Plastická operace nosu - Severní i Jižní Morava

Než se zahledíme druhé osobě do očí, spočine náš zrak na dominantě obličeje – nosu. Někdo z nás tvar nosu neřeší, jiný se může naopak trápit, což je zbytečné díky moderní plastické chirurgii, která dokáže doslova zázraky.

V porovnání například s plastickou úpravou poprsí je tato operace považována za jednu z nejnáročnějších zákroků. Plastika nosu, odborně rhinoplastika, není „pouhým“ estetickým zákrokem, ale také upravuje a zlepšuje jednu z funkcí orgánu – dýchání.

Funkční, ale také estetický význam operace nosu významně zlepšuje psychický stav operovaného, přispívá k jeho duševní i tělesné harmonii, zbavuje ho komplexů.

Operace nosu představuje zákrok, který není hrazený pojišťovnou, z toho důvodu není možné si vzít na operaci pracovní neschopnost.

Vhodná doba pro operaci nosu

Zvažujete podstoupit operaci nosu? Pak si operaci směřujte na jakékoli období vyjma těch nejteplejších měsíců v roce, jako bývá červenec či srpen.

Vhodný věk pro operaci nosu

Operaci nosu je možné provést zájemcům od 18 let jejich věku.

Operace nosu v těhotenství

V případě, že čekáte miminko, operace nosu není možná, a to z důvodu anestezie při výkonu. Z nového/upraveného nosu se můžete těšit, až se miminko narodí, případně po období kojení.

Kdo jsou zájemci, jenž podstupují plastiku nosu

Ten, kdo podstupuje plastiku nosu není spokojen s tvarem nosu, jenž mu nadělila příroda, nebo prodělal úraz, či má jizvu, nebo zdeformovaný nos. Také plastiku nosu podstupují jedinci, kteří se narodili již s deformovaným nosem.

Kdo může podstoupit plastiku nosu

Obecně jednoznačnou podmínkou k provedení operace je dobrý celkový zdravotní stav příslušného pacienta.

Komu se operace nosu nedoporučuje

Plastika nosu se nedoporučuje u pacientů:

  • s příliš tenkou a suchou kůží,
  • s kůží, na které se vyskytují pavučiny drobných žilek,
  • s akutním výsevem akné v obličeji, zvláště v okolí nosu, nebo přímo na puse,
  • se sklony k depresím, a u psychicky labilnějších pacientů, je doporučováno nejprve vyšetření odborným lékařem, který zhodnotí vhodnost operace,
  • s rýmou,
  • se zánětem nosní sliznice, vedlejších nosních dutin, dýchacích nebo slzných cest,
  • se silnou, mastnou kůží s četnými póry,
  • u žen, jenž zrovna menstruují, tzn. rány více krvácejí.

Vstupní konzultace k operaci nosu a následné provedení operace

V případě, že jste zdaleka, nebo jste již pevně rozhodnuti k operaci nosu, můžete spojit konzultaci a následnou operaci nosu v jeden den, tj. nejprve s odborným lékařem absolvujete konzultaci, vstupní ošetření a poté je Vám provedena operace.

Nutnost předoperačního vyšetření pro operaci nosu

Každý nos se liší svým tvarem a velikostí, a proto musí být provedena pečlivá předoperační rozvaha a zvolen optimální operační postup. Odborný lékař pacienta upozorní na všechny větší asymetrie hrotu, nosních dírek, kostry, úponů nosních křídel. Seznámí pacienta se všemi atypiemi, které nos před operací provází. A to například přílišná mohutnost kostry, která neumožní provést rhinoplastiku v podobě malého, jemného nosu. Nebo silná, pórovitá kůže, která vylučuje drobný a úzký hrot nosu.

Předoperační příprava ze strany pacienta

Po půlnoci, před plánovanou operací, již nic nejezte, nepijte, nekuřte.

Nejméně dva týdny před samotným termínem operace nosu, vysaďte všechny medikamenty, které podporují sníženou srážlivost krve, mezi které patří například Acylpyrin, Anopyrin, některá antirevmatika aj. Tři až čtyři týdny před plánovanou operací byste neměli prodělat virové onemocnění nebo onemocnění, jenž je léčené antibiotiky.

Princip operace nosu

Operace nosu je prováděna většinou v celkové anestezii, která je pro Vás komfortnější, ale i pro operatéra. Operační postupy, které se využívají ke korekci kosmetických vad nosu, se liší podle toho, zda při operaci je provedena kompletní rinoplastika se zásahem i do kostry nosu, nebo je korigována pouze jeho měkká část, což je hrot nosu. Při korekci pouze měkkého nosu není zasahováno do jeho kostry, ale většinou se odstraňuje pouze část křídlových a hrotových chrupavek.

Po uvedení do celkové anestezie, následuje při kompletní rinoplastice zmenšení i zúžení kostry nosu a jeho celkové zjemnění. Snížením chrupavčité nosní přepážky a snesením hřbetu, případně hrbolu, se zmenší profil nosu, uvolněním postranních nosních kůstek a jejich přiblížením se zúží kostra nosu. K celkovému zjemnění nosu přispívá i korekce hrotu nosu s redukcí jeho chrupavčitých struktur.

Výsledky po provedené plastice nosu

Jakákoli operace, musí přinést pacientovi jednoznačně pozitivní efekt. Kosmetický efekt plastické operace nosu je výraznější u nápadných vad, a to například při velikém a dlouhém nosu s hrbolem. Naproti tomu jinak se musí postupovat u malého nosu s tzv. bambulovitým hrotem, kde rozdíl před a po operaci není tak zcela nápadný. Definitivní tvar nosu lze očekávat nejdříve za 3-4 měsíce po operaci.

Nutná doba k provedení operace nosu

Korekce pouze měkkého nosu vyžaduje mnohem menší čas, než kompletní operace nosu, která trvá zhruba jednu až dvě hodiny. Uvedená doba je odvislá od rozsahu provedeného zákroku. U reoperací, u kterých je velmi obtížné uvolňování kůže od kostry pro těžké zjizvení, jsou operační časy delší. Stejně tak u těžkých poúrazových deformací nosu.

Doba rekonvalescence po operaci nosu

Samotné hojení po plastické operaci nosu je poměrně dlouhodobým procesem. K celkové stabilizaci operovaných partií dojde zhruba po několika měsících. Ovšem do běžných, standardních denních aktivit i práce s můžete zapojit po operaci prakticky ihned po sejmutí sádry, tj. zhruba do dvou týdnů od operace nosu.

Komplikace spojené s operací nosu

Během hojení může dojít k občasným otokům kořene nosu, kostry nosu, měkkých tkání hrotu nosu, zbytnělou konstrukcí doprovázenou drobnou nerovností v oblasti kořene nosu nebo zarudnutím nosu, a to především v zimě a při náhlé změně teploty. Je dobré pečlivě provádět tlakové masáže nosu, jako prevence zmíněných komplikací. Navíc masáže hojení významně urychlují. Výše uvedené komplikace se vyskytují zcela ojediněle. Mohou nastat bezprostředně po provedené operaci, dále v odstupu několika měsíců i let. Obvykle však malý operační zákrok tuto situaci vyřeší ke spokojenosti pacienta.

Pooperační průběh plastické operace nosu

Po operaci je nutné, abyste leželi i spali na zádech s vyvýšenou horní polovinou trupu. Snažte se nepřetočit na bok, a to z důvodu, že by mohlo dojít k výraznému jednostrannému otoku očnice i víček.

Pruh mastného mulu (tamponáda), jenž Vám byl vložen do nosních průduchů, se Vám zpravidla odstraňuje třetí dne po provedené operaci.

Tzv. sádrová dlažka, která Vám byla na závěr operace nosu přiložena, Vám je ponechána po dobu čtrnácti dnů. Tuto dlahu si však ještě budete přikládat na noc, a to po dobu jednoho týdne, aby nedošlo ve spánku, k případnému narušení tvaru operovaného nosu.

První pooperační den je Vám podána tekutá strava. V dalších dnech je již strava kašovitá a později přecházíte na normální stravu, na kterou jste zvyklí.

Cena za operaci nosu

Za korekci nosu počítejte s orientační částkou cca 25 000 - 30 000 Kč. Vždy ovšem záleží na rozsahu prováděného zákroku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14973 (rodina-finance.cz#22085)


Přidat komentář