Operace očních víček - Severní a Jižní Morava

Málokoho z nás netrápí s postupujícím věkem váčky pod očima nebo pokleslá oční víčka. Nechcete již působit unavenějším a starším dojmem, než ve skutečnosti jste? Řešení je nasnadě – operace víček, ať už dolních nebo horních. Svěřte se do rukou odborníků.

Kůže víček patří k té nejtenčí, nejjemnější kůži na celém těle. I u tak jemné kůže dochází stárnutím k jejímu dalšímu ztenčování.

Operace očních víček má význam nejen pro estetický vzhled, ale i pro funkci oka, patří mezi nejčastější zákroky řešící problematiku změn způsobených stárnutím. Operace očních víček spočívá v odstranění nadbytku kůže víček a v oddělení a vyjmutí tukových váčků.

Operace očních víček je možné provést pouze na horních nebo dolních víčkách, případně současně oboje, dle místního nálezu.

Kdo podstupuje operaci horních víček

Operaci horních víček vyhledávají většinou jedinci z kosmetických důvodů, aby bylo dosaženo zlepšení jejich celkového vzhledu a výrazu obličeje. Někteří však trpí takovým poklesem horních víček, který je omezuje ve vidění, poté má operace důvod léčebný.

Faktory, které mohou přispívat k poklesu i tvorbě vrásek u víček: typ kůže; životospráva; dědičnost; onemocnění ledvin; onemocnění srdce; alergie.

Co Vám mohou způsobit vady očních víček

  • Pocit únavy
  • Zhoršování vidění
  • Bolest hlavy
  • Slzení
  • Estetické problémy

Předoperační průběh plastiky očních víček

Před samotnou operací horních, ale i dolních víček je důležitá vstupní konzultace mezi pacientem (klientem) a odborným specialistou. Společně prokonzultujete důvody operace. Lékař Vám sdělí, zda je pro vás vhodné provést zákrok na všech čtyřech víčkách nebo pouze na horních či dolních. Lékař vám také vysvětlí celý postup operace očních víček včetně způsobu anestézie.

Zhruba 3 týdny před operací očních víček neužívejte léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, jako je Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin apod. Také nejsou vhodné všechny preparáty enzymového charakteru, jako je Wobenzym, Phlogenzym apod., neboť i tyto mohou zvyšovat krvácivost a zde hrozí nebezpečí velmi nevhodného krvácení z tkání během operace. Po operaci je tyto preparáry k rychlejšímu odstranění otoku možné užívat.

Den před operací nepoužívejte žádný krém na oční víčka.

K samotné operaci se dostavte bez nalíčení. S sebou na operaci je vhodné vzít si tmavé brýle.

Nejvhodnější doba pro provedení operace očních víček

Nejčastěji se operace víček provádí u klientů starších 35 let, ovšem v některých případech, hlavně na podkladě vrozené dispozice, i dříve.

Nutnost hospitalizace po operaci očních víček

Jelikož se zákrok provádí v lokální anestezii hospitalizace odpadá.

Trvanlivost výsledku plastiky očních víček

Trvalost výkonu je velmi individuální, závisí na Vaší životosprávě a kvalitě kůže. Ale důležité je říci, že vlastní operací víček se nezastaví přirozený proces stárnutí kůže. Obecně vzato výsledek vydrží 8- 10 let. Operaci víček můžete samozřejmě po letech znovu opakovat.

Komplikace spojené s operací víček

Počítejte, že v prvních dnech po operaci, budete mít víčka méně či více oteklá. Také se u Vás mohou vyskytnou drobné modřinky. Existuje spousta přípravků, které modřiny a otoky pomáhají zmírnit a tím urychlují rekonvalescenci.

V případě pocitu suchého oka je možné toto léčit konzervativním způsobem, za použití umělých slz v kapkách.

Plastická operace horních víček

Jedná se o zákrok, který odstraňuje tukové a kožní nadbytky z oblasti očních víček.

Vrásky na víčkách samotných i jejich okolí se postupně prohlubují a zvýrazňují. Probíhají vodorovně, souběžně s okraji víček, u zevních koutků se poté v důsledku uspořádání svalových vláken paprsčitě rozbíhají. Kůže postupně povoluje a začínají se vytvářet převisy na horních víčkách, kde je podstatně větší rozsah pohybu než na víčkách dolních. Postupně zvětšující se kožní nadbytky mohou dosahovat až přes okraje víček na řasy a vést k zhoršenému pohybu víček, zvýšené únavě očí, ale také slzení a tím i zhoršování vidění, bolestem hlavy aj.

Průběh operace horních víček

Operace se provádí povětšinou v místní anestezii. Při operaci horních očních víček je po předchozím vyměření a nákresu odstraněna přebytečná kůže, částečně odstraněny tukové váčky. Nakonec se celá rána pečlivě zašije. U operace horních očních víček je řez veden tak, aby výsledná jizva probíhala v přirozené ohybové rýze. Výsledná jizva je kryta náplastí neomezující pohyb víček ani vidění. Stehy Vám budou vyjmuty cca za týden po operaci.

Doba zákroku

Operace horních víček trvá zhruba jednu hodinu.

Pooperační péče horních víček

Po operaci je vhodné, abyste spali s hlavou ve vyvýšené poloze.

Také rozhodně omezte na minimálně týden jakoukoli fyzickou aktivitu, jenž by mohla vyvolat zvyšování krevního tlaku. V prvních dnech po operaci dodržujte klidový režim. Vstávejte pouze na toaletu a k jídlu. Ke sportování a zvýšené fyzické zátěži se můžete vrátit po 2-3 týdnech.

Je důležité si také přikládat na víčka chladivé ledové sáčky či igelitový pytlík s ledem, ne přímo na kůži, ale přes jemné plátno či froté ručník, což rovněž zmírní Vaši bolestivost a otoky.

Po 2 týdnech po operaci je možné se již nalíčit a tím částečně zakrýt čerstvé jizvy.

Je dobré nosit sluneční brýle, protože Vaše oči budou citlivěji reagovat na světlo a budou více slzet.

Obecně již během několika dnů je většina lidí schopná po operaci číst i vykonávat běžné činnosti.

Plastická operace dolních víček

S postupujícím věkem dochází k zeslabování svalových vláken kruhového očního svalu, jenž je uložen pod kůží víček a povolování jemných vazivových pouzder pod svalem uložených tukových tělísek. To časem bohužel umožní výhřez zmíněných tukových tělísek z prostoru očnice do podkožních struktur víček. Tímto vznikají nápadné váčky především na dolních víčkách, jenž se postupně zvětšují, stávají se nápadnější a tím zhoršují celkový výraz našeho obličeje. Kůže nad vyhřezlými tukovými váčky se následně působením jejich tlaku ztenčuje, což umožňuje jejich další zvětšení a pokles kůže a tím vznik tzv. pytlíků na dolních víčkách.

Průběh operace dolních víček

Zákrok se provádí v místním znecitlivění, protože zvláště při výkonu na dolních víčkách je potřeba spolupráce pacienta. Principem výkonu operace dolních víček je vždy odstranění kožních nadbytků, dále odstranění tukových váčků. U operace dolních očních víček je řez veden tak, aby jizva byla těsně pod řasami.

Doba zákroku

Operace dolních víček trvá zhruba jednu hodinu.

Pooperační péče dolních víček

Pooperační péče dolních víček je v podstatě totožná s pooperační péčí horních víček.

Výsledek plastické operace dolních víček

Při včasné operaci očních víček, tj. včasném odstranění tukových prolapsů zůstane kůže dolních víček pružná a otoky se trvale odstraní.

Komplikace spojené s operací dolních víček

Ektropium – vyskytuje se ve výjimečných případech a to při odstranění příliš velkého množství kůže na dolním víčku může dojít k tzv. ektropiu, tedy nedomykavosti dolního víčka. Konzervativně je možné toto odstranit masážemi jizvy a dolního víčka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14974 (rodina-finance.cz#22086)


Přidat komentář