení si vlastní investiční strategii.
 • Daňové úlevy, a to až 12 000 Kč ročně je možné odečíst z daňového základu, za vaše platby na životní pojištění.
 • Možnost obdržení příspěvku od zaměstnavatele, a to až do výše 24 000 Kč.
 • Možnost měnit rozličné parametry pojistné smlouvy, kupříkladu navyšování, či naopak snižování pojistné částky, nebo také volit různé druhy připojištění.

V čem spočívají nevýhody investičního a kapitálového životního pojištění

 • Není garance pojistné částky při dožití.
 • Není garance výše zhodnocení.

Kapitálově důchodové pojištění

S důchodovým pojištěním získáte jistotu vyplácení doživotního důchodu, nebo vyplacení časově omezeného důchodu pozůstalým v případě Vaší smrti. Jedná se o produkt založený na podobném principu jako je kapitálové životní pojištění.

Dočasné životní pojištění

Představuje pojištění pro jedince, kteří mají například rizikové zaměstnání nebo hobby koníčka a chtějí zajistit svoji rodinu pro případ nešťastné události. Pojištění Vám umožní dobře zabezpečit blízké, a to za přijatelných cenových podmínek.

Výše pojistné částky záleží na Vašich přáních.

V případě, že dojde k úmrtí během trvání pojištění, je sjednaná částka vyplacena Vámi určené oprávněné osobě/osobám.

Peníze

Životní pojištění - úrazové a zdravotní

Znáte někoho, komu by se ve svém životě nikdy nic nestalo? Dobré pojištění úrazu nezabrání, ale pomůže lépe se vyrovnat s těžkostmi, které mohou nastat. Případné trvalé následky totiž mohou významně ztížit celkové uplatnění v životě. Kromě zákonem stanoveného zdravotního pojištění je možné si sjednat zdravotní pojištění. Díky této pojistce se nemusíte bát poklesu svých příjmů v době, kdy Vás postihne nemoc, a to i dlouhodobá. Tyto finance je možné využít i na nadstandardní péči.

Úvěrové a rizikové životní pojištění

Pro krytí rizik existuje mnoho řešení a my Vám umíme vybrat to správné. Ne každý ví, že společně s vyřízením úvěru či hypotéky je možné sjednat i pojištění pro případ ztráty příjmů a i dalších rizik.

Úvěrové životní pojištění

Jedná se o pojištění, jenž oceníte, splácíte-li hypotéku nebo jiný úvěr a chcete mít jistotu, že v případě úmrtí nebudou muset Váš závazek převzít Vaši blízcí. Výhoda pojištění spočívá v nižším pojistném, jenž umožňuje za nízkou cenu poměrně vysokou pojistnou ochranu.

Pojistná částka v průběhu pojistné doby postupně klesá spolu se spláceným dluhem. Klesání pojistné částky může být lineární nebo může přesně kopírovat splácení jistiny dluhu podle splátkového kalendáře sjednaného s bankou.

Máte také možnost si upravovat smlouvu podle aktuálních potřeb i možností.

Rizikové životní pojištění

Máte rizikové zaměstnání nebo koníčka a chcete zajistit rodinu pro případ nešťastné události? Rizikové pojištění je dostupné široké veřejnosti, můžete jej využít i jako řešení pro zabezpečení hypotéky, či úvěru.

Můžete se pojistit podle svých potřeb až do výše 5 mil. za předpokladu splnění podmínek pojišťovny.

Pojistné plnění je možné vinkulovat k hypotéce nebo úvěru.

Šetření

V čem spočívá princip životní pojistky

Cílem životního pojištění je vytvořit finanční rezervu na stáří, zabezpečit osoby blízké v případě smrti a pokrýt rizika při splácení úvěru.

Obliba životního pojištění

Životní pojištění je u nás stále oblíbenější pro mnoho důvodů. Mezi nejzajímavější patří: příspěvky od zaměstnavatele, daňové úlevy, pojistná ochrana a v neposlední řadě zhodnocení finančních prostředků při dožití.

Vhodná doba pro založení životní pojistky

Nikdo neví, co mu budoucnost přinese. Tak proč otálet? Je lepší se na vše chytře připravit. Pro pojišťovny stárneme rychleji a z důvodů zdravotního stavu nás mohou i odmítnout.

Do jakého věku uzavřít životní pojistku

Životní pojištění je nutné sjednat vždy do věku minimálně 60-ti let, z důvodu daňových úlev a vyššího zhodnocení při delší době pojištění.

Možnost využití finančního poradce v rámci životních pojistek

V tomto případě bych opravdu doporučila se obrátit na nezávislého finančního poradce. Je zde jeden hlavní důvod, a to je široká nabídka, která činí cca 100 produktů spojených s životním pojištěním.

Finanční poradce Vám vybere nejvhodnější produkt a můžete společně vypracovat Váš osobní finanční plán do budoucna, kde bude zabezpečení Vaší rodiny, zhodnocení Vašich finančních prostředků a maximální využití daňových výhod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15001 (rodina-finance.cz#22070)


Přidat komentář