Transplantace vlasů

Trápí Vás ztráta vlasů? Zkoušeli jste již nejrůznější potravinové doplňky,kosmetické přípravky, a bez výsledku? Transplantace vlasů Váš problém vyřeší. Metod je hned několik, a každá má svá pro a proti. Přiblížíme Vám postupy a metody transplantace.

Způsob provedení transplantace vlasů

Transplantace se provádí v lokálním znecitlivění a zpravidla probíhá bez celkových komplikací. Transplantaci vlasů je možné provést ambulantním výkonem, po kterém můžete odejít domů, tj. není zde nutnost zůstat po zákroku na příslušné klinice.

Provádění zákroků a transplantace vlasů - sanofyto.cz

Sháníte plastickou chirurgii v Brně na zákrok transplantaci vlasů a nevíte na koho se obrátit? Poradíme Vám. Obraťte se na specialisty ambulance

sanofyto.cz, který se nachází v Brně na ulici Milady Horákové 28.

Posuďte sami a objednávejte se zde www.sanofyto.cz

Plastická chirurgie v Brně má za sebou mnoholeté zkušenosti, které díky tomu vyníkají svou kvalitou a získávají si své klienty. Působí již 12 let.

Provádí tyto výkony:

 • transplantaci vlasů

 • plastické operace

 • kosmetické zákroky

Objednejte se na konzultaci a zákrok na telefonním čísle 545 214 770, www.sanofyto.cz

 

Věříme, že s odborníky plastické chirurgie a výkonem budete maximálně spokojeni a splníte si své přání. Doporučte kliniku v brně i svým známým v okolí.

Průběh transplantace vlasů

Samotná transplantace vlasů se skládá u několika kroků:

 • předtransplantačí fáze - jedná se v podstatě o konzultaci příslušného odborníka kliniky s Vámi, jako pacientem. Způsob zákroku určí lékař podle Vašich dispozic, celkového vyšetření a náročnosti i rozsáhlosti zákroku. Výsledný efekt transplantace vlasů je, stejně jako operační postupy, naprosto individuální u každého člověka a proto je potřeba každý krok konzultovat s lékařem.
 • transplantace vlasů - je rozdělena na odebrání kožního štěpu; rozdělení kožního štěpu; přenesení kožního štěpu. Odebrání kožního štěpu je založeno na vyjmutí štěpu s kvalitním vlasovým porostem z týlní oblasti. Jeho velikost se liší v závislosti na použité metodě vlasové transplantace. Následně jsou rozděleny kožní štěpy na menší části, tzv. miništěpy o obsahu 2 – 3 vlasových kořínků a na mikroštěpy o obsahu 1- 3 vlasových kořínků. Poslední fáze spočívá v přenesení kožního štěpu do holého místa na hlavě.
 • potransplantační fáze - pacient je zkontrolován, podle provedené metody vlasové transplantace, rozsahu vlasové transplantace, je pacient poslán ještě v ten samý den domů, nebo zůstává na klinice přes noc.

Doporučení před transplantací vlasů

Je-li to možné, čtrnáct dnů před samotnou transplantací neužívejte léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin, Anopyrin aj.), nesteroidní antiflogistika (Ibuprofen, Brufen, Ibuma aj.) a propanolol (beta blokátor).

Týden před transplantací umývejte denně vlasy, aby se odstranily vlasy, které by stejně v nejbližších pár dnů spontánně vypadly.

Dva dny před transplantací neužívejte alkohol.

Metody vlasové transplantace

 • FUT - Follicular unit hair transplantation
 • FUE - Follicular Unit Extraction
 • Transplantace vlasů
 • Transpoziční lalok
 • Redukční elize alopatického ložiska
 • Vsazení štěpu pomocí mikropipety
 • Vsazení štěpu pomocí laserového paprsku

Metoda transplantace FUT

Základem metody FUT je přenesení vlasových štěpů získaných z odběrové oblasti o šíři max. 1,5 cm. Po odběru dostatečného množství štěpů se dárcovské místo zašije, vznikne maximálně 1 mm úzká jizva. Při jednom zákroku je možné transplantovat více jak několik tisíc štěpů. Technika  transplantace vlasů umožňuje normální a  současně přirozený růst vlasů, které obsahují v průměru 1,2,3 někdy i více vlasových kořínků.

 • vlasy jsou transplantovány ve svých přírodních formách, složených z vlasových mikroštěpů o skupinách 1 až 4 vlasů.

 • méně zjizvené tkáně v oblasti odběru štěpu.

 • vynikající estetické výsledky.

 • záruka na růst přesazených vlasů.

 • přirozená hustota vlasů již po jednom provedeném zákroku.

Metoda transplantace FUE

Metoda FUE je založena na odběru jednotlivých folikulárních jednotek pomocí drobných kruhových řezů o průměru 1 mm.

 • vhodnost při menších zákrocích.

 • možnost odebrání a sázení jednotlivých vlasů.

 • nevzniká žádná jizva v zadní části hlavy.

 • pracná a náročná metoda, protože se odebírá každá vlasová jednotka zvlášť.

 • kořínky mohou být poničeny, protože směr růstu kořínků je těžké odhadnout.

 • vyšší finanční náklady.

Metoda transplantace vlasů

Metoda se v širokém měřítku užívá při léčení plešatosti.

 • nejvíce používaná z chirurgických metod.

Metoda transpoziční lalok

Metoda je poměrně málo užívaná a téměř není rozvíjená, není totiž možné dosáhnout výsledku zaručujícího přirozený vzhled. Její základní charakteristikou je přesunutí kůže se zdravými vlasy do postiženého lysého místa.

 • metoda nezaručuje dosáhnutí přirozeného vzhledu.

Metoda redukční elize alopatického ložiska

Jedná se o vyříznutí nebo odnětí příslušného ložiska, za účelem dosažení nejvhodnějšího estetického hlediska.

 • výrazná jizva po zákroku.

 • komplikovaná metoda.

Metoda vsazení štěpu pomocí mikropipety

Štěpy se za pomocí pinzety vsadí do předem připravených řezů v lysé oblasti hlavy.

 • klasická metoda, do současnosti nejpoužívanější metoda.

Metoda vsazení štěpu pomocí laserového paprsku

Při této metodě je zapotřebí skutečně kvalitního laseru, aby nedošlo k poškození okolní tkáně.

 • nedochází ke krvácení z tkáně.

 • rychlejší a snadnější transplantace.

 • délka zákroku je až o dvě třetiny kratší, než při transplantaci pomocí mikropipety.

Transplantace za pomoci vlastních nebo dárcovských vlasů

Je možné transplantovat i vlasy cizí, tzv. dárcovské, ovšem hojení bývá komplikovanější. Může se také stát, že se Vám přenesené tzv. vlasové ostrůvky, neujmou.

Vhodná doba pro provedení transplantace vlasů

Transplantaci vlasů nelze provést v případech:

 • nemáte v tzv. dárcovské ploše dostatek vlasů, které by bylo možné přenést,
 • na pokožce hlavy máte nějaké kožní onemocnění, které by mohlo zkomplikovat hojení po transplantaci,
 • máte cukrovku,
 • máte chronické selhávání ledvin nebo jater,
 • máte poruchu krvetvorby,
 • máte některé srdeční choroby,
 • onemocněli jste chorobou štítné žlázy.

Doba potřebná pro transplantaci vlasů

Počítejte zhruba s dobu dvě až čtyři hodiny, podle rozsahu transplantované oblasti.

Jizva po transplantaci vlasů

Nelze jednoznačně říci, zda budete mít, a jakou budete mít jizvu po transplantaci vlasů. Každému jedinci se totiž může utvořit jizvička jiná, větší, či menší. Záleží také hodně na zvolené metodě transplantace.

Denní režim po transplantaci vlasů

Po transplantaci vlasů je vhodné si vzít cca týden tzv. kosmetického volna. Po dobu 14 dnů po transplantaci není vhodné pracovat ve vlhkých a prašných provozech. Po dobu 14 dnů po transplantaci se také vyhýbejte aktivnímu sportování. Po dobu několika měsíců, dvou až tří, je vhodné se vyvarovat cvikům, při kterých může dojít k zapojení šíjových svalů, a to z důvodu, aby nedošlo k poškození vytvořené jizvičky v zadních partiích hlavy.

Barvení transplantovaných vlasů

S transplantovanými vlasy můžete zacházet, jako s vlasy vlastními, tj. mýt, stříhat i barvit. Je však zapotřebí být opatrní, pokud by mohlo dojít k většímu mechanickému působení na vlasy, jako například trvalá.

Potřebná doba pro vyndání stehů po transplantaci

Počítejte s dobou deseti až dvanácti dnů, kdy Vám po uplynutí této doby, budou odstraněny stehy. Obecně se však doba odvíjí od metody transplantace a velikosti transplantované oblasti.

Co způsobuje vypadávání vlasů

 • Řídnutí nebo ztráta vlasů může být příznakem nemoci a po jejím vyléčení vlasy mohou opět dorůst, nebo dojde k jejich ztrátě při úraze.
 • Nesprávné stravování
 • Diety
 • Chemické zásahy
 • Dědičnost
 • Stres
 • Androgeny - mužské pohlavní hormony, kdy jejich hodnota iniciuje genetický kód a následně způsobuje pleš
 • Testosteron
 • Porucha štítné žlázy
 • Hormonální změny v dospívání, během těhotenství, během kojení, v menopauze

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14949 (rodina-finance.cz#21134)


Přidat komentář