Plastika nosu - plastická chirurgie

Každé tváři dominuje nos. Kolikráte jste stáli před zrcadlem a říkali si „Mít tak menší, větší, jinak tvarovaný nos…“. Současná moderní plastická chirurgie dokáže vymodelovat nos, přesně podle Vašich představ, a nemusí jít jen o estetickou záležitost.

Co dokáže plastika nosu

Plastika nosu, neboli rinoplastika dovede napravit vadu nosu. Zbavit jeho nositele nápadné odlišnosti, posílit jeho sebevědomí, sebeuspokojení ze sebe sama. Již nebudete muset být středem pozornost, středem posměchu blízkých, kamarádů, ale i cizích lidí, kteří si na Vás budou na ulici ukazovat. Zvýšení sebevědomí, za to rozhodně stojí.

Kdo se rozhoduje podstoupit plastiku nosu

 • Jedinci, kteří nejsou spokojeni s tvarem nosu, kterým jim nadělila příroda.
 • Jedinci, kteří prodělali úraz a mají jizvu, nebo zdeformovaný nos.
 • Jedinci, kteří se narodili s deformovaným nosem.

Co ovlivňuje výsledek plastiky nosu

 • Odborná zdatnost plastického chirurga
 • Zkušenost plastického chirurga
 • Manuální zručnost plastického chirurga
 • Estetické cítění plastického chirurga
 • Individualita pacienta, a to v odlišnosti hojení v pooperačním období
 • Vysoký krevní tlak pacienta
 • Chronické alergické stavy pacienta
 • Endokrinní onemocnění pacienta

Kdo může podstoupit plastiku nosu

Jednoznačnou podmínkou k provedení operace je dobrý celkový zdravotní stav daného pacienta.

Plastika nosu se nedoporučuje:

 • u žen, které zrovna menstruují, tj. rány více krvácejí,
 • u pacientů s rýmou,
 • u pacientů se zánětem nosní sliznice, vedlejších nosních dutin, dýchacích nebo slzných cest,
 • u pacientů se silnou, mastnou kůží s četnými póry,
 • u pacientů s příliš tenkou a suchou kůží,
 • u pacientů s kůží, na které se vyskytují pavučiny drobných žilek,
 • u pacientů s akutním výsevem akné v obličeji, zvláště v okolí nosu, nebo přímo na puse,
 • u pacientů se sklony k depresím, a u psychicky labilnějších pacientů, je doporučováno nejprve vyšetření odborným lékařem, který zhodnotí vhodnost operace.

Jak se projevuje hojení po provedené plastice nosu

 • Otoky kořene nosu
 • Otoky kostry nosu
 • Zbytnělou okosticí doprovázenou drobnou nerovností v oblasti kořene nosu
 • Výrazným otokem měkkých tkání hrotu nosu

Výše uvedené komplikace se vyskytují zcela ojediněle. Mohou nastat bezprostředně po provedené operaci, dále v odstupu několika měsíců i let. Obvykle však malý operační zákrok tuto situaci vyřeší ke spokojenosti pacienta.

Předoperační vyšetření plastiky nosu

Odborný specialista seznámí pacienta se všemi atypiemi, které nos před operací provází. A to například přílišná mohutnost kostry, která neumožní provést rinoplastiku v podobě malého, jemného nosu. Nebo silná, pórovitá kůže, která vylučuje drobný a úzký hrot nosu.

Specialista také pacienta upozorní na všechny větší asymetrie hrotu, nosních dírek, kostry, úponů nosních křídel.

Každý nos se liší svým tvarem a velikostí, a proto musí být provedena pečlivá předoperační rozvaha a zvolen optimální operační postup.

Kosmetický efekt plastické operace nosu je výraznější u nápadných vad, a to například při velikém a dlouhém nosu s hrbolem. Naproti tomu jinak se musí postupovat u malého nosu s tzv. bambulovitým hrotem, kde rozdíl před a po operaci není tak zcela nápadný. Přesto jakákoli operace, musí přinést pacientovi jednoznačně pozitivní efekt.

Doporučení k předoperačnímu chování pro plastiku nosu

 • Tři až čtyři týdny před plánovanou operací byste neměli prodělat virové onemocnění nebo onemocnění, které je léčené antibiotiky.
 • Nejméně dva týdny před samotným termínem operace nosu, vysaďte veškeré léky, které podporují sníženou srážlivost krve, jako jsou například Acylpyrin, Anopyrin, některá antirevmatika aj.
 • Po půlnoci, před plánovanou operací, již nic nejezte, nepijte, nekuřte.

Průběh plastiky nosu

Operační postupy, které se využívají ke korekci kosmetických vad nosu, se liší podle toho, zda při operaci je provedena kompletní rinoplastika se zásahem i do kostry nosu, nebo je korigována pouze jeho měkká část, to je hrot nosu.

Operace nosu je prováděna většinou v celkové anestezii, která je pro Vás komfortnější, ale i pro operatéra. Po uvedení do celkové anestezie, následuje při kompletní rinoplastice zmenšení a zúžení kostry nosu a jeho celkové zjemnění. Snížením chrupavčité nosní přepážky a snesením hřbetu, případně hrbolu, se zmenší profil nosu, uvolněním postranních nosních kůstek a jejich přiblížením se zúží kostra nosu. K celkovému zjemnění nosu přispívá i korekce hrotu nosu s redukcí jeho chrupavčitých struktur. Při korekci pouze měkkého nosu není zasahováno do jeho kostry, ale většinou se odstraňuje pouze část křídlových a hrotových chrupavek.

Doba trvání plastiky nosu

Kompletní a nekomplikovaná operace nosu, trvá většinou do jedné hodiny. Tato doba je však odvislá na rozsahu provedeného zákroku. U reoperací, u kterých je velmi obtížné uvolňování kůže od kostry pro těžké zjizvení, jsou operační časy delší. Stejně tak u těžkých poúrazových deformací nosu. Naproti tomu při korekci pouze měkkého nosu je čas operace významně kratší.

Pooperační bolest plastiky nosu

Co je jistě potěšitelné, operovaný nos nebolí.

Pooperační průběh plastiky nosu

 • Počítejte s nutností dýchání ústy, a to po dobu nejméně dvou dnů.
 • První pooperační den je Vám podána tekutá strava. V dalších dnech je již strava kašovitá a později přecházíte na normální stravu, na kterou jste zvyklí.
 • Po operaci je nutné, abyste leželi a spali na zádech s vyvýšenou horní polovinou trupu. Snažte se nepřetočit na bok, protože by mohlo dojít k výraznému jednostrannému otoku očnice i víček.
 • Sádrová dlažka, která Vám byla na závěr operace nosu přiložena, Vám je ponechána po dobu čtrnácti dnů. Tuto dlahu si však ještě budete přikládat na noc, a to po dobu čtrnácti dnů, aby nedošlo ve spánku, k případnému narušení tvaru operovaného nosu.
 • Tamponáda neboli pruh mastného mulu, která Vám byla vložena do nosních průduchů, se Vám zpravidla odstraňuje druhý dne po provedené operaci.
 • Po  třech týdnech od operace, můžete začít s jemnými masážemi nosu, a to podle doporučení operatéra.

Zmizení otoků, podlitin po plastice nosu

Zhruba do čtrnácti dnů, od provedené operace, Vám zmizí modřinky i hlavní otoky.

Poté Vás může ještě po dobu jednoho až šesti měsíců potrápit občasné otékání nosu. Definitivní výsledek a celkové zahojení, očekávejte po půl roce, od provedené operace.

Nutnost hospitalizace při plastice nosu

Doporučená doba hospitalizace u plastiky nosu je dva dny. Je-li prováděná pouze korekce měkkého nosu, postačí pouze jeden den Vaší hospitalizace. V případě, že se provádí operace jen místním znecitlivěním, není nutná hospitalizace.

Cenové rozpětí plastiky nosu

Počítejte s částkou zhruba od cca 28 000 Kč. Tato částka je hodně odvislá od provedeného zákroku, který má být uskutečněn. Nelze jednoznačně určit cenu za operaci, bez předchozí konzultace odborného specialisty, který Vás uvidí a probere s Vámi možnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14954 (rodina-finance.cz#21152)


Přidat komentář